ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : AZA ATAO TAKALO HOY NY FILOHA RAVALOMANANA NY FODIAKO

IMG_0042Vory lanona tetsy amin’ny Magro Behoririka androany Sabotsy 01 Febroary 2014 ny vahoaka mpomba ny movansa Ravalomanana. Tonga teny an-toerana ihany koa ireo mpitarika izay nahitana ny Me Razafimanantsoa Hanitra, sy ireo ct sy cst sasantsasany avy amin’ny movansa. Nambaran’ny Me Hanitra tamin’izany fa mandeha be ny resaka hoe resy ve isika ? Valiny hoy izy ho an’ny mpamendrofendro , ny movansa Ravalomanana dia tsy resy, fa ny olona notohanantsika no resin’ny Ces. Raha resy isika dia nanangana saina fotsy, tsy nankaty amin’ny Magro intsony, efa tsy nahita olona intsony ny filoha Ravalomanana. Mandresy isika hoy izy fa manana ny marina. Momba ny tohin’ny tolona dia nambarany fa na misy fifidianana filohampirenena, na tsy nisy dia ny filoha Ravalomanana no nijoroantsika teto nanomboka ny taona 2009. Tsy miankina amin’iza na iza, ny movansa Ravalomanana dia manana ny fahaleovantenany manokana na tsara na ratsy. Noresena izay kandida narovantsika hoy Me Hanitra ary vonona ny mpitarika sy ny filoha Ravalomanana hiaro ny safidimbahoaka fa ilay olona notohanana efa nanipy « gant » ka nivalona iny raharaha iny. Isika kosa hoy izy dia manohy ny tolona satria ny gadra politika, ny fiverenana amin’ny lalàmpanorenena sy ny tany tan-dalàna no takiantsika. Isika eto hoy izy tsy miteny fa resy fa matoa mijoro eto dia mbola vonona ny hiady. Misy milaza fa nampiadiana isika, na tany amin’ny fampielezankevitra aza nisy ny tsy fitoviam-pijery fa ny movansa Ravalomanana dia nisongadina foana. Ny zanak’idada dia afaka mirehareha fa n’inon’inona halabato, ny zavatra tsy mety dia misy ny movansa Ravalomanana lany depiote. Amin’izay lafiny izay isika hoy ity olomboantendry ity dia afaka miteny , matoa isika nantsoina hifampidinika any ivelany, hakana toromarika. Izay no midika fa tsy azo tsinontsinoavina ny filoha Ravalomanana sy ny movansa. Ny ataontsika hoy izy dia tohizana fa isika manana làlana hizorana. Ny filoha Ravalomanana hoy Me Hanitra dia niresaka tamiko, ka nilaza izy hoe aza ataonareo contre partie ny fifampirarahana atao amin’ny fodiako. Misy ny fifampirarahana amin’izao fotoana izoa hoy Me Hanitra fa mbola vao an-dàlana, ary nahazo tso-drano ny lehiben’ny delegasiona hanao izany, hoe mandehana miresaka. Miankina amin’ny zavamisy eo ny tohiny fa rehefa mzava dia miaradia isika fa rehefa tsy mazava dia mijanona ho mpanohitra isika. Misy any amin’ny gazety any hoy izy milaza fa nihaona ny filoha Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina, kanefa tsy nisy izany fihaonana izany fa nisykosa ny fihaonana nataon’I dada tamin’ireo filohampanjakana Afrikana. Izay hoy izy no tsy maintsy hiresahana amin’ny filoha Ravalomanana fa tsy azo atao tsinontsinona izy, ary efa azo ny fodiany fa zavatra alamina sisa. Noho izany hoy ny filoha Ravalomanana, rehefa miresaka ianareo dia aza atao takalo ny fodiako. Talohan’ny nanohanantsika iny olona iny dia efa nilaza isika fa hody ny filoha Ravalomanana. Izahay tsy resy hoy izy , ireny olona zanajavatra ireny no milaza resy. Efa mieboebo any fa izy no mahay lalàna ka hanendry ny Praiminisitra. Izahay hoy ity mpanao politika ity dia tsy babakoto, mitady izahay izany didim-panjakana milaza fa ny antoko maro  nitsangana talohan’ny fifidianana ka maro an’isa ao Tsimbazaza no manendry Praiminisitra, izahay tsy nahitana izany, fa avoahy hitampoko, hitampirenena fa izany didim-panjakana izany dia mifanohitra amin’ny lalàmpanorenana. Rehefa tsy mahay hoy izy dia mitadiava mpahay lalàna fa aza miteniteny foana. Ny any anatin’ny parlemantera dia coalition politika no mitondra, n’aiza n’aiza ,ka izay afaka manambatra ny tanjany no izy. Raha nanolo-taànana ianareo hoy izy dia vonona izahay raha mazava ny fitsipi-dalao fa raha tsy izany dia vonona hitabataba amin’ny haino amanjery izahay. Misy ny resaka fa lasa nody I neny hoy Me Hanitra, anontanio izy fa rehefa mody izy dia aty Madagasikara, efa ela tsy nahita an’I dada I Tojo. Vao nivoaka ny didy nanafoana ny Sgp, dst, fis, ireo no nanome Notam, mba zavatra tsara no nataon’ny mpitondra, ka nandramana hoe aiza ny « bonne foi » hananan’izy ireo. Tonga soa mantsara any Afrika Atsimo izy ireo. Mbola misy ihany ireo sasantsasany any ho any manana “mauvaise foi” fa antenaintsika fa ho avy tsy ho ela ny azy ireo, izay ilay fanomezana « chance ». Ny anay hoy izy dia handihizanay ny tanàna rehefa tonga I dada. Ny tena andrasantsika dia ny fanajana ny zon’olombelona tafiditra ao anatin’izany ny fahafahana miteny, fahazoantsika fiarovantena satria be loatra ny tsy filaminana. Eo ihany koa ny famoahana ny gadra politika izay mijaly any amponja any. Tsy mila andrasana inona izany fa fanapahankevitra tokana dia mivoaka izy ireo. Sokafy ny radio nakatona rehetra indrindra ny fahazavana. Momba ny hoe inona no ataon’ny movansa Ravalomanana dia nambaran’ny Me Hanitra fa hiditra ao anatin’ny governemanta isika, dia miankina amin’ny fifampiresahana izany sao tafiditra vao misy zavatra mitranga, soa lavo hahay hamindra isika. Mbola mijoro isika hoy izy ary ny anay ny jeneralinay dia dada ihany, ny zavatra ataonay rehetra dia any ihany ary ampahafantarinay azy daholo.

64 pensées sur “ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : AZA ATAO TAKALO HOY NY FILOHA RAVALOMANANA NY FODIAKO”

 1. Mazava ny resaka satria mandeha foana ity resaka hoe mission-mission ity !
  Izaho efa nilaza fa raha izao no mitohy, dia ho vidiana lafo ny fiverenan’Ingahy Ravalomanana. Tsy hitako intsony ny nalehan’ilay post !
  Misaotra anao Andriamatoa Filoha mampatsiahy an’ireto mpitarika toa tsy fantatra be ihany izay tena tetik’adiny !
  Izahay aloha mahafantatra ê ! Misy mba ho tonga saina ihany ve ? Araho ny masoko !

 2. Tsy mazava mihintsy ilay position e! Sady tsy manaiky resy t@ fifidianana, manohitra nefa mitady toerana mi-négocier hiditra @ gouvernemanta. Misabaka zany transition bis nefa efa hita ny zavanisy t@ tetezamita!

 3. zohery
  mazava be ny position zany e.Mpanohitra ary @ maha politika ny politika dia miditra ao anaty rafitra iray,sa ny tinao dia ipetraka @zao fotsiny ary tsy hoe mpanohitra dia tsy iditra ao anaty goverinemanta ary tsarovy fa bediabe ny zavatra simba t@ 2009 reny ny fanarenana ireny ohatra dia mila negociation ary indrindra ny securitény dada

 4. Tsy mazava tokoa ! Io ilay efa nolazainay fa raha makany Frantsa ry TGV et Cie,dia maka hevitra any @ reniny,fa isika kosa raha makany SudAf any @ i Dada : TSY MAKA HEVITRA ANY AMIN’I DADA ,fa,MANORO HEVI-PETSY AN’I DADA !!!!
  Io no mampalahelo satria raha lazaina fa Ra8 sy Rajoelina no protagonistes,ny iray eto an-toerana ny iray kosa gejaina any an-tany lavitra any ,sakanana tsy hiady eto an-toerana.Vokany : tsy manana safidy ny filoha Ra8 fa dia solontena hatrany no hany misolo-tena azy.Ny filazana fa toro-hevitra avy amin’i Dada daholo no tanterin’ireto mpisolo-tena azy eto an-toerana dia tsy fantatra mihitsy izay marina.Ka tena very izahay vahoaka re marina e!

 5. Aleo mijanona ho mpanohitra hatrany na mody Dada na tsy. Mpanohitra ara demokratika no aoka ho atao @izao vanim-potoan izao fa ts ande itondra olon ho vonoana koa. Jereo ny aty USA fa na avy aiza ny antoko mis ny FILOHA lany dia ts maints mis DEMOCRATE sy REPUBLICAIN foan ao anaty fitondrana.
  Aleo tazomina hatramin’ny farany ny foto-kevitra nijoroan dia ny oe manohitra ny Mpanogam-panjakan sy ny Halabato be vata.
  Za miteny foan oe isak 5 taon dia mis fifdianan ka aleo ts miray petsapetsa @ rats na dia mamy aza ny seza fa mila mijinjo le isak ny 5 taona.
  Hotsarain’ny VAHOAKA anie oa isak 5 taona e.

 6. Heureusement fa manana depiote ny mouvance ka aoka ianreo no iady ho an’ny VAHOAK fa ts ho tombontsoan’ olom-bitsy.
  Tazony ny teny oe MIASA TSAR MIASA MAFY mba ho voninahitry ny mouvance. TAdidio koa fa tena maniry otran’ny ANANA ny antoko politik ka mila mahay mijery izany reetr izany ISIKA.

 7. Mankahery anareo Mpitarika Maître Hanitra ! Tokony ataonareo ny ahazoana manambtra depiote betsaka ary manomana tsara dieny zao ny fifidianana MAires !

 8. Manino ra tsy manenjika sy manadio tena kaneka tompon’andraikitra @ izay zava-niseho t@ fifidianana ianareo efa ho efatr’andro JLR no notazomina teto an-tananarivo nefa dia ireny ny vokany mba mangalaha andraikitra fa aza manilika foana .
  Ny anay dia tokana ny safidy miverina i DADA ary mivoaka ireo gadra politika ka na iza n’iza mahavita izany dia hekenay daholo ary ny momba ny fidirana ao @ ny gouvernement fantatray fa tsy maintsy hiditra ao ianareo ka aza mampiresaka na i Hery na iza mamerina ny DADA dia izay ny anay fa ny anareo hataovy izay tianareo atao efa ho dimy taona no tsy nisy fiovana ka aleo izay mahavita dia mety @nay daholo.

 9. Mangataka @ filoha Hery RAJAONARIMAMPIANINA:efa tsara ny nanafoananao ny DST,ny FIS fa ten mbola tsara iany koa raha ampiana ireto
  1-anala ny Gle Richard RAVALOMANANA eo @lehibe ny zandary azy eto M/kara,aiza ve ka ind-2 niakatra grady tao anaty ny taona 1,ary ilay rangah’io mihintsy no mpanely tsaho eto dago miaraka @ ing pasitera Mailhol zay efa ela mintsy no tokony natao fanadiadiana fa mpanakorontana saim-bahoaka
  2-ilay raikalahy ao @CEMGAM
  3-Ing Norbert Lala R

 10. Aza dia maimaika loatra miankohaka sy be fangatahana amin’ity filou Rajao ity ê !
  Ny atao hoe Filoham-pirenena dia olona tena vonona hiaro ny tanindrazany !
  Hiaro ny tanindrazany ahoana moa izany ?
  – Madagasikara tsy manana fahavalo hoe hanafika amin’izao taon-jato faha 21 izao. Ireo miaramilany indray no lasa bibilava niomoiana, ary lasa fahavalom-bahoaka.
  – Fanafiana avy any ivelany no misy, fa amin’ny endrika hafa, dia tsy inona fa ara-ekônômika.

  Nandritry ny fotoana naha minisitra ny tenany, TENA NIARO NY TOMBONTSOAN’NY VAHOAKA SY NY TANINDRAZANY VE ILAY FERY VAO ,,

  ATAOVY NY FANADIADIANA TOMPOKO, FA DIA TSIA DAHOLO NY VALIN’IZAY METY HO FANONTANIANA, RAHATOA KA IO RESAKA EKÔNÔMIKA IO NO ATAO RESAKA !

  NY FANDIKÀNA LALÀNA AMIN’NY MAHA MPANDRAHARAHA AZY AZA, DIA TSY VOATANISA !!

  Ireto lazaina fa hoe mpitarika, dia aoka hazava fa tsy fanoherana sy fandavana ny fanonganam-panjakàna sy ny vokatra ratsy naterak’izany no natao atramin’izay, fa mody niafina tao ambadiky ny hoe FANDRAHONANA SY FAMPITAHORANA DAHOLO NANDRITR’IZAY DIMY TAONA IZAY !
  Nitady marimaritra iraisana amin’ny devoly ! Henjana angamba ny fomba fiteny, fa ny marina dia marina ihany !

  FANTATRY NY FILOHA RAVALOMANANA DAHOLO NY ZAVATRA NISEHO NANDRITR’IZAY DIMY TAONA IZAY HOY AHO ARY MBOLA AVERIKO IHANY ; KOA SAMIA MIERITRERITRA SY MIOVA FAMINDRA RAHATOA KA MBOLA MATAHOTRA AN’IZANY ANDRIAMANITRA DRADRADRADRAINA ISAN’ANDRO IZANY !

 11. KM
  Misy fotoana daholo ny zava-drehetra ary lalana iray tsimaintsy aleha dia ny tanjona iray tsimaintsy tratrarina,ka tonga @fotoana-tsika izao raha tena gasy ray gasy reny ianao dia tokony anaiky ihany koa ny fahendren’nyNtaolo dia ny hoe:TAMBATAMBAZO NY MPAMOSAVY.
  Lalan-tokana io mba atongavan’i dada eto dia hoy ny vazah mena sofina « tout le moyen son… »ary aza adino fa politika no atao ny fahaizanao manaiky ny hafa dia mba aneken’ny hafa anao,ny ambim-po samy manana fa ny toerana misy azy no tsy mitovy,ary farany raha ampitovy hery dia aleo dada ho tonga eto,dia mba plus ou moins mitovy ny hery

 12. Dia hoy aho hoe : Il y a politique et politique !

  Vao avy « nanokam-potoana » kely aho teo, nanaraka ny toe-javatra sy ny raharaha paollitika any Tonizia atramin’ny nisian’ity lazaina fa « printemps arabe », ary dia « automne arabe » no tena azo hilazan’azy fa tsy printemps, satria dia potika tanteraka koa ny fiainan’ny vahoaka toniziana !

  Théorie du chaos no apetraka, mba hitazomana ny fitondràna ; ary dia tahak’izany no fahitako ny rivotra hiainan’ny vahoaka malagasy !

  Izay fomba ahazoan’ireto mpanao paolitika fôpla mihinana, no mahamaik’azy fa tsy ny tombontsoam-bahoaka ! Tsy mahamenatra ny mandainga amin’ny vahoaka !

  Tsy midika izany fa iray lasitra daholo izy mianakavy, fa mba misy olona mba tonga saina ihany. Anjaran’izay tonga saina no mba mitsangana ary manohitra an’izay rehetra mitondra ny firenena ho any an-davaka, na iza izy na iza !

  Izahay tsy hanaiky ho fahanan-dalitra aloha ê !

  Tsy hitondra ho aiza ny fiarahana manao kaomiberaka amin’ny fahavalom-pirenena !

  Mba mahaiza mianatra sy mamakafaka ny tantaran’ny firenen-kafa ê !

 13. Misy adino RANDRIANIAINA !

  Azavao aminay ny fahazoanao io hoe : AZA ATAO TAKALO HOY NY FILOHA RAVALOMANANA NY FODIAKO ???

 14. Donc on participe à la mascarade : vive halloween !

  opposition CONSTRUCTIVE ET DEMOCRATIQUE ne signifie jamais COLLABORER et ENCORE MOINS PARTICIPER A UN GOUVERNEMENT ADVERSAIRE

  * Adversaire sur la forme : gouvernement élu légalement et non légitimement
  (FRAUDES +++)
  * Adversaire quant au fond : PERENNISER LA REPUBLIQUE BANANIERE FRANCAFRICAINE qui en soi et par ses méthodes MAFIEUSES est un :
  =============================> DENI DE DEMOCRATIE

  1) une manifestation massive de DENONCIATION DE SYSTEME MAFIEUX est un ACTE REPUBLICAIN pour une opposition qui se respecte
  2) c’est un CONTRE-POUVOIR DEMOCRATIQUE

  Hanitra s’empêtre dans des ARGUTIES JURIDIQUES SPECIEUX d’une opposition qui sans idée , sans réel idéal démocratique …
  …qui au pretexte de « collaborer » pour reconstruire un pays démoli par fozaland , se transforme en CARPETTE DOCILE face à des actes de première nécessité de FOZALAND , d’apparence acceptables pour la galerie…………

  ATTENDEZ DE FOUILLER UN PEU AU LIEU D’APPLAUDIR AUSSI RAPIDEMENT COMME DES BENETS !

  En général : chassez le naturel il revient au galop : fozaland est un caméléon , non un phénix !

 15. Donc on participe à la mascarade ?

  opposition CONSTRUCTIVE ET DEMOCRATIQUE ne signifie jamais COLLABORER et ENCORE MOINS PARTICIPER A UN GOUVERNEMENT ADVERSAIRE

  * Adversaire sur la forme : gouvernement élu légalement et non légitimement
  (FRAUDES +++)
  * Adversaire quant au fond : PERENNISER LA REPUBLIQUE BANANIERE FRANCAFRICAINE qui en soi et par ses méthodes MAFIEUSES est un :
  =============================> DENI DE DEMOCRATIE

  1) une manifestation massive de DENONCIATION DE SYSTEME MAFIEUX est un ACTE REPUBLICAIN pour une opposition qui se respecte
  2) c’est un CONTRE-POUVOIR DEMOCRATIQUE

  Hanitra s’empêtre dans des ARGUTIES JURIDIQUES SPECIEUX d’une opposition qui sans idée , sans réel idéal démocratique …
  …qui au pretexte de « collaborer » pour reconstruire un pays démoli par fozaland , se transforme en CARPETTE DOCILE face à des actes de première nécessité de FOZALAND , d’apparence acceptables pour la galerie…………

  ATTENDEZ DE FOUILLER UN PEU AU LIEU D’APPLAUDIR AUSSI RAPIDEMENT COMME DES BENETS !

  En général : chassez le naturel il revient au galop : fozaland est un caméléon , non un phénix !

 16. « AZA ATAO TAKALO NY FODIAKO »
  Amiko n’iza n’iza andà dia ilaina ny fodian’ny PRM RAVALOMANANA surtout ny STADE ECONOMIE AGRICOLE,STADE ECONOMIE INDISTRIEL,indrindra indrindra ny lute contre la colonisation:morale,e/que,social,religion,surtout politika.
  K’izay mahatonga azy iteny an-io hoe: »aza atao… »
  1-na ny ao anatin’ny mouvance aza dia mandea ny ady varotra,oh:ahoana ny fanarahana mr le president f’izahay dia iady ny fodianao sns
  2-ny milaz’azy ho mpitondra indray mametraka condition maro oh:
  1-raha mody ianao dia tsy mahazo manao politika
  2-tsy mahazo tsenaina.Dia oneranay ny lany @fanarenana ny group TIKO
  Ny mpitandro ny filaminana indray(generaux)miteny fa omeo zao(zao ariary)izahay dia assurenay ny securite-nao,ny sasany milaza fa raha vao migadona eny Ivato ny avion dia apokanay(Lilyson)

 17. 1)
  Aoka TSY HISY CONDITIONS ny FODIAKO : sao misy manao hoe :
  Raha te-hody ianao dia TSYMAINTSY MANAO IZAO NA IZAO.
  TSY MISY ZAVATRA AZO ATAKALO NY FODIANY.

  Aoka re mba tsy hisy « MANGATAKA « izany intsony raha mba azo atao e!

  Raha miala i Risara Baomba, dia TOKONY MBA HIALA koa i Lucien RAKOTOARIMASY SY Patrick RAJOELINA.
  6
  fANIRIANA DAHOLO IHANY IZANY, fa dia ianao no mahita Me Hanitra, ary mbola atokisan’i Dada ihany hatramin’izao a!

 18. Somary miverina kely @ ilay hevitr’i Vonifanja ,aho azafady an ! :
  Vonyfanja dit :
  31 janvier 2014 à 11 h 30 min aho azafady an !
  Misy marina mihitsy aloha ireo voalazanao ireo e ! Tsy maintsy mitandrina mihitsy satria ny manadino ny lasa, tsy manana ny ho aviny!
  Nefa na izany aza, RAHA….atao PM tokoa i Dr Robinson, dia mety hiys fanatenana misimisy kokoa, satria ho eo ampototry ny fatana izy hanaraka TSARA izany. Raha ity kosa ka tsy ho PM izy, dia marina tanteraka vokoa ny voalazanao.

  Ny any hanampiako kely izany dia izao : Raha izao ezaka ataon’i Hery TSY HANAIKY an’i Rajoelina ho PM izao no mitohy, dia efa mba misy hirika kely ahazoan’ny Ankolafy Ra8, miteny sy manao soso-kevitra misimisy kokoa, ka mahatonga an’i Me Hanitra hanao ireo …… »fangatahana » asehony ireo. Mino aho fa tsy ireo ihany anefa no zavatra tokony hiova, fa mbola maro dia maro, ary INDRINDRA NY MIKASIKA NY MIARAMILA, izay mba iriako manokana, ho avily @ efa nolazaiko :
  -EDUCATION
  -CONSTRUCTION DES ROUTES ET DES CHEMINS DE FER
  -ELEVAGE-AGRICULTURE
  – SANTE ihany koa angamba. ?????

 19. aRY MBA INONA HONO NO DIKAN’NY HOE /
  « ….HIDITRA ao anatin’ny Governemanta isika ?… »
  Sao mba misy afaka ny hanome FANAZAVANA ENTITRA ?

 20. 1-azo antoka ny mety ho maha-PM ny dr Robinson satria:
  1-ireo no mpifanandrina farany t@ 2ém tour
  2-na prezida Hery na ing dr ROBINSON dia samy tsy misy manana DEPUTE,ary ireo mpanaramaso international dia samy nanaiky fa nangala-bato ing Hery,nefa tsy nisy naneo izany t@ media fa natao resaka diplomatie,ary pression ny CI no mety ametrahana azy ho PM
  3-tsy maintsy ampidirina ao anaty governemanta(fa tsy hoe iditra ao anaty goverinemanta)isika,nefa kosa tsy ilay ministera tena iankinan’ny fitondrana(misy terme filaza azy fa miala-tsiny tsy tadidiko izay mahazo ka mahatadidy dia afaka miteny)oh:min ny finance,min justice,min defense,min interieur,min etrangere zay azo antoka fa tsy omeny an-tsika
  4-tsimaintsy Equilibrena ny pouvoir araka izay efa nolazaiko teto ihany satria izy mirahalahy ireo samy tsy manana depute(hery-robinson)dia misy tapahatenda ny MAPAR,mba itovitovy ny isa,ary ny any @ SENAT dia avy @ ing Hery ny prezida

 21. discours de REPUBLIQUE BANANIERE QUI CONBSISTE A « PARTAGER » LE GATEAU !!!!!!!!!!

  Ravatomanga accepterait aussi un nonosse ministériel si on lui en offrait !

  On ne peut qualifier une telle démarche d’opposition constructive , mais de COLLABORATION , c’est à dire :
  ==> renoncer à ses convictions
  ==> EN RASE CAMPAGNE !!!!!!!

  C’est vraiment le piêtre appat du gain mesquin :
  ==>méthode sarkozyen déjà vuqui consiste à acheter l’adversaire !

  L’opposition (une vraie opposition) fait des PROPOSITIONS , dans le cadre d’UN CABINET FANTOME , « cabinet shadow disent les Anglais) ou émettent leurs AVIS sur tels ou tels projets gouvernementaux ou non :
  =============> en tout cas JAMAIS confondre avec une COLLABORATION quelconque
  =============> JLR : PM ??? = traitrise RIDICULE

  Les « collabos » se trouvaient dans le camp de Pétain (remember)

 22. discours de REPUBLIQUE BANANIERE QUI CONBSISTE A « PARTAGER » LE GATEAU !

  Ravatomanga accepterait aussi un nonosse ministériel si on lui en offrait !

  On ne peut qualifier une telle démarche d’opposition constructive , mais de COLLABORATION , c’est à dire :
  ==> renoncer à ses convictions
  ==> EN RASE CAMPAGNE !!!!!!!

  C’est vraiment le piêtre appat du gain mesquin :
  ==>méthode sarkozyen déjà vuqui consiste à acheter l’adversaire !

  L’opposition (une vraie opposition) fait des PROPOSITIONS , dans le cadre d’UN CABINET FANTOME , « cabinet shadow disent les Anglais) ou émettent leurs AVIS sur tels ou tels projets gouvernementaux ou non :
  =============> en tout cas JAMAIS confondre avec une COLLABORATION quelconque
  =============> JLR : PM ??? = traitrise RIDICULE

  Les « collabos » se trouvaient dans le camp de Pétain (remember)

 23. marina fa tsy mety @ objectif-ntsika,nefa koa ny fitakian-tsika tsy ho iray azo,dia anjara-tsika misafidy na ho afohy daholo dia miandry 5ans raha ho tafa na ho eken-tsika aloha ny maha-filoha ny Hery dia mody aloha dada.Ny manairana antsika mantsy dia ny hoe iray petsapetsa @reo ve?!Tsy voatery io samy manana ny ministera tantanany io ka aleo ho hita ny vahoaka eo e!

 24. Randrianina : fadio ny « petsapetsa » !!!!!!!!!!
  A CHACUN SA RESPONSABILITE

  L’opposition n’a pas à PARTAGER LA RESPONSABILITE des gouvernants !!!!!!!!

  C’est au peuple de les juger à la prochaine élection !

  Notre priorité est : le retour de M.Ravalomanana

  ==> notre deuxième priorité est bien sûr la RECONSTRUCTION DU PAYS

  cela dans le cadre d’une OPPOSITION CONSTRUCTIVE

  C.A.D.

  * reconnaitre et soutenir honnêtement ,après examen approfondi , les bons dossiers

  * RESTER VIGILANT car nous sommes toujours en FOZALAND

  * autre bgros morceau : DENONCER ET LUTTER CONTRE LA CORRUPTION aussi bien dans las ministères que dans l’Administration

  ===> NE PAS HESITER A METTRE EN N OEUVRE TOUTES LES METHODES D’OPPOSITION

  ===> NB qu’une GREVE GENERALE ou une MANIFESTATION PACIFIQUE sont des actes citoyens , des ACTES DE CONTRE-POUVOIR DEMOCRATIQUE défendus et protégés par toute constitution démocratique………

  Dans cette IV° République : le risque autocratique est présent : CONCENTRATION DE POUVOIR à l’exécutif : caractère dictatorial.

  Sans compter que la HAT , gouvernement de transition NON ELU LEGITIMEMENT N’AVAIT AUCUN DROIT DE REVISER LA CONSTITUTION !!!!!!!!!!

 25. D’ailleurs Rajoelina s’est fait accorder des INDEMNITES (5.000 euros me semble t il )à titre de ex-Président

  Idem pour son pote RATSIRAHONANA

  VOILA UN TRAVAIL ANTI CORRUPTION !!!!!!!

  Pour l’opposition pour des HANITRZ, GUY RIVO be vava ……..

  DEMOCRATRIQUEMENT : il est INCONCEVABLE que l’on mette sur le même pied d’égalité :

  * des PRESIDENTS ELUS DEMOCRATIQUEMENT comme Rvalomanana ou Ratsiraka
  * et des présidents INTERIMAIRES NON ELUS comme Rajoelina et Ratsirahonana !!!!!

  C’est une trouvaille de plus de REPUBLIQUE BANANIERE :

  ==> corruption quand tu nous tient !

  ==> les FINANCES PUBLIQUES N’ont pas à engraisser des DEPENSES ILLEGITIMES ET INSENSES DEMOCRATIQUEMENT !

  Que fait l’opposition en tel cas : on se tait ??????????????

 26. GBD
  ho tonga @zay noteneniko ihany anie zany e!Tsy possibl tonga eto dago dada raha tsy:
  1-manaiky fa ing Hery aloha izao no president
  2-manao negociation
  3-zay efa nolazaiko teto ihany manangana fototra vao2 miaraka @ dada alana ireo goaik’antitra,ampandraisina andraikitra @tolona ny tanora ary indrindra @raharaha-pirenena voalohany @zany ny MAIRE DE LA VILLE (CAPITALE)

 27. ny omaly tsy miova ny eto ê

  – nomanina ilay baomba mba handetehana ny ankolafy (navotsotra hon ny garde an’i jlr?!!!)

  – ry Voninahitsy na i pety ary ry avFito sns tsy hitsahatra hametraka opposition et/ou condition @ dada8 raha vao tsipazana fotsimbary

  – noforonina ilay anganoArira bois dé raozy teny iavoloha,
  mitovy tanteraka t@ teny Sambaina taona 2010

  De ho vitan’i fHery ve ny mampangina hamerina amin’ny laoniny
  izany rehetra izany?

  – coup d’état no nametrahana an’i AndryNiriny
  – hala-bato quasi-transparent no nanolorana an’i HeryForce
  – sachons deviner quel nom gasy francafrique optera affecter au palais d’Ambohitsoritra iavoloha après 5ans
  tssss…..

 28. HoAiza
  ing Pety sy Voninahitra izany tsy misy ilavana an-zany akohokel tsipazana fotsim-bary misy hoantenaina fa raha ireo aleo hitatatata eo
  Na ing dr J.L.R koa ary anie no filoha sarotra ny fanarenana e tena tsy vita vetivety fa nahatonga antsika nifidy azy izy nilokaloka ampody an’i dada fa tsy nisy nianteatra zay programan’asany tanyeeee!

 29. Raha mbola misy @ ireto olona ireto tafiditra @ fitondran’i Hery vaovao de tsy azo antenaina ny fitondrany ary ho potika hatrany ny firenena. Izy ireto de mpanompo lahy sy vavy ny DJ avokoa ary miketrika ny hamerina an’io DJ io @ fitondrana indray @ 2018:

  -Ratsy rahonana, gista mpilivra, rolly mercia, jeannot mambazafy, haja resampa, risara bomba, virapin, yannick rajaona, patrick rajoelina, patrick le loup,zina adrianainarivelo, etc.

  ampio raha mbola misy anananareo fa marobe izy ireo

 30. la situation est simple et claire
  1) françafrique fait organiser des élections bidon comme partout dans ses ex colonies africaines
  2) après avoir facilité le putsch de Rajoelina
  3) elle essaie de refaire une virginité à HERY ex ministre de gouvernement putschiste
  4) Hery élu à coup de FRAUDES massives comme dans toute l’Afrique de feu Focard

  Pourquoi avoir la pensée SORDIDE de se JETER DANS LA GUEULE DU LOUP ???

  Que signifient ces mascarades de propositions de COLLABORATION ???

  Ne sait on pas que COLLABO = TRAITRES ?

  Ce gouvernement en place est élu SUR FOND DE MENSONGE, de FRAUDE

  Une opposition DIGNE de ce nom ne collabore pas avec  » ça » !

  Mais la crise (provoquée par fozaland) étant profonde , par compâssion pour pour la MISERE subie par la population , l’opposition doit être constructive pour en sortir le pays , C.A.D.:
  ==> être à la place qui est sienne : celle d’opposition
  ==> et sans complaisance ni compromission
  ==> constructive mais HONNETEMENT

  sinon c’est la discrédibilité totale à l’égard du peuple
  et françafrique détruira toute velléité d’opposition, Ravalomanana compris.

 31. « efa azo ny fodiany fa zavatra alamina sisa » : efa ela ihany ra-ambato-bevohoka an

  sphère des putshistes ireo oa ry maître an: ianao miteny izao, i france mampandry adrisa ary, ry zalahy vociférer non non non

  toa ny oe:
  ny vava-miteny-hoe; ny molotro manondro-ankafa; ny tanana mitsipaka-mandà-ny-lazain’ny vava; ny tongotra mandaka ary

  aza manantena coopération, on a eu ASSEZ encaissé
  efa oe : caractéristique = à zéro coordination ry ZAREO

  _______

  Marina ny lazainao gbd

  ho an’i RANDRIANIAINA: raha efficace i fHery mahavita manakatona vavan’amboa e!

  fanontaniana Me Hanitra: sao de mba novaina ho NiryLanto ny député ra8 lany tety @ faritra misy anay an!
  Notsipazana fotsimbara anga ireo mpiasa ho an’i mapar (seront éternellement en quête de SaLeurMAPAR): mirongatra ireo « olona ambany fivelomana ==> FITAOVANA HATRANY » manao tShirt oranze mapar, olona tokony efa MATY ARA-POLITIKA toa an-io lazaiko io mbola hanaovan-dry zalahy toa mihizingizina sary ambony tShirt

 32. De quelque angle nous analysons l’halali comandé par les anciens colons de Madagascar , devenus colonialistes , aidés par les karana et s’appuyant sur la compicité des malgaches desceda,ts des anciens andevo serviles et ou de nouveaux complices , envieux ,appatés par l’enrichessement immédiat sans se casser la tête ,
  Nous constatons la destructon des quelques entreprises appartenant à des Malgaches patriotes , des usines agro -amimentaires , des fermetures d’entreprises cton ; de la misère noire et profonde au seun de laquelle sous-vivent les Malgaches victimes chroniques de ces convjlsjons provoquées par les besoins de ces colons devenus colonialistes qui ont , à plusieurs reprises , voulu ré-annexer MADAGASCAR depuis le 26 huin 1960 avec des Malgaches mmbres du padesm..
  Le Président RAVALOMANANA MARC a su donner confiance à ces Malgaches désespérés , chroniquement pauvres et laissés pour compte sauf lors des élections..Avec k’aude et les conseils pout e développement de proximité : mes Malgaches ot repris confiance en eux et ont aumenté la productivité de leur trail essentiellemt agricole avcec amélioration de la scolarisation primaire et secondaire et et une nette fiabilisation du service de la santé publique et une augmentation des mplois !
  Cette embellie de la situation générale de MADAGASCAR a été balayé par les auteurs du coup d’état conconcté par ratsiraka ;qui pour se venger de sa défaite électorale en décembre 2001 ,a enversé le PRESIDEN DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC , a fait incendié et détruire ses biens industriels et ses maisons de commercialisation et de distributrion à travers le Pays
  dont- les conséquences immédiates ont été la rareté des ppn et la hausse jnévitable des prix et la baisse fulgurante fu pouvoit d’achae jusqu’à l’absence de ressoiyce car supptrssio fes emplois !
  Le larasme ( sant toit , sans alimentation , sans eau potable , sans hygiène , sans soins , avance à grands pas..
  Je redécris cette catasphe afin que personne n’oublje
  –ni les responsables – LES RANGORY FOTOYRY NY AFO- IZAY SAHY MIREHAREHA FA HAFAKA MANOHY NY ASAM- BOIONY …
  -ni les victimes innocentes et surtoiut les victimes volontaires qui ont acceptés davoir été soudoyés pour gonfler les rangs des auteurs du coup d’état
  –ni les membres de la mouvance RAVALOMANANA MARC qui ne ne voient comme responsables de leirs déboires que leurs collèggues de la Mouvance ,MAIS SURTOUT LE PPSEUDO journaliste de radio rindra qui CROIT TOUT SAVOIR ET N’A RIEN COMPRIS MEME LE TEXTES QU’IL LIT !EN PLUS IL BAFOUILLE ET DONNE DES LE9De quelque angle nous analysons l’halali comandé par les anciens colons de Madagascar , devenus colonialistes , aidés par les karana et s’appuyant sur la compicité des malgaches desceda,ts des anciens andevo serviles et ou de nouveaux complices , envieux ,appatés par l’enrichessement immédiat sans se casser la tête ,
  Nous constatons la destruction des quelques entreprises appartenant à des Malgaches patriotes , des usines agro -alimentaires , des fermetures d’entreprises cton ; de la misère noire et profonde au sein de laquelle sous-vivent les Malgaches victimes chroniques de ces convulsions provoquées par les besoins de ces colons devenus colonialistes qui ont , à plusieurs reprises , voulu ré-annexer MADAGASCAR depuis le 26 huin 1960 avec des Malgaches mmbres du padesm..
  Le Président RAVALOMANANA MARC a su donner confiance à ces Malgaches désespérés , chroniquement pauvres et laissés pour compte sauf lors des élections..Avec k’aude et les conseils pout e développement de proximité : mes Malgaches ot repris confiance en eux et ont augmenté la productivité de leur trail essentiellemt agricole avcec amélioration de la scolarisation primaire et secondaire et et une nette fiabilisation du service de la santé publique et une augmentation des mplois !
  Cette embellie de la situation générale de MADAGASCAR a été balayé par les auteurs du coup d’état conconcté par ratsiraka ;qui pour se venger de sa défaite électorale en décembre 2001 ,a renversé le PRESIDEN DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC , a fait incendié et détruire ses biens industriels et ses maisons de commercialisation et de distribution à travers le Pays
  dont- les conséquences immédiates ont éyé la rareté des ppn et la hausse inévitable des prix et la baisse fulgurante du pouvoit d’achae jusqu’à l’absence de ressource iyce car supptrssio fes emplois !
  Le larasme ( sant toit , sans alimentation , sans eau potable , sans hygiène , sans soins , avance à grands pas..
  Je redécris cette catasphe afin que personne n’oublie
  –ni les responsables – LES RANGORY FOTOYRY NY AFO- IZAY SAHY MIREHAREHA FA HAFAKA MANOHY NY ASAM- BOIONY …
  -ni les victimes innocentes et surtoiut les victimes volontaires qui ont acceptés davoir été soudoyés pour gonfler les rangs des auteurs du coup d’état
  –ni les membres de la mouvance RAVALOMANANA MARC qui ne ne voient comme responsables de leirs déboires que leurs collèggues de la Mouvance ,MAIS SURTOUT LE PPSEUDO journaliste de radio rindra qui CROIT TOUT SAVOIR ET N’A RIEN COMPRIS MEME LE TEXTES QU’IL LIT ET EN PLUS IL BAFOUILLE TOUT LE TEMPS !
  SI CET HOMME SAIT TOUT ET EST APTE A TOUT FAIRE , JE LUI POSE CETTE QUESTION :
   » POURQUOI NE RENVERSE PAS LE PRESIDENT RAVALOMANANA ET SES FIDELES ?  »
  S’IL N’A NI LES MOYENS NI LA CAPACITE D’ INORMER « SAINEMENT  » NI LA CAPACITE FAIRE SAVOIT SANS PEDANTERIE NI L’APTITUDE A RESPECTER LE SAVOIR-VIVRE DONT IL NE CONNAIT PAS LA REGLE ELEMENTAITR : HAVADIBADIO NY LELA VAO MITENY .
  MARO LOATRA NY TENY TSY AMBINA TSY VOAFEN’ITY MILAZA AY HO MPANAO GAZETY ARY MIHAMBO HO MEMRE AO AMIN ‘NY MOUVANCE IZAY ARATSINY !
  MIJOROA , MISAHIA ISIKA ARY SOKAFY NY MASO SY NY SOFINTSA ARY HAKOMBONY VAVA RAHA IVALAN’ NY TOBY BEL ‘AIR ISIKA…
   » HAJAO DADA SY NENNY !
  AOKA TSY HO AVY AMINTSIKA NY TENY TSY VOA HEVITRA MAMINGAVINGA AZY ROROA !
  JEREO SY SAINO TSARA NY FIHETSIKY NY USA SY IREO FIRENENA LEHIBE TSY NANAIKY NY FANAOVANA IO FIFIDIANANA TSY NANAJA NY ZON 4OLOMBEONA , KA TSY NANADINO NY FANDAVANA IZANY FIFIDIANANA MITANILA IZANY DIA NAMETRAKA FEPETRA HENTITRA IZY IREO (USA , JAPON , ALLEMAGNE SY NY MEMBRES SASANY AO AMIN’NY UE ARY IREO FIRENENA ATAO HOE BRIC’S ( BRESIL , RUSSIE ,INDE;SHINE , SUD AFRIQUE )
  FEPETRA : MIVERINA AINGANA NY DEMORATIE SY NY FAHAFAHANA IZANY !
  NY FANAMPIANANA ARA-BOLA DIA HO SAROTRA SATRIA IREO MPMPISAMBOTRA OA N FMI SY IREO FIRENENA TE HANAO INVESTISSEMENT DIA MIJERY TSARA IZAY HATAO AMIN’NY VOLANY ARY MANDINIKA TSARA NY TOETRA SY NY FAHAIZAMITANTANA NY VOLA ENTIN’IZY IREO !
  TAMIN’NY FITONDRANA RAVAOMANANA MARC DIA TELO TAONA TAO AORIAN’NY FANDRAISAM-PAHEFANA VA NAHAZO NY VOLA ENTINA HAMPANDROSOANA ISINA ; NY VOLANA NOVEMBRE 2005 NO NAHAZONTSIKA NY FAHAMENDRENA SY TOKY AVY AMIN’IREO MPAMPINDRANA VOLA :  » IO TOKY SY FAHAME?DREHANA IO NO NATAO HOE  » POINT DE SATISFECIT  » IZAY LAKILE NANOKATRA NY FAMPANDROSOANA NY FIRENENA !
  TSY MAINTSY MAMPITOVY NY SEHO-JAVATRA ISIKA
  ratsiraka sy mpanongam-panjakana no tsy nanaiky ny vokatry ny fifidianan’ny mpifidy MALAGASY .
  Dia nataony daholo izay fomba anafoanana io vokatry ny 1er tour io §Ary araka ny filazany dia  » NIAN’ NY FRANTSAY IZY RATSIRAKA HANAMPY AN-RAOELINA NANALA NY PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANA MARC EU AMIN’NY FITONDRANA ..
  MAMPAHATSIARO AHO FA NY 31 XECEMBRE 2008 DIA NIHAONA RATSIRAKA SY RAJOELINA ARY RAJAONARIVELO P. TEO NO TAPAKA FA HANAO NY COUP D’ETAT RATSIRAKA SY NAMANY
  NANANO SAROTRA NY FITONDRANA RAVALOMANANA MARC TZO AMIN’NY FINDRAMAM-BOLA !
  NOHO IREO FANODIKODINA NY VOLA NAMPINDRANA TAIN’NY FITON-DRATSIRAKA DIA TSY MAINTSY NAKA FEPETRA NY BM ,FMI FA TSY AROTSAKA AMIN’NY COMPTE-NY MADAGASCAR NY TOTALEBEN’NY VOLA NAMPISAMBORINA..
  TSY NISY VOLA NIPIKA NA HODINA NANDRITRY NY FE-POTOANA (2002-FIN 2008)…VITA AN-TSAKANY SY AN-VANY IREO ASA NATAO TAMIN’IREO VOLA NAMPINDRAMINA !
  NOHO NY FITOMBON’NY VOKATRA ( NY VARY SY IREO VOKATRY TANTSAHA , NY VOKATRY NY FITRANDRAHANA PETROLE SY NY NY « illemnite  » ANY vatovy , ANY TAOLANARO DIA NAHATAHIRY VOLA NY FANJAKANA MALAGASY !
  IO TAHIRY IO NOHEVERINA FA HANAMPIANA NY MALAGASY REHEFA MISY VOINA TAMPOKA…NO HANININ’NY MPANONGAM-PANJANA IZANY !
  ETO DIA TSAROAKO NY TARATASY NALEFAN’I ZAFY TANY AIN’IREO MPAMPISAM-BPLA MBA TSY HAMPINDRANA VOLA AN’IO FITONDRANA VAOVAO RIZAREO…
  KOA ANKETRINY AKORY HATAON’IREO TOMPOM-BOLA ?
  HAHATOKY MPANODIKODINA NY VOLA ,NY HAREN’NY MALAGASY (VOLA%ENA ,VATOSOA ,TANY MIDADAIKA AZO HAMBOLENA NA MISY HARENA ANY AN-KIBON’NY TANY , NY FIVAROTANA NY OMBY MAEY NA VELONA TANY IVELANY..
  HIRINA MBA TSY HO ELA NY HETSIKA HENTITRA HANOMBOHANA MANADIO NY FITONDRANA ARY HITSARANA IREO MPANONGAM-PANJAKANA MBA HAFAHAN’NY MALAGASY MIAINA SY MAMPANDRO NY MALAGASY MAHANTRA ARY NY FIRENENA NOPOTEHINA
  MITSANGANA RY MALAGASY ! ARY TADIDIAVO AO AN-TSAINTSIKA SY AO AM-PANAHINTSIKA SY AO AM-POTSIKA IREO FAHENDRENA NAPETRAKY NY RZANTSIKA !
  MALAGASY AHO ARY MAHA FEHY TSARA NY TENINDRAZAKO SY NY FAHENDRENA SY NY HAIM-PANAHY HARENTSIKA
  KOA RAHA MAMPITAHY IZANY HARENTSIKA IZANY AMIN’IZAY NARATIRATIN’NY FRANTSAY TEO AMIN’NY MALAGASY IZANY CIVISATION HO AMPIANARINA ANTSIKA ,MBA NISEKOSEOANA FA IZANY NO ANTONY NANJANAHANY ANTSIKA TAMIN’NY 1895 !
  TSY AMBANIN’NY FISAINAN’IREO NY FAHENDRENTSIKA IZAY MITONDRA NY FANAHY HO FOTOTRY NY MAHA OLONA !
  SI CET HOMME SAIT TOUT ET EST APTE A TOUT FAIRE , JE LUI POSE CETTE QUESTION :
   » POURQUOI NE RENVERSET-T-IL PAS LE PRESIDENT RAVALOMANANA ET SES FIDELES ?  »
  S’IL N’A NI LES MOYENS NI LA CAPACITE D’ INFORMER OBJECTIVEMENT « SAINEMENT  » NI LA CAPACITE FAIRE SAVOIT SANS PEDANTERIE NI L’APTITUDE A RESPECTER LE SAVOIR-VIVRE DONT IL NE CONNAIT PAS LA REGLE ELEMENTAITR : HAVADIBADIO NY LELA VAO MITENY .
  MARO LOATRA NY TENY TSY AMBINA TSY VOAFEN’ITY MILAZA AY HO MPANAO GAZETY ARY MIHAMBO HO MEMRE AO AMIN ‘NY MOUVANCE IZAY ARATSINY !
  MIJOROA , MISAHIA ISIKA ARY SOKAFY NY MASO SY NY SOFINTSA ARY HAKOMBONY VAVA RAHA IVALAN’ NY TOBY BEL ‘AIR ISIKA…
   » HAJAO DADA SY NENNY !
  AOKA TSY HO AVY AMINTSIKA NY TENY TSY VOA HEVITRA MAMINGAVINGA AZY ROROA !
  JEREO SY SAINO TSARA NY FIHETSIKY NY USA SY IREO FIRENENA LEHIBE TSY NANAIKY NY FANAOVANA IO FIFIDIANANA TSY NANAJA NY ZON 4OLOMBEONA , KA TSY NANADINO NY FANDAVANA IZANY FIFIDIANANA MITANILA IZANY DIA NAMETRAKA FEPETRA HENTITRA IZY IREO (USA , JAPON , ALLEMAGNE SY NY MEMBRES SASANY AO AMIN’NY UE ARY IREO FIRENENA ATAO HOE BRIC’S ( BRESIL , RUSSIE ,INDE;SHINE , SUD AFRIQUE )
  FEPETRA : MIVERINA AINGANA NY DEMORATIE SY NY FAHAFAHANA IZANY !
  NY FANAMPIANANA ARA-BOLA DIA HO SAROTRA SATRIA IREO MPMPISAMBOTRA OA N FMI SY IREO FIRENENA TE HANAO INVESTISSEMENT DIA MIJERY TSARA IZAY HATAO AMIN’NY VOLANY ARY MANDINIKA TSARA NY TOETRA SY NY FAHAIZAMITANTANA NY VOLA ENTIN’IZY IREO !
  TAMIN’NY FITONDRANA RAVAOMANANA MARC DIA TELO TAONA TAO AORIAN’NY FANDRAISAM-PAHEFANA VA NAHAZO NY VOLA ENTINA HAMPANDROSOANA ISINA ; NY VOLANA NOVEMBRE 2005 NO NAHAZONTSIKA NY FAHAMENDRENA SY TOKY AVY AMIN’IREO MPAMPINDRANA VOLA :  » IO TOKY SY FAHAME?DREHANA IO NO NATAO HOE  » POINT DE SATISFECIT  » IZAY LAKILE NANOKATRA NY FAMPANDROSOANA NY FIRENENA !
  TSY MAINTSY MAMPITOVY NY SEHO-JAVATRA ISIKA
  ratsiraka sy mpanongam-panjakana no tsy nanaiky ny vokatry ny fifidianan’ny mpifidy MALAGASY .
  Dia nataony daholo izay fomba anafoanana io vokatry ny 1er tour io §Ary araka ny filazany dia  » NIAN’ NY FRANTSAY IZY RATSIRAKA HANAMPY AN-RAOELINA NANALA NY PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANA MARC EU AMIN’NY FITONDRANA ..
  MAMPAHATSIARO AHO FA NY 31 XECEMBRE 2008 DIA NIHAONA RATSIRAKA SY RAJOELINA ARY RAJAONARIVELO P. TEO NO TAPAKA FA HANAO NY COUP D’ETAT RATSIRAKA SY NAMANY
  NANANO SAROTRA NY FITONDRANA RAVALOMANANA MARC TZO AMIN’NY FINDRAMAM-BOLA !
  NOHO IREO FANODIKODINA NY VOLA NAMPINDRANA TAIN’NY FITON-DRATSIRAKA DIA TSY MAINTSY NAKA FEPETRA NY BM ,FMI FA TSY AROTSAKA AMIN’NY COMPTE-NY MADAGASCAR NY TOTALEBEN’NY VOLA NAMPISAMBORINA..
  TSY NISY VOLA NIPIKA NA HODINA NANDRITRY NY FE-POTOANA (2002-FIN 2008)…VITA AN-TSAKANY SY AN-VANY IREO ASA NATAO TAMIN’IREO VOLA NAMPINDRAMINA !
  NOHO NY FITOMBON’NY VOKATRA ( NY VARY SY IREO VOKATRY TANTSAHA , NY VOKATRY NY FITRANDRAHANA PETROLE SY NY NY « illemnite  » ANY vatovy , ANY TAOLANARO DIA NAHATAHIRY VOLA NY FANJAKANA MALAGASY !
  IO TAHIRY IO NOHEVERINA FA HANAMPIANA NY MALAGASY REHEFA MISY VOINA TAMPOKA…NO HANININ’NY MPANONGAM-PANJANA IZANY !
  ETO DIA TSAROAKO NY TARATASY NALEFAN’I ZAFY TANY AIN’IREO MPAMPISAM-BPLA MBA TSY HAMPINDRANA VOLA AN’IO FITONDRANA VAOVAO RIZAREO…
  KOA ANKETRINY AKORY HATAON’IREO TOMPOM-BOLA ?
  HAHATOKY MPANODIKODINA NY VOLA ,NY HAREN’NY MALAGASY (VOLA%ENA ,VATOSOA ,TANY MIDADASIKA AZO HAMBOLENA NA MISY HARENA ANY AN-KIBON’NY TANY , NY FIVAROTANA NY OMBY MAEY NA VELONA TANY IVELANY..
  HIRINA MBA TSY HO ELA NY HETSIKA HENTITRA HANOMBOHANA MANADIO NY FITONDRANA ARY HITSARANA IREO MPANONGAM-PANJAKANA MBA HAFAHAN’NY MALAGASY MIAINA SY MAMPANDRO NY MALAGASY MAHANTRA ARY NY FIRENENA NOPOTEHINA
  MITSANGANA RY MALAGASY ! ARY TADIDIAVO AO AN-TSAINTSIKA SY AO AM-PANAHINTSIKA SY AO AM-POTSIKA IREO FAHENDRENA NAPETRAKY NY RZANTSIKA !
  MALAGASY AHO ARY MAHA FEHY TSARA NY TENINDRAZAKO SY NY FAHENDRENA SY NY HAIM-PANAHY HARENTSIKA
  KOA RAHA MAMPITAHY IZANY HARENTSIKA IZANY AMIN’IZAY NARATIRATIN’NY FRANTSAY TEO AMIN’NY MALAGASY IZANY CIVISATION HO AMPIANARINA ANTSIKA ,MBA NISEKOSEOANA FA IZANY NO ANTONY NANJANAHANY ANTSIKA TAMIN’NY 1895 !
  TSY AMBANIN’NY FISAINAN’IREO NY FAHENDRENTSIKA IZAY MITONDRA NY FANAHY HO FOTOTRY NY MAHA OLONA !

 33. Nous sommes depuis le 17 mars 2009 nous n’ avons été ni gouvernés ni avons bénéficié d’aucune action de moment de tranquillité , de sérénité et moment de répit car ce que nous mangeons aujourd’hui il faut le trouver demain..
  Ces nouveaux voyous au pouvoir me semblent
  __ne rien avoir ni dans la tête ,ni dans les comptes courants de l’Etat ,ni dans l’intention des prêteurs qui ne prêtent qu’aux riches et aux gens de bien ,fiables et sans voir commis un coup c’état,
  __ces usurpateurs ne sont mêmes pas aimés des dalton ( ce sont des bruits courent)car ils n’ont aucune éducation : ils veulent pour eux,
  __le plus grave c’est qu’ils n’ont rien à cirer de cette merde qu’ils ont grande envie de manger ,car bourrées de bactéries nourrissants pour les abti-nationaux !Cela ne m’étonne pas car ces usurpateurs-gloutons veulent aussi concurrencer les rats et les souris des ordures et des égouts ! là ,ces femmes et hommes abêtis trouveront des lieux de détention bien adaptées à des « very fanahy mbola vilona !

  Que leur interdiction soit vite ordonnée ! Bon débarras !

 34. L’imbécile de Rakrisy prend vraiment les malagasy pour les derniers des imbéciles !!
  En m’insultant de la sorte, je lui rend la monnaie de sa pièce en lui disant qu’elle n’est qu’une vraie tarée, une dangereuse folle à lier et à interner de toute urgence !

  http://www.madagascar-tribune.com/La-video-Gag-de-lady-mahagaga,19604.html

  – Tsy digne d’une « République » hono izany manasazy olona, amin’ny alalan’ny sesi-tany izany !

  Iza ilay olona anisan’ny tsy manaiky ny hiverenan’ny Filoha Ravalomanana ?
  Iza ilay olona nahasahy nitsara Filoham-pirenena, tamin’ny alalan’ny tribonaly « tsy nanam-pahefàna » akory ary namoka didim-pitsaràna avy amin’ny fiampangàna tsy marim-potitra ?

  Niaiky ihany koa ilay ramatoa adala fa ny fitondràn’il domelina, dia « tao anatin’ny rupture ny ordre constitutionnel », izany hoe fanjakàna tsy tan-dalàna !
  Faly ery izy miteny an’izany satria hono raha nanongam-panjakàna ry zareo dia mba ho fandàvana an’izany hoe :
  -Fanjakàna tsy manaiky mpanohatra
  -Fitondràna tsy mandàla demôkrasia

  Izay rehetra nataony nandritry ny dimy taona izay izany, dia tena fandalàna izany hoe demôkrasia izany ???

  MATOA TSY NAVELA HO DIAVIN’NY VAHOAKA, NATAO HO AN’NY ZANAKISOA VE RAKRISY ILAY HOE « PLACE DE LA DEMOCRATIE » FA TSY HO AN’NY ZANAK’OLOMBELONA ?

  Ha ha ha !!! Fa mba taiza io olona io no nianatra, sa dia tena voa mafy marina ny sainy ??

 35. Coucou DCR

  Sarotra be ho an’ny maso ny mamaky « lettres majuscules » be laotra aminy ordinateur…

  Kanefa tena hilaina fantatra ny foton-kevitr’intsika rehatra .

  misaotra ary miale tsiny !

 36. Tohin’izay voasoratra etsy ambony !

  Hoy ilay midegany :  » Pendant la Transition, c’était pas la République » !!

  Régime de transition sa République no niainan’ny vahoaka malagasy tamin’ny 2012 ?
  Nisy ve izany hoe Président de la République izany tamin’ny 2012 ?

  Dia mba iza avy ireo domelina sahy nilaza fa nisy izany « Régime républicain » izany, tamin’ny faran’ny taona 2012, ary Président de la République no nitondra ny firenena ?

  Mba vakio kely anie ny voasoratr’ato ry zareo, rehefa natao « révision » fanindroany ny Fifanarahana UE-ACP !

  http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/l/2012/12/26/n5

 37. GBD ,

  Bonjour

  Tsy fidiny ho ahy ny manoratra vaventy ,misy Antony tsy azoko ihoarana…!
  Miala tsiny aloha izao no azoko atao !

 38. KM,
  Iza ilay midegany? fa tsy azo antoka hoe midegany izy fa ny malagasy no tsy ampy saina.
  Fa iza moa aho no hiteny hoe tsy misy izany hoe « transition »izany? indrindra fa ireny no fomba nitondrana azy? Asa iza moa ilay sipa nivoaka tao @ ICM iny nilaza hoe mila transition i Madagasikara? T@ taona 2005 tany ho any… dia hoy aho hoe tehaka mafy dia mafy ho an’ny mpianatry ny katolika ary tehaka mafy dia mafy ho an’ny profesrora ranjeva…
  Izaho dia mbola miteny sy manitrikitra fa na io 4eme republique dradradraina io aza dia tsy misy izay maharepoblika azy.

 39. Razanatsyfantatra io no midegany !

  Tsy hoe « Tena midegany marina, fa ny ankabeazan’ny malagasy no tsy mieritreritra, na fohy fisainana » ve ? Sa mitovy ?

  Ho aiza koa moa isika raha tahak’izao no hita any amin’ny gazety :  » Si les pourparlers n’aboutissent pas, nous resterons dans l’opposition » a-t-elle fait savoir. Avant d’ajouter que « si c’est une ouverture sincère et si les règles du jeu sont claires, nous sommes prêts à participer au régime, mais si toutefois ce n’est pas le cas, nous allons dénoncer à travers les medias » ?

  http://www.midi-madagascar.mg/politique/2014/02/03/hanitra-au-magro-pour-la-liberation-des-detenus-politiques-la-reouverture-de-la-radio-fahazavana/

  Dénoncer, mais dénoncer quoi ?

  Mbola tsy nazava foana angaha ilay hoe  » hitanareo ny varavarana nihidirana, dia tokony ho hitanareo ny fivoahana » ???

  Ny fandraisana anjara amin’izay governemanta hitsangana eo, dia fanamafisana ary fankatoavana an’izay zavatra niseho rehetra nandritry ny dimy taona !

  Faly ny communauté internationale indrindra fa ny frantsay izay tsy niaro ny safidim-bahoaka, raha izany FIARAHA-MITANTANA IZANY INDRAY no andrasan’ireto tsy nahavita inona na inona atramin’izao !

  « le retour de l’ex-président est déjà acquis, il ne reste que quelques détails à régler » !
  Plus que 7 jours ??? 7 02 jours ou plus sont passés depuis !

  Sa ny frantsay no nibaiko sy niteny hoe mihidira ao, dia izahay no hamerina ny Filoha Ravalomanana ?

  Avadika ny resaka !

  Nantsoin’ny TVPlus indray ity hoe Razanapiera hanao « fampielezan-kevitra » sa inona ao amin’ilay fandaharana hoe « Démocratie mivantana » !
  Tss !!!

 40. KM
  lalana tsy maintsy izora-tsika hoy aho ny fidirana ao anaty goverinemanta raha tian-tsika ny odian’i dada aingana,tsy mitovy mantsy ny situation misy @zao president neken’ny CI sy t@ ing Andry izay COUP d’Etat.
  Tsika efa tsy avita idina an-dalam-be mbola tsy iditra an-databatra ihany koa,misy strategie ao ary ireo tsy iditra anaty Governemanta raha tsy nahazo alalana avy any @lehibeny ary raha hoarahina ka mitohy ny eritreri-tsika dia isika indray no lasa mpanongam-panjakana

 41. Randrianiaina

  s’agit il d’un CHANTAGE ?????????

  Chantage de françafrique !

  Ne comprenez vous pas qu’il s’agit d’une MANOEUVRE POUR ELIMINER RAVALOMANANA une fois pour toute ????????????????

  Ces déclarations sont plus que NAIVES , pour ne pas les qualifier ordurièrement…

 42. Mihidina an-dalambe ?
  Tsy voatery nihidina teny an-dalambe ny fiarovana ny ara-dalàna, nandritr’izay dimy taona izay ( marihina fa anisan’ny nitak’izany ny tenako ) ; ary tsy voatery hoe rehefa miara-misaosy eo ambony latabatra ihany koa vao afaka mandinika ny toe-draharaha !
  Tsara loatra ny saosy dia adino ireto vahoaka tsy mihinan-kanina, sy ny votoanton-dresaka !

  Ravalomanana tsy niteny hoe ataovy izay hiverenako, na dia voatery misolelaka sy miara-miasa aza ianareo ! resaka be ity mody lazaina hoe : « si les règles du jeu ne sont pas claires » ity !

  Efa ela no fantatray fa misy maniry dia maniry mafy ny ho praiministra ao, na tafaverina ny filoha na tsia ! Ilay iray izay aza nahavita nieritreritra ny ho filoha mihintsy ka niteny hoe « Izaho tohanana satria madio mangarahara » !

  Izaho mahafantatra !

  Aza dia ampidirina amin’ny pataloha tery marina ny vahoaka sy ny filoha Ravalomanana ê !
  Fantatray dia fantatray ny fika nataon’ny rehetra atramin’ny 2009 !

  T’as raison GBD ! Naïveté ou volonté de se voiler la face, ou …..???

 43. Izaho aloha dia tsy mazoto ny idirantsika ao @ io governemanta io. Régime tsy hateza io ary tsy hahefa na inona na inona , fa aleo tsika manaja tena fa aza tia kely sahala @ Hanta Andriamandranto sy Rolland Ravatomanga. Aleo foza daholo no hitondra dia isika mpanohitra tanteraka fa efa hoe fitondrana tsy mankaiza io . Zara raha mahavita iray taona io dia mirodana. Io zaoridira miavosa sahala @ tendrombohitra manerana ny tanana io dia ampy hampirodana io régime fery io. Manginy fotsiny ny chute libre ny Ariary miampy inflation henjana be.

  Manafaingana ny fiverenan’ny filohampirenena Marc RAVALOMANANA ny tsy fitsabahana @ io fitondrana io. Tadidio fa raha vao migadona eny Ivato ny tongotry ny fiohampirenena Marc RAVFALOMANANA dia mirodana avy hatrany io fitondrana io …ary izay ny tena révolution andrasantsika. Aleo re olona manomana io fiverenan’ny filoha io.

 44. Dė ahoana kosa ireo efa NILINGILINGY teny Mahamasina ry zareo!
  mba masiaka ratsy kosa nareo!!ho very fihinanana kosa izany ny sasany???
  aza mba manao an’io moa e!!avelao izy hidoboka indray hiara-hiosim-potaka @ foza aloha fa sao
  izay no ahatafody an’i dada e!!hihihiiii
  Mazava angamba ny tenin’i dada fa  » IZY IRERY HIHANY NO HAMPODY NY TENANY  » koa tandremo fa
  sao mbola mamahan-dalitra eo hoe: » hiditra ao izahay hampodian an’i Dada an » mahmay an!!!tandremo !!
  Rehefa miala dia mandositra miala fa tsy MITAKISINA lava ao, za koa aloha dia mahatoky fa tsy aharitra io
  raha tsy izany dia teren’i renikeliny fotsiny ohatra an’i joely kely angamba mba hitsetsefany???

 45. Mba tsara ihany hoy aho ny mianatra ny tantaran’ny hafa, ary mba atao lesona !

  Les espions du Mississipi : Des traîtres dans le Mouvement des Droits Civiques !!
  Curieusement, des pseudo « mpitarika » et même des hommes d’église ont été mis en cause !

 46. BONTE DIVINE !!!!!!!!!!

  Arrêtez de gesticuler et de sortir des arguments FALLACIEUX , complètement pourris

  Arguments pourris pareceque vous avez TROP ENVIE D’ALLER A LA SOUPE !!!!!!!!

  ALLEZ A LA SOUPE , mais cesser de vous foutre de la tête du monde !

  En tout cas VOUS N’AURIEZ ALORS AUCUN DROIT DE PRETENDRE FAIRE PARTIE DE L’OPPOSITION

  Vous INSULTEZ tous ceux qui luttent pour sortir Madagascar de cette allégeance catastrophique à FRANCAFRIQUE

  Si vous voulez vous prostituer allez y , mais FERMEZ LA BOUCHE EN MANGEANT , car nous en sommes dégoutés.

 47. amiko,sarotra be ny ito-poteny fatratra hoe: »tsy aharitra io fitondrana io »,lasa manahaka an’lay pastera ray iny mantsy.Fa mba te ano-tany anareo ary zaho
  ==>ataovy hoe TONGA DADA,rehefa tonga ary izy dia niara niasa t@ ing prezida Hery,inona ny fandraisanareo an’izay,samia ary mba manao tosa-kevitra

 48. randrianiaina

  Ravalomanana « niasa @ » CAD « collaborer  » ? ou « travailler avec  » Hery ???

  te rends tu compte de TON ABSURDITE ???

  Cela signifierait qu’il « avale son chapeau » ou encore «  »rien dans la culotte » …
  dommage cela ne s’appellerait plus « opposition » et se renier tout comme Saint Pierre l’apôtre ….

  Je préfèrerais t’entendre dire qu’il se consacrerait à ses affaires , ce qui dans un sens signifierait aussi participer (ET NON COLLABORER !!!) au redressement du pays empêtré dans la crise du fait de FOZALAND

  Ne sois pas NAIF : SOUS SOMMES TOUJOURS EN FOZALAND

  CAD toujours ESCLAVES de la françafrique QUI REFUSERA TOUTE EMANCIPATION ET TOUT DEVELOPPEMENT SOCIO-POLITIQUE DU PAYS

  Le but de françafrique est de MAINTENIR LE SOUS DEVELOPPEMENT dans des pays soumis à sa cause , des pays avec des gouvernants A SA SOLDE (par putsch ou ELECTIONS BIDON sa spécialité dans toute l’Afrique

  Ton problème Randrianiaina : c’est de marcher au feeling , soit dansq le brouillard, malgré ton coeur gros comme ça !

  Je sens venir le « commentaire en modération  » !!!!!!!!!!!

 49. randrianiaina
  dada miasa @hery : moderer ny zalahy ny commentaire-ko !
  izany ny demokrzatia i my dago

  Cette projection est IMPENSABLE

 50. TSSSSSSSSSSS aleho ary irediredy daholo izay te hirediredy eto éééééé!

  collaborer = manger son chapeau ( dada compris …selon projection Andrianiaina)

 51. Tena marina foana ny an’i Me Hanitra ary tsy diso na oviana na oviana raha miteny izy oe « TSY RESY ISIKA ».
  Ho an’ny mpisolovava dia maharesy foana ny olona arovany: raha afaka madiodio dia midika fandresena mazava be izany; ary raha fampihenan-tsazy kosa no azo, dia mbola fandresena koa izany; na afaka noho ny fisalasalana, misy fandresena mihoatra an’izany indray koa ve.

  Na afaka dimy taona aza dia mbola hilaza ihany Maitre hoe nandresy isika.
  Misaotra amin’ny fahan-dalitra.

 52. Nandresy isika ve fa mbola afaka miteny hoe : Tohizin-tsika hatrany ny tolona, ary tsy maintsy tafaverin-tsika ny Filoha Ravalomanana na dia ao anaty vatam-paty aza …sanatria ???

 53. Ry Clients.
  Mampahafantatra anareo fotsiny aho fa efa naka tamin’ny fampindramam-bola no hanome anao noho ny startup ny hetsika isan-karazany. Justze dia mifandraisa antsika hanao ny fangatahana
  findramam-bola.
  Miandry mamaky anareo tsy ho ela.

 54. Tsy ho gaga akory aho, fa raha haheno fa nisy namono Ingahy Ra8. Sady halan’ny Mpitondra sy ny Mpanakorontana, no haln’ny Mpanjanaka.

  Ny ho avin’ny gasy ve ? Na ny fasika eny amoron-dranomasina aza tsy misy azy intsony, fa ho feno ny haren’ny Bevola. MyDago aho e, myDago, efa tsy izany « My » izany intsony re e ! Efa ny Dagon-dr’izareo : Karana-Sinoa-Tiorika-Vazaha frantsay- Arabo……..eisssssy e !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *