Ny movansa Ravalomanana dia manohana ny olona mandaka ny Mapar

MyDago.com-magro 22 Janv 14 (15) copieSamy nanazava ny mahakasika ny raharaham-pirenena indrindra ny fanendrena Praiminisitra ireo mpitarika izay nandahateny androany teny amin’ny kianjan’ny finoana Behoririka. Ny Ct teo aloha Eric dia nanambara fa be ny sahoandresaka momba ny andininy faha 54. Ny filohan’ny Cst hoy izy dia nangataka fanazavana tany amin’ny Hcc. Tsy midika izany fa ny Hcc dia ohatra ny tribonaly rehetra, io no mamoaka ny didy amin’ny fampiasana ny lalàm-panorenana. Tsy didy iny hoy izy ka tsy maintsy tanterahana. Marina fa manana tombon’isa ny Mapar fa tsy midika izany fa ny depiote dia tsy afaka mivondrona. Ataon’i Hery ahoana hoy izy no itondra fampandrosoana raha Haja Resampa no Praiminisitra? Ny filohan’ny Repoblika no manana fahefana faratampony ary manome zo azy izany amin’ny fanendrena izay ho PM.  Randriamamiarizafy Ignace kosa dia  nanao antso avo ho an’ny minisiteran’ny ati-tany. Avy ao aminareo hoy izy no nipoiran’ity zavatra ity. Raha adika tsotsotra ny andininy faha 54 dia ny filoham-pirenena no manendry ny PM avy amin’ny antoko maro an’isa ao amin’ny antenimierampirenena. Ny Hcc hoy izy dia manome ny heviny fa tsy voatery arahin’ny filohampirenena. Noho izany hoy izy dia any aminareo minisiteran’ny ati-tany ny antontataratasin’ireo vondrona ireo ka antoko politika ve ny Mapar sa vondrona nahafeno ny fepetra. Io lalàna io dia milaza fa raha antoko politika dia tsy maintsy manana dossier, raha vondrona politika dia iza no nanao azy. Lazao mazava amin’ny vahoaka ny marina fa raha tsy miteny ianareo dia miray tsikombakomba. Raha  tsy ara-dalàna ireo dia ravao ny antenimieram-pirenena satria tsy ara-dalàna ny Mapar.

TsianihyTsianihy kosa dia nanambara fa any amin’ny tsy miankina no misy ny Mapar. Ny fahazoany taratasy tao amin’ny minisiteran’ny ati-tany hoy izy dia tsy midika fa antoko politika fa tahaka ny olona mametraka taratasy ihany. Tsy tokony hanana fahefana hanolotra Praiminisitra izy ireo satria vitsy an’isa. Ankoatra izay dia nambarany fa tsy manana fahefana hiteny hoe mijanonana ny movansa Ravalomanana ho mpanohitra. Ny tenin’ny filoha Ravalomanana ihany no arahinay.

Ny Ct teo aloha Marcel dia nanambara fa tazonin’ny Mapar daholo ny toerana rehetra satria hanomana ny amin’ny taona 2018 izy ireo ary ny hisakanana ny filoha Ravalomanana tsy hody eto no ataony. Raha manam-pitiviana  izy dia nozarainy ny seza tao Tsimbazaza. Isika hoy izy di amila mitandrina fa ny Mapar , tsy ekentsika ny fanendrena an’i Haja Resampa, Raha vao manaiky izany ny filohampirenena dia manary jocker. Ny filoha Ravalomanana hoy izy no mpifanandrina  izay ataohran’izy ireo. Noho izany dia vonona hanampy anao izahay andriamatoa filoha Hery hoy izy  ary miangavy anao mba handray andraikitra fa ireo miaramila ireo no nanakana ny fanatanterahana ny Maputo ka tokony atahoranao izany. Tsy misy mila izany Mapar izany eto. Isika hoy izy dia manohana ny olona mandaka ny Mapar.

106 pensées sur “Ny movansa Ravalomanana dia manohana ny olona mandaka ny Mapar”

 1. Mapar izany tokony ho 0 depiote satria tsy ara-dalàna ê ! Resaka mandany andro izany ! Ny voalazan’ilay Lanto Rakotomavo tohanana, dia ravao any dien’izao io antenimiera tsy manjary io !

  Andrasana ho lo ary feno olitra ve ny voankazo, vao hoe « tahak’izay ihany » !

  Miandry ny hevitry ny sasany ô !

 2. Volan-kankafotra e!!!
  lasa mpifosa fooana vao mamafa trano!
  Amiko ohatry ny lasa aloha loatra ny fanohanana an-dRajao hany ka mampasika ny alika.
  Tsy mba endrasana aloha izay vokatra raha misy dia izay vao mijoboka raha azo hitsoboana.
  Eny e!tsy lavina koa fa mety nisy resaka ambadika tany nefa , ny anay ny bainga mivadika no
  hitanay aloha, mbola ny omaly tsy miova!hanao Miracle angaha Rajao dia tsy mifamatra aho.

 3. Atao ahoana ê ? Kanefa mbola mamy sy ankafihinin’ny sasany ê ! Izay tiana r’ise mitombo tarehy, « ho botrabotra » !

 4. Ny movansa Ravalomanana dia manohana ny olona mandaka ny Mapar ?
  Iza avy ireo olona ireo ? Ny vahoaka ve ao anatin’ireo, ary anisan’izany ve ny tenako ?
  Mba tohano koa ny hevitrat satria izahay dia tsy mankasitraka an’ireo Mapar ireo, ary raha azonay atao dia tena « dakanay » any amin’ny derierany mihintsy ! Mdr !!

  Ny indro kely, tsy dia fantatray ny lalana tian’ireo ao amin’ny movansa aleha, matoa izahay tsy dia manosika firy, fa toa tsy vonona ny handaka izany akory ianareo !

  Porofon’izany, dia hitanay tany ho any raha nanao fanambaràna ilay mpitarika teo aloha, ary tahak’izao ny voalazany : « Tsy misy mpanohitra ôfisialy izany eto Madagasika, satria mbola tsy misy an’izany hoe gôsy sy droaty izany » !

  Dia somary gaga ihany ny tena, satria ampitoviana amin’izay zavatra miseho any amin’ny hafa ny toe-draharaha na dia miteny aza hoe tsy misy izany gôsy sy droaty izany.

  Ilay izy anie dia ny hoe : Etsy an-daniny ny mpanongampanjakàna izay mibodo toerana, mampahory vahoaka sy manao ampihimamba ny harem-pirenena sns…, ary etsy ankilany ny Mpiaro ny ara-dalàna izay miaro ny tombotsoam-bahoaka ê !

  Fiarovana ny hoavin’ny Firenena ( Etat ) sy ny Tanindrazana ( patrie ) ve izao ataon-dry zareo izao, satria dia tena hita fa miara-mitakosona be loatra ? Mifampi-touche-touche mihintsy aza ?

  Diso fijery ve ny tenako ?

 5. AOKA HAZAVA TSARA !
  AVY AMIN’NY VAHOAKA NY FAHEFANA AMIN’NY ALALAN’NY FIFIDIANANA DEMOCRATIQUE ? MISOKATRA HO AN’NY REHETRA AMIN’IO FIFIDIANANA IO LASA TOMPON’NY FAHEFANA NY VAHOAKA ARY  » NY SOLMBAVABAHOAKA DIA MIVORY AO AMIN’NY « ANTENIERA-PIRENENA  »
  NY SOLOMBAVABAHOAKA MANANA NY ATSASA MANILA (MAJORITE ABSOLUE ) AO NO TOMPON’NY FAHEFANA EO AMIN’NY FIRENENA !

  Nihevitra ireo mpanolon-tsaina an’ireto mpanongam-panjakana fa mora dia mora ny fandehan’-javatra rehefa vita ny fifidianana !
  Avy tamin’io fifidianana sandoka , hosoka io dia ,araka ny paika ny hala-bato dia avy amin’izy ireo ny filohan’ny firenena ary avy tao koa ny filohan’ny antenimiera.
  Ny HCC dia milalao amin’ny teny hoe  » maro an’isa  » ny députés avy ao amin’ny mpanongam-panjakana Majorité izy ireo koa mahavita , izy maro an’isa ireo ,manolotra izay ho pm !
  DISO IZANY !NY MAJORITE MANAN-KERY DIA NY MAJORITE ABSOLUE , NY MARO AN’ISA ATSASA -MANILA ( 157 /2+1)
  –79 +1 io ny atsasa manila:
  FIRY NY ISAN’IREO DEPUTES PUTSCHISTES MIAMPY NY NAMANY MANAMPY AZY ?
  —-TSY MAHATRATRA NY ISA 79 IZY IREO NOHO IZANY TSY MAHAFENO NY DIKAN’ NY ISA ILAIN’NY MAHA MAJORITE ABSOLUE AO AMIN’NY ANTEMIERA NY PUTSCHISTES
  FIRY NY TOTALIN’ISA NY DEPUTES MOUVANCE RAVALOMANANA MARC MIAMPY NY DEPUTES AO AMIN’NY PLATEFORME PRO -PRESIDENTIELLE TOA MAHATRATA NY ISA 94 IZY IREO MITAMBATRA
  —IZANY HOE MAHAFENO NY ISA ILAINA MBA HO MAJORITE ABSOLUE !
  AOKA HAZAVA TSARA FA IO ATSASA MANILA IO NA MAJORITE ABSOLUE IO NO FOTOTRY NY FITONDRANA MIANKINA AMIN’NY REGIME PRESIDENTIEL !
  TSY MISY FANAPAHAN-KEVITRA ENTIN’NY PRESIDENCE NA NY PRIMATURE ENTINY EO AMIN’NY ANTENIMIERAM-PIRENENA DIA HO RAIKITRA ILAY FANAM-PAHAHAN-KEVITRA RAHA LAVIN’NY DEPUTES ATSASA MANILA! IZAY NO MAHA ANTENIMIERAM-PIRENENA NY ANTENIMIERAM-PIRENENA AZY
  RAHA OHATRA HEVERIN’NY FITONDRANA FA FA FANAM-PAHAN-KEVITRA TNA ILAINA EO AMIN4NY FITONDRANA IZANY DIA HENTNA HO TSARAIN’NY HCC IO FANAM-PAHAN-KEVITRA IO !
  aha mihizingizina moa ny députés putschistes ka manolotra pm , izay tsy hahazo fankatovava avy amin’ireo députés manana ny majorité absolue dia ho lany andro eo !
  Koa rehefa tsy mahazo izany fantoavana ny pm dia miala ary dia ho tonga eo amin’ny « chambre introuvable  »
  ET
  Et il arrive ce qui doit arriver :
  Lprésident de la République dissout l’Assemblée de par la faute de la HCC qui a dicté qua
  u les députés majoritaires en nombre propose le nom du pm , tout ceci en arrière-pensée que les députéscdisposant la majorité ABSLUE NE PUISSE PROPOSER LE NOM D’UN PREMIER MINISTRE
  A ANTANARIVO OU AU TOMBOUCTOU ,ET DANS LES PAYS QUI FONCTIONNENT LEGALEMENT SEULE
  LES DEPUTES DISPOANT DE LA MAJORITE ABSOLUE DETIENT LA PREEMINENCE DANS LES DECISIONS PRISES AU NOM DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

 6. DCR

  nous sommes toujours dans une REPUBLIQUE BANANIERE , avec des élections « transparentes » dit la C.I. très heureuse de s’être débarrassée de sa petite patate chaude !

  Les dés étaient pipés , mais nous devons malheureusement nous plier à cette mascarade de légalité…bénie par la CI (françafricaine à 90%)

  Ces …(je suis incapable de les qualifier « normalement) ne sont ni capables de savoir ce qu’il font , ni capables d’imaginer ce qu’il y a à faire …

  Laissons les à leur mouïse : nous avons à assurer notre rôle d’opposition déterminée et intraitable .

  Rien n’est fini : ces gesticulations sans fin expriment bien QUE LA CRISE POLITIQUE CONTINUE !!!!!!!!!!

  Tant que nos compatriotes ne comprennent pas que l’on peut s’extraire de la soumission économique à l’égard de la France : en sabottant partout tous les intérêts des Français et karana de nationalité française pour commencer.

  Nos compatriotes de la cote pensent encore que sans la France , Madagascar est perdu !

  Alors que c’est la France qui mène le pays à sa perte depuis 1960, PIRE ENCORE que sous la colonisation ( avec à la tête des nègres achetés , esclaves soumis !!!!!!)

  S’ils respectaient leur logique de soumision :

  ==> pourquoi ne demandent ils pas carrément que Madagascar soit un département comme Mayotte ???

  Mais les Français ont toujours pris les merinas pour des rivaux !

 7. « Diso fijery ve ny tenako ? »

  mba vakio kely ra zeutété isany o !

  « Mamy Rakotoarivelo : “Tsy mamadika an-dRavalomanana aho”

  “Mandry ny eritreritro, tsy mamadika ny filoha Ravalomanana aho, ary tsy hamadika azy mihitsy (…). Sahiko ny milaza etoana fa anisany nanao ezaka amin’izao fahafahan-dRtoa Ravalomanana Lalao mody eto an-tanindrazana izao ny tenako”,[…]

  hoy ny mpitarika ny ankolafy Ravalomanana, Rakotoarivelo Mamy, omaly teny Faravohitra, manoloana indrindra ny filazana ny fisian’ny fizarazarana sy ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ireo samy mitarika ny ankolafy Ravalomanana. Araka izany, nampahatsiahy indray ny tenany fa………… “ny mpifanandrina amintsika dia any ivelany fa tsy isika samy mpikambana sy mpitarika ato anatiny indray no hamboly fahavalo sy mpifanandrina hafa vaovao”. Hatreto, araka izany, mbola mametraka ity mpitarika ny ankolafy Ravalomanana ity fa anisany fahavalon’ny ankolafy Ravalomanana voalohany ireo tsy manana fahavononana hamerina an’i Madagasikara ao anatin’ny ara-dalàna. »

 8. « Tandremo kely fa ny GTT sisa izao, no tena andrin’ny tolona an ! »

  Marina ve ???? MdR

  Olona « Mpikambana » firy no ao @ zeuteuteu moa ? Ny zeuteuteu roa izany an ! Idééf sy zeneva !
  Raha misy mahafantatra ny isan’ny mpikamabana ao @Birao ao, dia mahafantatra ny isan’ny mpikambana REHETRA !
  Aoka re e ! Ny Mpikambana ao @ TIM kosa izao no ilaina hitombo tsara …;)

 9. Tokony nozarazaraina hono ny seza?? mdr
  hivioaka tsy anotaniana eto daolo ny secret fa mitenitenene ihany foana eo!!
  ny azo antoka aloha hatreto de « izay mitambatra vato ary izay misaraka fasika »
  zara ary tsy rava le antoko sasany ka lasa hvm fa ra tsy izany de loza!!!

 10. A d’autres hoy ny sasany !
  Mba mahita hiomehezana ny famille Ravalomanana aminareo, na dia tsy tokony aza !

 11. Dia efa tena olona adala sy KENTRONA izay hino izay lazain’i kotovelo io,
  Henonay koa ireny fa tsy nasianay sira satria tsy avy @ FO fa FIATSARAM-BELATSIA.
  MPITARI-BATO VILAMBAVA, ZANA-BARATRA ,RAJAKOM-POZA! mbola musy tetika hafa ao matoa io
  mbola MIHISATRA ao fa tsy hitako mihinrsy izay hilana olona RAMASA-BOMANGA toy ireny sady MPIVARO-
  TENA, fa tsy ny tenany ihany no hamidiny fa ilay anarana RAVALOMANANA TARITINY.
  Aza mba mifanalika fa tsisy alika nono ainareo eto an!!!rehefa tsy ampy dia ampio ihany fa mbola tsy afa-po
  nareo e!!inona indray ny manaraka , sa ho tanisaina eto daholo ny FAMPIESONANA REHWTRA VITAN’IZANY
  KOTOVELO IZANY miaraka @ SARY niaraka t@’ireo olona mitovy lasitra aminy dia ry meme sy vakitampona sns??.
  Mba manajà tena rehefa vita izay nanirahan’i Domelina anareo fa aza eto no mbola mamahan-dalitra e!!AMPY!!AMPY
  izao fahavoazana zao TOMPOKO ô!!!
  Samy hotsarain’ny tantara eto e!!!TANY MASINA IO!!!izay mbola tsy mahalala.

 12. Soa ihany ianao tao aoriana tao, fa sao dia lazain’ny sasany hoe ny Kintana ihany no ranavalona !
  Avelao izy hirediredy eo ê ! Voafahan-dalitra ihany koa i ngama ary angamba izy no namporisika an’ilay tohanany hiteny hoe Terroristes ny GTT !

  Mba lazao aminay aloha hoe inona no mba vitan’ny lafy8 izay vao mitsikera sy manenjika ê !
  Raha mba nisy hetsika mafonja nataonareo dia mba lazao aminay, sao dia mba mila tohanana, fa raha tsy izany dia tsara angamba ny mangina !

  Ny GTT tompoko atramin’izao dia ireo malagasy mbola sahy mijoro na firy na firy ny isan’ny mpikambana ; malagasy misolovaika ny ankalana ary mandray anjara sy manatanteraka ny adidy izay tokony ho raisiny, manoloana an’izao fanitsakitsahan’ny sasany ny zoany izao.

  Aza dia be fialonana loatra fa io toetra io ihany no miteraka fahavoazana; ary aza matahotra ihany koa fa ny GTT dia tsy toa an’ilay ankafihizinareo izay tsy hay velivelively akory izay fihaviany dimy taona lasa izay, ary amin’izao fotoana mibaikobaiko sy manodikodina ny lohan’ireo ao an-toerana.

  Aza afangaro ny akoho sy ny vorona noho ity fitsiriritana ity !

  Tsy « tain » hoy ry zalahy izay, fa efa traingo !

 13. Ny ahy mazava e. Tsy miditra ao gouvernement ary tsy mpanohitra. Avelao ry zareo hanao ny tsenany fa ny an’ny légalistes kosa sady miasa ihany.

 14. Izahay tsy mahalala izay politika gauche na droite izany

  afak’omaly izahay nankeny ambanivohitra hikarakara taratasy:
  1) dia nahatsiaro ilay nanombohana ny fanamboarana ny lalana t@ andron’i dada8 ê – amin’izao fotoana lasan’ny riaka ny couche voalohany nahosotra teo amin’ny portion tohin’ny EFA NISY VITA nahamora sy finaritra ny fiainanay

  Fa tonga ilay nankalazain’ny rajakom-bazaha sy ny ory hava-manana 3V hainga-pandeha @ famotehana tandrazana TGV,
  tamboalohany voizin’ny Firantay (& Karana), nety atao fitaovana ho fampandrosoana ny bizzn sy andetika ho mafy kokoa ilay devise « diviser pour régner »

  2) raha tonga dia nankeny @ commune, dia niheritra kely hoe: « ndao ho eny @ biraom-pokontany » aloha hijery ny fandehany miainga avy ampotony

  Ny tiako hahatongavana dia izao: karazana FOKONOLONA toa ny andro taloha no atsanganay ety @ tanana miaraka @ dina manaraka ny ruling universelle rehefa manirikiry tsy azo ianteherana itony tandroka aron’ny vozona mpitandro ny fandriam-pahalemana FA INDRINDRA HO LASA TOERAN’NY CORRUPTION SY NEPOTISME ny fanan’ny fanjakana etsy sy eroa!!

  Au final: izany « politika gauche & droite » izany, dia langazy tsy hainay olontsotra
  ZESTA mahatonga aiz kay ny fampiasana voambolana tsy takatry na tsy ao antsain’ny sarababem-bahoaka

  Eto am-pamaranana, mahatsiaro ny fahaizan’i dada8 (miankina @ conseillers dahol kou zany), nanome formation goavana ho an’ireo lehiben’ny fokontany
  BRAVO au président Marc Ravalomanana

  (tsy tao an-tsain’ireo teo aloha izay mamorina adim-poko
  sy ity ato aoriana izay rassembleur jeré savoritaka )

 15. GBD ,
  Je suis surpris et deçu que de telles réléxions sur mon post reçoivent de vous de telles critiques
  Je ne rêve ni n’oublie dans quel régimme anarchique et d’intéressés le Pays et les Malgacvhjes vivant à Madagascar se trouve et se débrouille pour pouvoir manger afin de sous-vivre!
  Je ne peux mêler mes réfléxions à celles de ce ce pouvoir usurpateur!
  Je raisonne avec les outils de la REUPLIQUE DEMOCRATIQUE , RESPECTUEUSE DU DRIT DE L’HOMME OUI IL EST FACILE DE CRITIQUER CE REGIME ET APRES ! FAISONS COMME PONCE PILATE QUI S’EN AIT LAVE LES MAINS CAR SES SUPERIEURS SE SONT TROMPES ?
  Je m’efforce d’opposer à cette politique du n’importe quoi les éléments , les arguments compatibles avec le fizraha-monina malagasy , avec la sagesse malagasy qui refuse toute animosité , toute accusation sans preuve avec la de la haine (pourquoi ?) et du « halako bika tsy tiako tarehy !
  Ce qui me choque en plus des turpitudes de ces putschistes sont ceux que l’on peut juger « normaux  » d’après leurs écrits dès fois collant à la réalité oh combien malhonnête des commentaires qui tournent en rond , qui ne mènent nullep part. Ces façons de se conduire sont l’expression malheureuse d’une libeté irresponsable car sans réfléxion ni analyse préalables !
  i
  Iresponsable car dépourvue ne serait-ce que d’une intention constructive ,mais avec une certaine volonté de détruire comme rajoelina a détruit , brûlé des entreprises avec les employés surpris par les feux !
  ,Et pourquoi s’en prendre à des dirigeants de la Mouvance RAVALOMANANA MARC , pourquoi certains sur ce forum attaquent sans vergogne des membres de la Mouvance RAVALOMANANA MARC comme Monsieur FETISON ,Monsieur RAKOTOARIVELO MAMY,Madame MAITRE HANITRA ?
  Ou faute d’atteindre le Président RAVALOMANANA MARC lui-même comme rajoelina ,vous montrez votre empressement de prendre la rellève en tant que membres de cette légalité nébuleuse qui s’est demenée avant les élections sans résultat !Vous avez la même stratégie que les putschistes , qu’est-ce qui vous gênent de les rejoindre , vous agissez , vous parlez , vous voulez détruire la mouvance RAVALOMANANA MARC comme eux ?

 16. Nihevitra ireo mpanolon-tsaina an’ireto mpanongam-panjakana fa mora dia mora ny fandehan’-javatra rehefa vita ny fifidianana !
  Avy tamin’io fifidianana sandoka , hosoka io dia ,araka ny paika ny hala-bato dia avy amin’izy ireo ny filohan’ny firenena ary avy tao koa ny filohan’ny antenimiera.
  Ny HCC dia milalao amin’ny teny hoe  » maro an’isa  » ny députés avy ao amin’ny mpanongam-panjakana Majorité izy ireo koa mahavita , izy maro an’isa ireo ,manolotra izay ho pm !
  DISO IZANY !NY MAJORITE MANAN-KERY DIA NY MAJORITE ABSOLUE , NY MARO AN’ISA ATSASA -MANILA ( 157 /2+1)
  –79 +1 io ny atsasa manila:
  FIRY NY ISAN’IREO DEPUTES PUTSCHISTES MIAMPY NY NAMANY MANAMPY AZY ?
  —-TSY MAHATRATRA NY ISA 79 IZY IREO NOHO IZANY TSY MAHAFENO NY DIKAN’ NY ISA ILAIN’NY MAHA MAJORITE ABSOLUE AO AMIN’NY ANTEMIERA NY PUTSCHISTES
  FIRY NY TOTALIN’ISA NY DEPUTES MOUVANCE RAVALOMANANA MARC MIAMPY NY DEPUTES AO AMIN’NY PLATEFORME PRO -PRESIDENTIELLE TOA MAHATRATA NY ISA 94 IZY IREO MITAMBATRA
  —IZANY HOE MAHAFENO NY ISA ILAINA MBA HO MAJORITE ABSOLUE !
  AOKA HAZAVA TSARA FA IO ATSASA MANILA IO NA MAJORITE ABSOLUE IO NO FOTOTRY NY FITONDRANA MIANKINA AMIN’NY REGIME PRESIDENTIEL !
  TSY MISY FANAPAHAN-KEVITRA ENTIN’NY PRESIDENCE NA NY PRIMATURE ENTINY EO AMIN’NY ANTENIMIERAM-PIRENENA DIA HO RAIKITRA ILAY FANAM-PAHAHAN-KEVITRA RAHA LAVIN’NY DEPUTES ATSASA MANILA! IZAY NO MAHA ANTENIMIERAM-PIRENENA NY ANTENIMIERAM-PIRENENA AZY
  RAHA OHATRA HEVERIN’NY FITONDRANA FA FA FANAM-PAHAN-KEVITRA TNA ILAINA EO AMIN4NY FITONDRANA IZANY DIA HENTNA HO TSARAIN’NY HCC IO FANAM-PAHAN-KEVITRA IO !
  aha mihizingizina moa ny députés putschistes ka manolotra pm , izay tsy hahazo fankatovava avy amin’ireo députés manana ny majorité absolue dia ho lany andro eo !
  Koa rehefa tsy mahazo izany fantoavana ny pm dia miala ary dia ho tonga eo amin’ny « chambre introuvable  »
  ET
  Et il arrive ce

 17. suite…
  Et il arrive ce qui doit arriver !
  A force de proposer des hommes et pourquoi pas de femme pour ùetre premierministre ,le président en aura marre de refuser les candidats, qui sont putschistes comme le pr »sident mais qui ne dispose pas de majorité aboslue qui le soutient quand les problèmes se présentent!
  Alors il arrive que le Président dissout cette assemblée ingouvernable !

 18. AIZA MOA NO HISY ZAVABANONA KA ITONY TAIMBAZAHA FRANTSAY ITONY NO MANDIDY SY MANAO BAROA ARYY MANMBANY NY MALAGASY. Tena izao tokoa ve no hoe lohana metisy? Fomba fiteny ihany io fa miala tsiny aminareo metisy tsara fanahy aho fa ilay rangahy ity aloha dia tena tsivalahara!

  http://www.youtube.com/watch?v=byBcIoldhj0

  KAY VE TAHAKIZAO NO TOETRAN’ITY Patrick Leloup ity e?
  Tena Patrick AMBOADIA tahaky ny anarany marina! Mbola hifanena amin’ny mpihaza
  amboadia fa tohizo!

  Samia velonaina!

 19. NOUS Y VOILA…!PERSONNE N’A LE DROIT
  D’IGNORER LES DISPOSITINS DE LA CONSTITUTION SURTOUT ET SURTOUT LES MEMBRES D LA HCC DANS CETTE PERIODE QUE LES PUTSCHISTES TENTENT DE CONTRER TOUTE TENTATIVE DE TRANSPARENE !
  La HCC du haut de ses certitudes a dicté , volontairement et intentionnellement ou par inadvertance que seule les déput ayant la majorité puvent proposer un pm !
  La HCC a ainsi bloqué le processus de nomination du pm !
  Et pourquoi dites donc ?
  Parce que la HCC CONTRAIREENT AUX USAGES ET A LA LOGIQUE CONSTITUTIONNELLE S’EST TROMPEE66QUAND MEME BIZARRE ?OUI BIZARRE . ELLE AURAT DU DIRE QUE SEULE  » LA MAJORITE ABSOLUE  » D’UN PARTI politique OU CELLE D’ GROUPE DE PARTIS POLITIQUES !
  COMMENT PEUT-ON AGIR AUTREMENT ?
  ELLE A MIS PRESQUE UNE SEMAINE POUR CORRIGER ETTE BOURDE !
  MAITENANT LA CONSTITUE dicte sa logique et hcc ou pas hcc ,LA CONSTITUTION OBLIGE !
  ET LA PLATEFORME PRO-PRESDENTIELLE PEUT PROPOSER UN CANDIDAT AU POSTE DE PM !
  DITES DONC ! CETTE FAUTE DE LA HCC SUR LA NOTION DE MAJORITE N’EST-ELLE PAS UNE TENTATIVE D « MUSELER LES AUTRES PARTIS ET DE LAISSER LE CHAMP LIBRE AUX DEPUTES PUTSCHISTES AFIN QUE LE PM SOIT PROPOSE PAR LES PUYSCHJSTES ET AINSI ILS DIDPOSENT DU TREPIED –PRESIDENCE , PRIMATURE , ASSEMBLEE NATIONALE ET ENCORE UNE FOIS ILS AURAIENT VEROUILLE L’ETAT SANS CONTROLE PARCE QUE LA HCC CONTINUE A COUVRIR LE PUTSCHISTES !
  MITOHY NY TOLONA !

 20. izaho dia mitana ny hevitro atr@ farany
  1-tsy mankasitraka an’ing Andry R sy ny MAPAR
  =>mamporisika ny filoha Hery andrava ny Antenimiera-pirenena,ary raha manaiky izany ny depute voafidy teo avy @mouvance Ravalomanana dia tena tia tanindrazana dia tsy aiko izaho na tokony andaka na tokony ho dakana koa miaraka @MAPAR
  2-mamporisika ny mouvance Ravalomanana hiditra ao anty Gouvernement,efa izao ve no mahazo ny firenena dia mbola ho jerena fotsiny ihany

 21. « efa izao ve no mahazo ny firenena dia mbola ho jerena fotsiny ihany » ?

  Avela hitohy izany, satria tsy ampy ny fahoriana. Ampidirina ihany na dia efa hita fa tery dia tery aza ity akanjo ; atao izay hahabetsaka ny olana sy ny sisa, satria izany no antenaina fa hitondra vaha-olana.

  Feno contradiction ny zavatra voalazanao RANDRIANIAINA !

  Tsy dia mety angamba izany manao sivana be izany. Ahoana moa no hilazàna fa tsy ara-dalàna sy tsy azo ekena ny mapar, ary tokony ho tohanana ilay fery vao na dia efa fantatra fa halatra BE VATA no nahatonga azy eo amin’ny toerana misy azy amin’izao fotoana izao ?

  Sady fitaovam-piasàna no vazaha mody miady ny Mapar sy ilay fery vao, izany hoe ireo mpanongam-panjakàna ireo. Manana zo ianao hiaro azy, rehefa izay no sitrakao !

  Resaka hafa !

  Logique constitutionnelle ahoana indray ry DCR ? Tsy hitanareo angaha ny voasoratra ao anatin’ilay izy ?

  Tsy miteniteny foana izahay raha milaza fa constitution fôpla io. Constitution, sady tsy ara-dalàna no voavolavola mba azahoan’ny mpanongam-panjakàna mitazona ny fahefàna, kanefa dia neken’ireo nahazo toerana.

  Inona no zavatra hanjary rahatoa ilay nianteherana, variana misotro Ô Viva sy mitaigina 4×4 ? Samy mandeha samy mitady, fa izay hanjoa ny Firenena tsy bleman’intsony !

  Anisan’ny tsy hitanay :

  Lucidité dans la résolution des problèmes ; conviction au niveau des idées et objectifs ; courage, abnégation et volonté réels quant à la défense de la Patrie avec un grand P et des Droits fondamentaux du Peuple malgache.

 22. Nouveau DSP à Ambohitsirohitra, avec décret de nomination ou pas.
  …….
  « Quoi qu’il en soit, le nouveau DSP est un Officier de terrain qui dispose les savoir-faire nécessaires pour accomplir sa mission ».

  http://www.midi-madagascar.mg/politique/2014/02/26/ambohitsirohitra-le-colonel-sedera-nouveau-dsp/

  Homme de terrain, qui « dispose les savoir-faire » ? Apparemment, d’après le Lt-Colonel Charles Andrianasoavina.

  « 16 mars 2009.Appuyée par les BRDM de la gendarmerie et du RAS ainsi que par les mutins du CAPSAT, une opération militaire pour la conquête du Palais d’Ambohitsirohitra a été conduite par le colonel Raharijaona Sedera Nirina, chef de corps du 1ère RFI ».
  Extrait, des révélations d’Andrianasoavina Charles.

  Chacun chez soi, et le bétail sera mieux surveillé !

 23. KM
  ianareo mitady zavatra lavitra be nefa ianareo averiko indray fa tsy avita anala an’ing Hery,efa lasa izany resaka ala-bato izany,tsy maintsy miatrika isika fa io no eo,ny filoha Ravalomanana ary manaiky azy vao maika izay ianao tsy nahavita na ino na ino hafa tsy blabla!Dia mijanona eo ianao fa izahay lasa.

 24. Ny fanoherana ny mapar dia tsy midika fa tokony hiaraka amin’ny jiolahy mitovy aminy. Lasitra iray no nivoahan’ireo : rajoelina,rajaonarimampianina ets ets dia iray ihany.
  Fanaovana pôlitika mazava no tadiavin’ny malagasy izao fa tsy fifangaroan’aminy maloto. Efa hita taratra daholo izao ny toe-tsaina mibahana amin’ireto milaza ho mpitarika ny ankolafy Ravalomanana ireto : tena mpamitaka!
  Ianareo eto amin’ny mydago dia fantatray fa mampita hafatra eto ary manasoaso azy ireo. Aza mihevitra ny olona ho jamba sy ketrina. Izay hevitry ny filoha Ravalomanana amin’izy ireo dia azy izany ary tsy azo adika ho toan’ny baiboly koa izay fanapaha-keviny. Ny fijoroana ho mpiaro ny ara-dalàna dia mitaky foto-kevitra mazava fa tsy miantsampy amin’izay manana fahefàna rehetra izao.
  Tsy miafina amin’ny maro intsony fa rafitra miorina ambony fotaka izao hita izao : ireo fifidianana rehetra hatreto dia najakàn’ny halatra sy osoka daholo. Ny ao @ antenimiera dia tsy taky afenina ary matoa misy ny fitakiana hamerenana ny fifidianana ao dia mazava ho azy izany. Aiza ny fahasahiana hijoro amin’ny marina ? Toa lasa mitangorona any amin’ireo jiolahy raindahiny amin’ny fanondranana bois de rose daholo indray izao ny ao @ ankolafy Ravalomanana, izany ve no nifidianan’ny malagsy azy ireo ka hitondràny teny ao @ io antenimiera io?

  Tsy hisy hino fa rafitra hitondra any @ fandrosoana io rafitra io. Tsy misy vahoaka koa hanaraka izany satria tsy mifanaraka amin’ny fiarovana ny tombotsoany. Manana tadidy ny malagasy ka ireo hita mitranga ho mpitarika ny ankolafy amin’izao fotoana izao dia efa hita ny hanaovan’azy : mitovy amin’ireo foza ihany!

  Koa na inona na inona lazainareo eto, na hosoran,areo menaka eto isan’andro aza ireo milaza ho mpitarika ireo, dia efa maloto amin’ny maro!

 25. RANDRIANIAINA,
  Lasa ny tézévé ê , nideraila !
  Izao indray dia hoe, ndao hitaingina rôplanina Eryvao ê ! Ny Hayrimady aza nopotehiny koa, mitandrema fa hidoboka io. Mahazotoa fa aza taritina hamono-tena ny malagasy !

  Araky ny voalazan’ilay ranamana io ambony io, izay mihinana vola avy amin’ny halatra sy Boaderaozy, dia naman’ny mpangalatra koa.

  Hoy ilay hoe Hegel : « Rien de grand dans le monde, ne s’est fait sans passion » !

  Ny passion-n’ny sasany dia vola, na maloto io na tsia !
  Ny anay amin’izao fotoana dia ny tanindrazana, sy ny fiarovan’azy sy ny mponiny !

 26. hahavo pôltika tokoa no misy eto ankehitriny an! Anefa moa raha tena hitondra ny firenena any @ fandrosoana marina sy hahatonga stabilité eto @ tanàna, tsy aleo ve tohanana mafy ra-FeryVao? Dada mila mody dia ampy any izay fa ho hitanareo eo ny fitsimbadihan’ny tantara rehefa eto ny olona mpanao pôltika tena tsara sitrapo hampandroso ity gasikara malalantsika ity!

 27. Tena tera-tsemboka tanteraka indray i DJ tamin’iny an! Mino aho fa ny fahaizan’i DJ sy ry maparary firenena ireo dia ny fanonganana hiany ka inty eto aho hiarahan-tsika mahita fa hanongam-panjakana indray izao ry zazakely isany mbola tsy mikatona atidoha ireo rehefa tsy azony ny hantahanta ratsiny e!

 28. zao an!Tsy ho lazaiko eto ny strategie-ny dada fa manjary lasa manimba zavatra be.
  Arovy ny anareo f’izaho kosa ny tanjoko dia ny hodian’i dada eto dago,ary tsy ho tonga eto izy raha mbola eo ireo MAPAR ireo

 29. « Arovy ny anareo » ahoana ê ?
  Ianao angaha tsy tera-tany malagasy, tsy tia an’io Madagasikara efa mampalahelo io ?

  Asaivo samborin’ilay fery vao aloha, ilay sefon’ny mpanongam-panjakàna dia mirodana ho azy ny Mapar !

  Mba hafatra ihany koa izany fa tsy baiko akory, satria rahatoa ka tsy hanao izany izy, dia izy tenany ihany koa no ho ahongan’ireo mapar sy miaramila ireo ! Mety ho zavatra hafa mihintsy aza no hanjoa azy !

 30. NOUS Y VOILA…!
  La HCC du haut de ses certitudes a dicté , volontairement et intentionnellement ou par inadvertance que seule les déput ayant la majorité puvent proposer un pm !
  La HCC a ainsi bloqué le processus de nomination du pm !
  Et pourquoi dites donc ?
  Parce que la HCC CONTRAIREENT AUX USAGES ET A LA LOGIQUE CONSTITUTIONNELLE S’EST TROMPEE66QUAND MEME BIZARRE ?OUI BIZARRE . ELLE AURAT DU DIRE QUE SEULE  » LA MAJORITE ABSOLUE  » D’UN PARTI politique OU CELLE D’ GROUPE DE PARTIS POLITIQUES !
  COMMENT PEUT-ON AGIR AUTREMENT ?
  ELLE A MIS PRESQUE UNE SEMAINE POUR CORRIGER ETTE BOURDE !
  MAITENANT LA CONSTITUTION impose et dicte sa logique et hcc ou pas hcc ,LA CONSTITUTION OBLIGE !
  ET LA PLATEFORME PRO-PRESDENTIELLE PEUT PROPOSER UN CANDIDAT AU POSTE DE PM !
  DITES DONC ! CETTE FAUTE DE LA HCC SUR LA NOTION DE MAJORITE N’EST-ELLE PAS UNE TENTATIVE D « MUSELER LES AUTRES PARTIS ET DE LAISSER LE CHAMP LIBRE AUX DEPUTES PUTSCHISTES AFIN QUE LE PM SOIT PROPOSE PAR LES PUYSCHJSTES ET AINSI ILS DIDPOSENT DU TREPIED –PRESIDENCE , PRIMATURE , ASSEMBLEE NATIONALE ET ENCORE UNE FOIS ILS AURAIENT
  VEROUILLE L’ETAT SANS CONTROLE PARCE QUE LA HCC CONTINUE A COUVRIR LE PUTSCHISTES !

  QUESTION A UN ARIARY :
  « QUELLE EST LA RAISON QUI EMPECHE REJOKARMAMPIARIMAMPIANINA TSY HAMETRAKA NY CANDIDAT AVY AY AO AMIN’NY PLATEFORME EO AMININ’NY TOERAN’NY PRAIMINISTRA ? »
  « HO TIAVINAY MANDRAKZAY MADAGASIKARA ? »
  MITOHY NY TOLONA !

 31. é é é
  mitady hifandaka ao Ambohitsirohitra ao hono
  ny MAPAR contre GPS
  – arodany ny stèle sectaire dia asivo ring hanaovan’izy roa lahy lutte: ANR contre HVM

 32. no-mobiliser ho eny Antaninarenina eny ny ankamaroan’ny polisy atsy @ toby sns…

  (air « 7 février efa mahazatra noho n’ilay izy créativité an’ireo » – où est-il COMPLET GRIS and staff sanguinaire? ny atmosphère ao HONO)

 33. Question en guise de réponse à la question à un ariary !

  Mba crédible ve aloha izany Plateforme izany, satria ilay ho tohanana aza tsy dia crédible ??

  Ho an’izay liana, indrindra ho an’ilay ranamana ato !

  Mangataka vonjy ireo mpanohana an’ity hoe filoha vaovao ity, ka ao amin’ny FIAP no fotoana amin’ny asabotsy izao !

  « Il faut sauver le soldat Rahery » ??? Pourquoi s’engager, quand on n’a pas l’étoffe ou su tisser ce qu’il faut ?

 34. Misy IHANY ny FANATIKA ka !
  Reraka eo fotsiny ianao Randrianiaina fa lasa isika e ! Ho hita eo ihany ny Mpijapy sy Mpampandry adrisa .

  « ianareo mitady zavatra lavitra be nefa ianareo averiko indray fa tsy avita anala an’ing Hery,efa lasa izany resaka ala-bato izany,tsy maintsy miatrika isika fa io no eo,ny filoha Ravalomanana ary manaiky azy vao maika izay ianao tsy nahavita na ino na ino hafa tsy blabla!Dia mijanona eo ianao fa izahay lasa. »

 35. ty KM ty zany de blabla fotsiny fa tsis in in vitany koury eto ne e, ra tatasika de tena tompony izy loha e, mdr, fa ra we hanao hetsika jamais, izy le maporisika sy mampiady fotsiny no tena fikany e, ny vaha olana zao de tsotra ihany e, na enao manaraka ny dian’i Dadanao (Ra8) ra tena mpanohana azy, fantatrao tsara ngamba ny lalana nosafidiany fa aza moudy mitapy eo e, ts mba manana vaha-olana matotra nefa fa wawa fotsin, ny olona zao efa mande miroso amina zavatr’hafa ny azy mbola zany hala-bato zany fona no tanisaina, efa lany daty, Dada ary nilaza fa hala-bato nefa inona no ambarany am’zao????

 36. Ohatry ny tiako be izany vao2 ato izany androany,miady tsara ny resaka,
  izao e! ny alina mitondra fisainana! ohatry ny ………aleo tsy tohizana fa sao miteni2 foana eto.

  Azoko tsara ny tantara !!! samia aloha milaza izay ho lazainy dia ny mbola msy fotoana e!
  Avoay daholo izay tianareo ho lazaina fa ny ampitso no aoka HITSARA sy hilaza ny marina.
  Ilay tsipaky ny miala aina koa tsy maintsy misy aloha .
  Ny hisavorivorian-kilatoana e!!mahereza daholo!

 37. Dadanay efa miadana ary eo akaikin’ny Tompo hatry ny ela ô ! Ny rainareo angamba anisan’ireo mody milaza fa ray aman-dreny mijoro, fa toa matory na mitondrotra sy miandry !

 38. …efa nahiako!!!MDR
  Tenenina foana ka ieieie!!hanarina foana ka ahahaah!!
  efa tenenina fa Kintana tsy manao « dada « , mampiakatra olona tampoka eo fotsiny!
  Azafady lesy fa sendra izay mpisera masiaka ratsy a!!tsy ohatra ahy a!!hihihiii
  Mba zaza hendry za androany mantsy e!!!

 39. « hanao hetsika jamais » ! MDR !!!! Fa aiza no misy « an’ise » ?????
  Mandehana vonjeo aloha ny filou-nareo fa romotra ny namany ê !
  Ny hetsika izany tsy fandihizana eny ambony podium, na filaharana eny an-dalambe fotsiny !

 40. Ô ry ngama â ! Misy namana aza nitarika hoe ndao hijapy fa domelina (mora ambakaina) ilay izy, tsy nanaiky ny aty. Dia hitaingina fery indray ve, tsy ho boka sy voan’ny dridra eo ?

  Tsss!!! Mazotoa fotsiny ê, fa ataovy betsaka ny antibiôtika (kaomprime, tsindrona isan-karazany, sns..) !

 41. Izy kosa tsy niteny Radoko e!!izay fotsiny no tsininy,teo no tsy azoko mantsy???
   » ilay olona naharesy lazainy mihintsy anie no nilingilingy nankasitraka voalohany teny
  Mhamasina e!!nanamasina ilay ala-bato.
  Marina daholo ny voalazany ary TSISY KIANINA .
  Faly aho fa mbola musy olona mijoro @ fahamarinana toy ireny .
  Mankasitraka ny KMFB !!! sintony kely ny sofin’ireo mpitari-bato vilam-bava ireo Raliva a!
  Mijoroa hatr@ farany!!!
  mihazakazaka be loatra isika nefa ny vokatra KELY sy tena fisaka loatra,y ahiako mantsy dia ny ho atao
  fitaovana ho hazahoana FANKATOAVANA fotsiny indray ny ankolafy Ravalomanana???
  Mbola vao filazana koa ny @ Tiko fa tsy mbola misy zavatra dė manahoana eo, asa aloha an???

 42. Raha mbola eo (ao) koa ireo mpisolelaka sy rajakom-poza ireo dia
  aza manantena inona e!!!
  Ry Ravatomanga,Kotovelo moa dia tsy mbola ampy azy foany ny vitany fa mbola misy hilan’ny foza azy,
  ry botozaza tsy haiko inona daholo no hataon’ireo olona ireo ao sns ???

  Msy antony Neny matoa tsy teny Mahamasina tsy t@’iny hetsika teny Tanjombato iny, nefa dia mbola
  mamahan-dalitra ihany n sasany fa MILAMINA MIARAKA TSARA BLA BLA mihevitra olona tena paiso
  noho izy ireo angamba???

 43. DCR

  je ne contredis pas vraiment vos écrits…je mettais seulement la nuance entre deux faits :

  1) nous avons eu des élections réalisées au forceps , avec toutes les « ARRARENCES » de légalité , ce dont se régale la C.I.(surtouts la SADC à 90% de françafricains)
  Nous sommes CONTRAINTS d’en PRENDRE ACTE , comme Marc Ravalomanana d’ailleurs .

  2) cela n’empêche pas que je DENONCE FORMELLEMENT la légitimité de ces élections et invite par voie de conséquence à poursuivre une opposition tenace CONTRE CETTE REPUBLIQUE BANANIERE !
  chercher une alternative sérieuse.

  Mais dans le contexte institutionnel actuel pourri A TOUS LES NIVEAUX je ne souhaite pas invoquer des références constitutionnelles par exemple :
  ===> la CONSTITUTION dela 4° REPUBLIQUE élaborée par des putschiostes est NULLE ET NON AVENUE !!!!!!!!!!
  ===> un gouvernement DE TRANSITION , PROVISOIRE par essence dans n’importe quelle démocratie digne de ce nom : ne peut qu’ASSURER LES AFFAIRES COURANTES , dont la sécurité intérieure.
  ===> un gouvernement TRANSITOIRE N’A AUCUN DROIT , AUCUNE HABILITATION POUR TOUCHER A LA CONSTITUTION !!!!!

  JE NHE FERAI JAMAIS REFERENCE A LA CONSTITUTION DE CETTE 4° REPUBLIQUE pour moi JURIDIQUEMENT INFONDEE

  Que ces soi-disants bons juristes malgaches tel Ranjeva et C° osent dire le contraire !!!!!!!!!!!

  LA CRISE N’EST GEREE EN AUCUN CAS !

 44. Jules Etienne na Haja Resampa, raha ny ray @iro no ho voatendry, na notendren-dRajoelina na Rajaonarimampianina, de samy tsy olon’ny mouvansa Ravalo daholo, fa samy olona nmpisaoty azy, eo @ sezany. De jereo fa misolelaka be @ itsy nolazaina fa fery vao mpangala-bato, ny zanakidada ankehitriny. Hanantena mantsy, fa hampody an’i dadanareo Rajao, na koa woe, andao tohanana ny iray mba hahatonga an’ireo hiady, de mbola hanantena otran’ny fahiny woe, tsisy afa-tsy dada ny vahaolana, kanefa zara dada raha nahazo depiote 20, ary resy be mhitsy ny olona notohanany teo @ filoham-pirenena.
  Za de tena mihaiky ny fahaizana politikan-dRajoelina, fa na inona na inona velam-pandrika natao taminy, eny fa na dia ity fanendrena PM ity aza, de hainy foana ny miala @zany. Ny azoko hambara, de tena tsy misy olona na de iray intsony @nareo mouv Raosy, ho olon’ny situation, fa manaraka an-jambany zay lazain’ny dada, izay izy hatrany no manakenda ny tenany, de lazaina fa fahadisoan’ny hafa foana, ary mandrm-pahatsapanareo woe, ao aminaeo ihany, no blocage tsy ahitanareo zay lalan-kivoahana, de eo foana ianareo, ary hirediredy lava eto nareo ry dokotera fôpla sy ry Rana sy ry KM sy ry Njara…sns, de io lay tenin’ilay mpaminany Rabe efa nahita ny ho avy politikanareo hatry ny ela woe, ny mouv Raosy ihany no mamotika ny mouv Raosy, ary Raosy ihany no fahavalon-dRaosy, ary ny tsy fahaizanareo ihany sy ny dadanareo no mampihitsoka azy any mandrak’ity ny ankehitriny. Ka io Rana tsy Hanitra na Mamy no tena bevinany @io, fa ny cerveau nareo mihitsy no donto, Ravalo io an, hany ka manara-drenirano sisa no azon’ingahirainy hatao, sao mba misy fanantenana kely ny hahatafody koa. Raha za woa nareo mandini-tena mafy aho vao miresaka olona fa lany andro foana eto @ 5 taona manaraka indray.

 45. Raha izao resaka tena mafana izao dia :
  FOANO NY MOvansy ravalomanana FA NY ZEUTEUTEU velomina tsara e !
  Mahay be sady tsy dia marivo salosana.
  Ny rediredy tokoa ry Alidera no betsaka koo !

 46. Izaho Ra-Njara tsy hamaly anao amin’ny anaran’ny GTT, izay azo lazaina hoe « hetsikin’ny malagasy tia tanindrazana rehetra » â ; ary malagasy tena tia tanindrazana hoy aho, fa tsy mpijapy na mpisolelaka, na mpitsikilo fotsiny.

  GTT : Malagasy sahy ary vonona lalan-dava handray ny andraikiny !

  Izany GTT izany tsy mila velomina satria tsy ho faty, raha mbola misy foana ny Tia Tanindrazana !

  Hoy ilay hoe « Tsimahafotsy » izay hoe : Ny mitsikera dia tsy voatery midika hoe manenjika.
  Matoa ny olona mitsikera dia mitady, na mitaky fiovan-javatra fa tsy fahanan-dalitra lava izao !

  Ampiako kely amin’ny fitenin’ny sasany hoe : Après, qui se sent morveux se mouche !

 47. Pov Marti!!!MAHONENA!!!
  Aza ho entina eto akory ity toe-tsaina fa tsy faseho masioandro.
  Lelafo hatr@ maloton’i Rajao hadio kokoa noho izao fa tsy ampy ny voalazanao Marti a!!
  sa nitampina inona ity voamaso tsy nahita ny hala-bato mioham-pampana?sa jamban’
  ilay V??? rehefa voky dia manaova ohatry ny dinta fa aza eto no mampiesona eto, tsisy
  MAPAR eto.

 48. tiako kosa ny tetik’i Dada 8, alefa fa efa tofoka amin’ireto maparary kibo vahoaka ireto sy ity fatina DJ n ‘Ambatobe ity izahay
  ary maninona moa ilehio no avela hipetraka hilamina soa ao Ambatobe ao nefa ny vahoaka mihinan-pako noho ny nataony

 49. GBD ,
  Bonsoir ,

  Nous menons le même combat depuis un bout de temps sans Nous connaître .Nos chemins ne sont pas divergent mais Nous conduisent au même objectif : LA LIBERATION DES MALGACHES ET DE LEUR ESPRIT ET DE LEURS TERRES DE TOUTE HEGGEMONIE ET ET QUELCONQUE ALIENATION /ANNEXION !
  Je reconnais avoir peu réfléchi après avoir lu votre post ;alors je vous présente mes plates excuses et je pose un bisou sur votre front .
  Cet incident m’a encore beaucoup appris sur la sincérité et le sérieux
  de ma Chère GBD !
  Je rentre dans la deuxième partie de ma nuit et je vais traiter le déverroillage de l’Etat malgache qui le déblocaqe des aides financières et technique pour les aides au développement et aux aides urgences humanitaires au profit des malgaches en sous-vie et surtout le retour de la vie sociétale dans la paix ;la sécurité ,la productivité et la mise n place rapide des emplois et le redémarrage de la scolarsation
  lE RETOR DU PRESIDENT RVALOMANANA MARC AU PAYS REPRESENTE UNE GRANDE VICTOIRE DE TOUS LES MALGACHES ET CONSTITUE L’ASSURANCE DU FIARAHA- MONINA MILAMINA SY MAMKATRA !
  Bisou ma Chère GBD

  « AROVY AHO TOMPO
  ATOLOTRO ANAO NY TENAKO HANAMPO SY HANKALAZA ANAO!
  OMEO AAHY NY HERY SY NY FAHARETAM-PO
  arovy tsy ho very izay anjarako  »

  Bonsoir Ma CGBD !

 50. oadray kosa
  tara be i pseudo

  « Mirary dit :
  26 février 2014 à 13 h 49 min

  milaza 1) hoe: ‘na enao manaraka ny dian’i Dadanao (Ra8)'(MANKATOA AN’I fHERY) :

  MA réponse: ny dadany efa azavainy ery ambany ny fisiany (raha [manaraka ve i mirary] ê? ingahy Marc Ravalomanana hoy ny ambeti-teniny rehefa mi-s’adresser)

  mbola milaza ihany 2) ‘ts mba manana vaha-olana matotra’
  MA encore réponse: (f’ianao ra-Mirary no [tena tsy maharaka] satria LEGALISTES = maraka ny lalàna velona

  ex récent: MAPAR n’a jamais déposé dans aucun archivage comme quoi c’est une partie politique QUID DES DOSSIERS Y FAISANT FOI????!!!!!

  ____

  raha hiverenako ny décision an’i dada8,
  dia toa (avereno aty amiko raha diso) ny fohizin’i Hanitra ankehitriny hoe « misy stratégie ao »

  (… sans commentaires)

 51. Tout va bien ve ?

  Etant membre des communicateurs du forum
  Je me demande ce que cette suite logique peut conduire à son bout
  hihihi
  (tout en ayant rayé au passage certains paragraf)
  Mdr

  Docteur CELESTIN Robin dit :
  27 février 2014 à 1 h 06 min
  GBD ,
  Bonsoir ,
  de ma Chère GBD !
  Bisou ma Chère GBD
  Bonsoir Ma CGBD !

  (veuillez m’excuser
  pour ne pas pouvoir m’empêcher
  de LOL)

 52. f’itony koa MBA MANAO AHOANA

  oadray kosa
  tara be i pseudo

  « Mirary dit :
  26 février 2014 à 13 h 49 min

  milaza 1) hoe: ‘na enao manaraka ny dian’i Dadanao (Ra8)'(MANKATOA AN’I fHERY) :

  MA réponse: ny dadany efa azavainy ery ambany ny fisiany (raha [manaraka ve i mirary] ê? ingahy Marc Ravalomanana hoy ny ambeti-teniny rehefa mi-s’adresser)

  mbola milaza ihany 2) ‘ts mba manana vaha-olana matotra’
  MA encore réponse: (f’ianao ra-Mirary no [tena tsy maharaka] satria LEGALISTES = maraka ny lalàna velona

  ex récent: MAPAR n’a jamais déposé dans aucun archivage
  même le minimum requis afin de statuer
  comme quoi c’est une partie politique QUID DES DOSSIERS Y FAISANT FOI????!!!!!

 53. MBA FANTATRAO VE NY TATANTARAN’NY FAMILLE RESAMPA.
  NATAONY MITOVY @ MALOTO NY MERINA. NASAINY MISOTRO NY MALOLOTONY NY VEHIVAVY MERINA EFA AN’ARIVONY…ARY TERENY MIHITSY RAHA TSY IZANY DIA VOAROAKA AMIN’NY ASANY.
  AZONAO HAMARININA IZANY….FA TSY FANARATSIANA BE FAHATANY AKORY.

 54. Kiki

  ce que tu relates est vrai le père Resampa était une vraie montagne de haine à l’égard des merina .
  Cela faisait vraiment PARTIE de sa politique : harceler et écraser les mérina de haine méprisante (ou complexée ?).

  Je n’en pense pas moins de Zafy (valivotaka betsileo de Diego)

 55. Marina ny anao ra-KiKi a, na dia eo aza ilay ohabolandrazana hoe « ny heloky ny Ray tsy heloky ny zanaka » dia mbola resin’ilay ohabolandrazana hiany hoe « ny tarana-boanjo foto-boanemba ». sa tsy marina izany? Tsy mila olona mpambotry vahoaka sy mpanandevo olona tahakan’i Lafrantsafrika toa ireny ny firenena e!

 56. En plus de sa haine pour les merina , Rasampa pèré était le ministre le plus corrompu du GVT Tsiranana , il a notamment DETOURBE +++ les aides internationales au profit de SES ORANGERAIES DANS LE SUD !

  RESAMPA est un NOM DERESTABLE DANS L’HISTOIRE POST COLONIALE MALGACHE !!!!!!!!!

 57. Misaotra an’i Njara nandefa ity PM vao2 fa za manokana dia
  tsy dia maharaka ny momba azy io.Tohizo fa tsara e!!!

 58. Tena lasa adala ilay ramambazafy ! Niverina tampoka hono ny zavatra nianarany taloha sy ny fahaizany manisa !!

  « Moi qui ai lutté depuis 44 ans (1972).. » ê !!!
  « Moi qui ai fait du droit… » ê !!
  « Moi je, moi je, moi je… »
  Ha ha ha !!!

  Ry zareo nanongam-panjakàna irery ihany hono, no tena mpanara-dalàna !! MDR !!!!!

  Ireto ireo andian’olona Tena Mpahay Lalàna, hikarakara ny hoavin’i Madagasikara ! !

  http://www.tananews.com/asides/beaucoup-de-cons-de-cornards-dans-les-articles-de-jeannot-ramambazafy/

 59. je n’ai pas fait attention

  plus haut on parle encore de nomination de D.P.S. ????????????

  IMPENSABLE de remplacer un maire ELU par un DPS , par définition un agent du gouvernement !!!!!!!!!!!
  Nommer un D.P.S. ANTI-DEMOCRATIQUE EN SOI

  Nommer ENCORE un DPS maintenant c’est CONSACRER LE DENI DE DEMOCRATIE !

  En avant la banane……….république bananière toujours !

  je me marre d’avoir lu dans un journal « la démocratie est en marche » utopie ( ou naïveté ) de Riri Beranto !

 60. démocratie au fond volomboasary
  de la stratégie de manipulation encore et toujours
  efa adala oa: tout le monde a droit au micro
  et c’est ce sujet « tout le monde » sans éducation etc hors-norme
  comment jusqu’ici c’est difficile de gérer une fois que vous les putshistes a rompu l’Etat de droit

  ouai ouai gbd We have to keep in mind what you mentioned « attention Hitler élu légalement!!! »

 61. km: misaotra @ website facebook kalon’ny fahiny.
  Raylola vao maty voan’ny cancer vao aingana.
  i gabhy, izay ankafiziko fony kely nampitain’ny zokiko vavy t@ fitiavana ilay feo, efa maty ihany koa.

  SOmary milona ny internet aty,
  fa rehefa any an-trano handefasako lien
  MILAY BE
  zaraina eto @ mydago ianareo!!

  (modération koa ny an’i mydago tsy mety tafa ilay post-ko iray aninkeo izay an!)

 62. Sao dia ilay hoe DSP ?
  DSP fa tsy PDS no voalaza ry GBD !
  Ny voalohany « sécurité présidentielle » ary ny faharoa « délégation spéciale » !

  « Désordre constitutionnel » no hita, kanefa « retour à l’ordre constitutionnel » no niaretana sy notadiavina nandritry ny dimy taona !

  Mahay daholo, satria izao no vokany ê !

  « Quoi qu’il en soit, la Constitution a été adopté PAR LE PEUPLE ( ????? ), et le pays doit faire avec », dixit Imbiky Anaclet !

  « Même si l’article 54 est imparfait, le président hery Rajaonarimampianina aurait intérêt à l’appliquer au sens strict » !

  http://www.tananews.com/2014/02/constitution-incomplet-imparfait-selon-les-juristes/

  Ny hoavin’ny Firenena tsy misy miraharaha ! Asa rehefa mandeha any amin’ny resto ry zalahy, na misy maloto aza no aroson’ny sasany dia hoanina ihany satria efa nipetraka sy handoa vola ihany ?

  Efa nolazaina foana fa Constitution tsy alehany sady tsy ara-dalàna, fa MBOLA NOSONIAVINA SY NEKENA IHANY !

  Dia ho baoridelina tahak’izao foana izany ny fiainan’ny vahoaka ?

 63. Misaotra ry HoAiza, fa dia mahavariana ity izy ! Saika tara amin’izay tokony ho atao !
  Misy fanontaniana ( sary sy fanontaniana début octobre sa fin octobre 2013 ), ny valiny raha tsy diso aho dia « devant Lycée Rabearivelo  » !

  Hiova aloha izany ny HCC sy ACM ! Ho voadako koa i risara baomba ? Ary hitabataba ny Mapar satria toa tsy nahazo rariny sa dia hanolotra olon-kafa fa tsy i resampa ?

 64. tena mampalahelo mihintsy ny fahantrany « librairies » eto amintsika !!!!!!!

  preuve (ou conséquence ???) de gouvernants qui font tout pour baisser toujours plus le potentiel intellectuel de la population !

  Ils disaient de Ravalomanana

 65. ils disaient de Ravalomanana…que les routes n’étaient pas comestible !
  Alors que se soucier de l’infrastructure est le premier geste à faire pour tour pays qui veut sortir du sous dévollepement

  Priver le peuple de culture c’est l’abêtir pour mieux l’exploiter , le manipuler…

  La culture a un prix , essayer la culture de l’inculture : vous verrez le résultat .

  Il est triste de constater que l’on soit mieux servi cher l’Harmattan (à Paris) que dans les librairies cde Tana …

  tataran’andriana izany dia = objet rare

 66. AFRIQUE :
  LES MANIERES INFAMES DE LA FRANCE D’Y PRATIQUER LE PILLAGE

  MEFIEZ VOUS EN Mr RAJAONARIMAMPIANINA ! Goldblatt y veille !

  Eva Joly est norvégienne de naissance (née Gro Eva Farseth) mais à adopter la nationalité française. C’est ce qui lui permis de se présenter candidate à la dernière élection présidentielle en France. On l’a dit être une « amie » de Marc Ravalomanana. Elle avait déclaré n’avoir été que « consultante »… Mais avant tout cela, Eva Joly était ce juge d’instruction incorruptible du pôle financier du palais de justice de Paris. Voici de larges extraits de son livre de 190 pages, intitulé : « La force qui nous manque ». D’une brûlante actualité…

  Lorsque j’ai pris en charge l’instruction de l’affaire Elf, j’avais en face de moi les puissants du pétrole français, je n’aimais pas leur arrogance, la façon qu’ils avaient de se servir dans les caisses, mais lorsqu’ils invoquaient les intérêts supérieurs du pays, j’étais prête à les croire. Je sortais de plusieurs années en détachement au ministère des Finances, entourée de hauts fonctionnaires intègres, d’une compétence absolue.

  J’avais confiance dans les institutions de mon pays d’adoption. Je n’imaginais pas que la finalité des dirigeants des sociétés nationales du pétrole fut autre chose que le bien commun. Je traquais les dérives et non le système lui-même. Pourtant au fil de mon enquête, j’ai découvert un monde souterrain. Magistrate, limitée par le cadre de ma saisine et des compétences nationales, je devais m’arrêter sur le seuil de certaines portes, qui menaient vers l’étranger. Je découvrais des chemins qu’il aurait été passionnant de remonter, des connexions qui m’ahurissaient. Avec des chiffres, des comptes, nous avions sous nos yeux le déchiffrage d’un vaste réseau de corruption institutionnalisé, dont les fils étaient reliés en direct à l’Elysée.

  Ce n’était pas mon rôle d’en tirer les conclusions politiques, mais j’en ai gardé l’empreinte. Nous avions dessiné alors un vaste schéma, que j’ai toujours avec moi. Il fait huit mètres une fois déplié. Il serpente depuis le bureau d’un directeur des hydrocarbures d’Elf, jusqu’à des comptes obscurs alimentés par le Gabon, aux mains d’Omar Bongo : quarante ans de pouvoir et une difficulté récurrente à distinguer sa tirelire et sa famille d’une part, le budget de l’Etat et le gouvernement d’autre part. J’emporte souvent ce schéma avec moi, au fil des rendez-vous. Je l’étale sur les tables, un peu comme un capitaine au combat sort ses vieilles cartes. Les positions ont sans doute varié, les techniques de camouflage se sont sophistiquées, mais le système est là : les tyrans sont des amis, que la France a placés au pouvoir et dont elle protège la fortune et l’influence par de vastes réseaux de corruption ; en échange ils veillent sur les intérêts et les ressources des entreprises françaises venues creuser le sol. Tout ce beau monde a intérêt à ce que rien, jamais, ne stimule ni les institutions ni l’économie des pays.

  Et si je m’arrête un instant au Gabon, qu’est-ce que j’y vois ? Un pays riche qui exporte plus de treize milliards de dollars de pétrole brut par an et affiche un Pib par habitant largement au-dessus de la moyenne africaine (6 397 $) ? Ou un pays pauvre où l’espérance de vie est estimée à 55 ans pour les femmes et 53 pour les hommes, ce qui leur laisse un an de moins que les Malgaches nés sur un sol sans pétrole ? Le taux de mortalité infantile est au Gabon particulièrement élevé, le taux de vaccination contre la rougeole est de 40% contre une moyenne de 79% dans les pays en développement. Voilà où en est le Gabon, chasse gardée de la France, fournisseur des trésors du pétrole et de l’uranium, fief de Total-Elf la première capitalisation boursière française.

  Roland Dumas « l’ami intime » de Bongo : Si les habitants de Libreville n’ont pas bénéficié de la richesse de leur pays, c’est parce que la France s’est accaparée ses ressources minières, avec la complicité d’un président, enrôlé dès son service militaire par l’armée française et ses services secrets, placé à la tête du pays à 32 ans par Paris. Il était alors le plus jeune chef d’Etat du monde. La France contrôle son armée, ses élections et protège sa fortune. En retour, Omar Bongo fait table ouverte plusieurs fois par an, avenue Foch ou à l’hôtel Crillon, où il reçoit les hommes politiques, des publicitaires et les journalistes français qui comptent. Chacun se presse à ces audiences. Dans les années 1990, un homme politique français du premier plan, alors en fonction, bénéficiait en parallèle d’un contrat de « consultant » signé par Omar Bongo et largement rémunéré. De Roland Dumas, le président gabonais dit qu’il est « ami intime ». Prévoyant, il apprécie aussi Nicolas Sarkozy, venu « prendre conseil » en tant que candidat à l’élection présidentielle. Lorsqu’au cours de l’instruction, nous avons perquisitionné au siège de la Fiba, la banque franco-gabonaise, nous avons consulté le listing des clients, qui paraissait tenu à la plume sergent-major. C’était une sorte de Who’s Who de la France en Afrique, qui en disait long sur l’envers de la République et des médias. A ceux qui croient encore à l’aide désintéressée de la France en Afrique, il suffit de consulter les chiffres du Pnud (Programme des nations unies pour le développement). La corrélation est régulière entre le montant de l’aide française et la richesse en matières premières.

  En clair, celui qui n’a rien dans son sous-sol ne doit pas attendre grand-chose de Paris…Il n’est pas étonnant de retrouver le Gabon comme l’un des premiers bénéficiaires de l’aide publique française au développement. Le résultat est affligeant en termes de système de santé et d’éducation. L’argent s’est perdu en route. Il est justement fait pour cela. Il ne s’agit pas d’une dérive mais d’une organisation cohérente et raisonnée. Dans chaque audition durant notre instruction, nous entendions parler de pressions physiques, d’espionnage permanent et de barbouzes. Les perquisitions dans la tour Elf à la Défense livraient une moisson de documents révélant la confusion des genres, nous les transmettions au parquet de Nanterre, qui se gardait bien d’ouvrir des enquêtes. Car Elf hier, Total aujourd’hui, est un Etat dans l’Etat, conçu par Pierre Guillaumat un ancien ministre de la Défense, patron des services secrets et responsable du programme nucléaire français afin de servir les intérêts géopolitiques de Paris. La Norvège a utilisé son pétrole pour construire et assurer le paiement des retraites futures.

  La France se sert d’Elf-Total pour affirmer sa puissance. La compagnie intervient dans le golfe de Guinée, au Nigéria, au Congo-Brazzaville, en Angola… Tous ces pays ont connu la guerre civile et la dictature, derrière laquelle la main française s’est fait sentir. Le chaos, lorsqu’il se produit, ne trouble pas le système. Il n’est qu’à voir l’Angola, en guerre pendant des dizaines d’années, mais dont aucune goutte de pétrole, jamais, n’a raté sa destination. Pendant la guerre, les affaires continuaient…Les banques françaises, Bnp-Paribas en tête, ont même profité de l’occasion pour élaborer des montages financiers destinés aux pays en guerre, à des taux affolants, tout en sachant qu’elles ne prenaient pas le moindre risque. L’argent, là aussi, n’a pas été perdu pour tout le monde. C’est un miroir dans lequel il ne faut pas trop souvent regarder les élites françaises. Depuis que j’ai ouvert le dossier Elf, dans mon bureau de la galerie financière, j’ai voyagé physiquement et intellectuellement bien loin de la Seine et de ses quais gris et bleus…j’ai appris en marchant.

  A l’arrivée, le tableau est effrayant. L’Afrique a refait de moi une Norvégienne, fière de l’être. Mon pays est riche, mais, il se souvient avoir été pauvre, un peuple d’émigrants regardant vers le nouveau monde américain. Son esprit de conquête, ses allures vikings sont des traces d’un passé très lointain, vinrent ensuite les tutelles danoise puis suédoise, dont il fallut se libérer. Il envoya vers l’Afrique des missionnaires protestants, personnages austères au visage buriné, taillé par la parole chrétienne et l’œuvre humanitaire, plutôt que des nouveaux colons, comme on les croise encore dans les quartiers d’expatriés blancs. Pendant que la France fondait Elf, la Norvège mettait en place l’exploitation des ressources de la mer du Nord, accumulant un fonds de réserve, aussitôt placé pour les générations futures et soigneusement contrôlé. Ce petit pays des terres gelées est devenu la première nation donatrice en dollars par habitant. Bien sûr, les pétroliers norvégiens ne sont pas des enfants de chœur. De récentes enquêtes ont montré que certains d’entre eux ont versé des commissions et que la tentation d’abuser de leur pouvoir est permanente. Mais la Norvège n’a pas à rougir de ce qu’elle a fait de son pétrole. Ce que j’ai vu, les rapports internationaux qui l’attestent, est une œuvre d’espoir. La République française, à la même époque, a mis en place en Afrique un système loin de ses valeurs et de l’image qu’elle aime renvoyer au monde.

  Comment des institutions solides et démocratiques, des esprits brillants et éclairés, ont-ils pu tisser des réseaux violant systématiquement la loi, la Justice et la démocratie ? Pourquoi des journalistes réputés, de tout bord, ont-ils toléré ce qu’ils ont vu ? Pourquoi des partis politiques et des Ong, par ailleurs prompts à s’enflammer, n’ont-ils rien voulu voir ? L’indépendance en Afrique : une mascarade. Je ne condamne pas. J’ai partagé cet aveuglement. J’étais comme eux, avant de glisser l’œil dans le trou de la serrure et de prendre la mesure de ce secret de famille : la France reste un empire et ne se remet pas de sa puissance perdue. L’indépendance politique a été largement une mascarade en Afrique de l’Ouest. L’Occident a fermé les yeux, car la France se prévalait d’être le « gendarme » qui défendait la moitié du continent contre le communisme. Les Français ont laissé faire, car astucieusement, De Gaulle et ses successeurs ont présenté leur action comme un rempart contre l’hydre américaine. Elf était l’une des pièces maîtresses de cette partie géopolitique. Le double jeu a été facilité par la certitude, ancrée dans les mentalités, que « là-bas, c’est différent ». Là-bas, c’est normal la corruption, le népotisme, la guerre, la violence. Là-bas c’est normal la présence de l’armée française, les proconsuls à l’ambassade ou à l’état-major, les camps militaires. Là-bas, c’est normal l’instruction des gardes présidentielles. Là-bas, c’est normal la captation des richesses naturelles.

  D’ailleurs « tout le monde fait pareil ». Jeune ou vieux, de gauche ou de droite, nul Français ne songe à s’offusquer de voir nos soldats mener, presque chaque année, une opération militaire en Afrique, au Tchad, en Côte d’Ivoire, au Rwanda, quand tous se gaussent de cette Amérique venue faire la police en Irak, en maquillant d’un fard démocratique les intérêts géopolitiques et pétroliers de Washington. Il y a pourtant bien des symétries. J’ai vu récemment un documentaire sur la guerre du Biafra, quatre ou cinq demi-heures de témoignage brut des principaux acteurs, sans commentaires. Je suis restée sans voix. A ceux qui sont nés après 1970, le Biafra ne dit rien. Dans cette région du Nigéria, riche en pétrole, une ethnie, chrétienne et animiste armée par la France, réclama l’indépendance. S’ensuivit une guerre meurtrière de trois ans, révolte financée depuis l’Elysée via des sociétés suisses. La télévision française aimait alors montrer les enfants affamés que les militaires français ramenaient par avion pour les soigner, jamais elle ne laissait voir la cargaison de l’aller, remplie d’armes… A l’image maintenant, les anciens collaborateurs de Jacques Foccart, repus dans leurs fauteuils Louis XV, détaillent sans émotion ces montages illégaux. Les officiers, lieutenants d’alors, généraux d’aujourd’hui, racontent ce bon tour le sourire aux lèvres. Fin du documentaire. Pas un mot, pas une ligne dans les livres d’histoire. Des drames comme celui-ci, l’Afrique en contient des dizaines, soigneusement passés sous silence. Les massacres des Bamiléké au Cameroun par la France du général De Gaulle, le génocide des Tutsi commis par un régime soutenu par François Mitterrand, les assassinats d’opposants, les manipulations d’élection…

  Le passif de la France sur le continent africain n’a rien à envier à l’impérialisme américain en Amérique latine ou au Moyen-Orient. Il est à la mode parmi les intellectuels français de se plaindre du mouvement de repentance qui s’est répandu depuis quelques années. Les bienfaits de la colonisation, à inscrire dans les manuels scolaires, ont même fait l’objet d’une proposition de loi, largement soutenue par les députés. Bien sûr, l’histoire de la France en Afrique ou en Asie du Sud-Est a compté aussi des aventuriers sincères, exportateurs, instituteurs ou pionniers, qui ont fait corps avec les pays qu’ils ont découverts. A Madagascar les vazas, ces pieds-noirs malgaches, ne cessent de louer devant moi l’état des routes et des infrastructures françaises au moment de l’indépendance. Mais les peuples sont comme les familles. On ne peut pas faire le tri de la mémoire. Il est des secrets soigneusement cachés dont l’onde portée va bien au-delà d’une ou de deux générations. Les enfants héritent de tout : du malheur comme du bonheur, de la richesse comme des dettes. La République française paie aujourd’hui la facture de son passé. Il suffit de dérouler la liste des appellations officielles des Maghrébins, nés dans un département français avant 1962 ou sur le sol hexagonal depuis les années 1970. Par la loi, ils furent et sont des Français comme les autres. Les gouvernements successifs n’ont pourtant cessé d’inventer des périphrases : « indigène musulman », « sujet africain non naturalisé », « Jfom » (Jeune français originaire du Magrheb), « jeune issu de l’immigration », « fils de harkis », « jeune des quartiers », « Arabo-musulman », « Français d’origine arabe », « Français musulman »…

  La France vit encore comme si en Afrique elle était chez elle, et comme si, ses enfants d’ascendance africaine n’étaient pas français. Le développement de la Françafrique, notre tolérance vis-à-vis des réseaux, tout ramène à ce secret colonial, à cet empire qui hante les esprits comme un fantôme. Oui, Total, la première entreprise française, est riche et prospère. Mais la manière dont la firme s’est bâtie fait partie de l’héritage. Qui osera un jour rendre au Nigéria, au Cameroun, au Gabon, au Congo-Brazzaville ce que la France leur doit ? Qui contestera les contrats conclus par Areva pour l’uranium du Niger ou ceux des mines d’or de Sadiola au Mali, deux pays parmi les plus pauvres du globe, qui ne touchent qu’une part dérisoire des richesses prélevées dans leur sol ? La République a contracté une dette qu’il lui faudra bien honorer. Notre prospérité est nourrie de richesses que nous détournons. A certains de ces sans-papiers qui risquent leur vie pour gagner l’Europe, il pourrait être versé une rente au lieu d’un avis d’expulsion. Je rêve, pour ce pays que j’aime, d’un réveil collectif. Une France digne de son idéal et de son héritage de 1789 est incompatible avec la Françafrique : ce qu’une génération a fait, une autre peut le défaire. C’est possible.

  Extraits de « La force qui nous manque » Eva Joly – publié en 2007 aux Editions des Arènes (Paris), 190 pages.

  Article Recueilli « bizarrement » – « CURIEUSEMENT » – par « le ZANO Ramambazafy »
  d’autant plus incomprehensible, pour quelqu’un qui a soutenu le PION DE LA FRANCE.

 67. Si le Dr Jules ETIENNE est vraiment un homme de parole et d’honneur !
  Bravo pour ceci :
  7 – intégration de la diaspora dans le développement.

 68. Ce n’est qu’un début on peut prendre acte

  MAIS :

  WAIT AND SEE

  je ne ferais pas clap clap de suite : Hery est OBLIGE de donner des signes de démocratisation aux pays démocrates de la C.I.

  Sans effort de démocratisation le pays n’attirera que des investisseurs prédateurs comme Total et autre…

  Si Hery s’engage vraiment dans la bonne voie : il serait ridicule de le contredire.

  Mais je ne serais confiante que lorsque Hery OSE secouer TOUS LES INTERETS FRANCAIS , en pays conquis , ,avec des avantages fiscaux injustifiés depuis des lustres !!!!!!!! Sans aucune retombée positive pour la population ……

  C.A.D.

  OSER CLAIREMENT METTRE FIN N A LA FRANCAFRIQUE ( SURTOUT tous les avantages à l’importation accordées aux entreprises tenues par des Français(pieds noirs ou aventuriers de tout bord) ou karana de nationalité française :m ex Braday, Fraise, l’empire De Heaulme dans le sud est un ETAT DANS L’ETAT )

 69. Les « représentants » de la CSPI, n’arrêteraient pas de demander conseils auprès de l’Ambassade de France, sur la conduite qu’ils doivent suivre ces prochains jours !
  Les affaires ne sentent plus la rose, et puent autant sinon plus, que les ordures qui jonchent les rues de la capitale !

  A ces putschistes, ainsi qu’à tous ces imbéciles qui n’ont eu de cesse de les soutenir durant ces cinq dures années, pensez aux conséquences de vos actes, à vos enfants ainsi qu’à tous vos descendants !

  Un fardeau très très lourd à porter ? Pourquoi le fils unique d’un nazi est-il devenu juif en se convertissant au judaïsme ?
  Pourquoi un jeune allemand de 19 ans se sent-il obligé de « réparer à sa manière » les crimes commises par des membres de sa famille, durant la seconde guerre mondiale ?

 70. Bizarre !

  Averiko, fa raha tsy misokatra dia ity no ahitàn’azy ê !

  Descendants de nazis, l’héritage inférnal – France 3 !

  Raha ianareo sefom-poza no maty eritreritra, tsy ny vola nangalarinareo tamin’ny vahoaka, no hanavotra ny taranakareo !

 71. Ho an’izay mbola afaka mijery ! Tsara mba ho hita !

  I Pétain no tsy nanao an’izay tokony ho atao, dia i Blum (izay jiosy) no lazaina fa tompon’andraikitra, raha nandresy an’ny frantsay i Hitler !

  Nataon’i Pétain izay nahazoana fahefàna tsy nisy toa izany ( moa ve fa tsy ilay olona mpanongam-panjakàna izay ), dia iny nivarotra ny tanindrazany, ary niray tsikombakomba tamin’ny fahavalo namono jiosy sy mpiray tanindrazana !

  http://www.youtube;com/watch?v=bMwvpAJQbRA

 72. KM

  * je rappelle quand même que CHOU EN LAÎ était le second de Mao Dze Dong !!!
  ==> le théoricien c’était lui et non Mao…
  ==> Il était fils de mandarin , mais ne partageait pas l’opinion de sa famille d’origine

  * De même Karl Marx était issu d’une famille TRES bourgeoise : alors qu’il était théoricien du communisme par son ouvrage « le capital »

  Mais notre Haja Resampa est théoricien de rien du tout , si ce n’est que SIMPLE HAUT PARLEUR de Rajoelina !!!!!!!!
  ===> Le concernant je suis d’accord sur ton appréciation.

 73. ny ahy mazava e! hery = mapar… tsy hoe niaraka tamin’ny mpanihika izy fa tena nanihika mihitsy.

 74. Koa dia eo isika izao ê ! Hitondra ny vahoaka ho aiza izao toe-draharaha izao ?

  Miha-maizina dia maizina ny lalana, ary ny JIRAMA…. bankiropitra sy mitsilopilopy tahaky ny « ampola » izay arehany !

  Mdr !! Miala tsiny fa tsy hoe miomehy loza !

 75. Aza miditra lalina e!
  Aiza ihany ity PM e??sao dia ho ela fidola eo koa hilaozan’ny omby miahaka?

 76. Mandefandefa hira indray elaha an!
  Tiako be ilay hira na dia efa nilaozan’ny fotoana aza.
  Merci lesy a!!milay be ilay hira na dia tsy dia tena ho ahy aza.

 77. Aza mihiditra lalina ahoana, satria ny vahoaka efa sasa-miandry ?

  Tsy efa natao mazava ve fa tsy hisy PM vaovao izany eo ?
  PM vaovao izany dia midika governemanta vaovao, izany hoe ho voadaka itony be tsy andraofana itony !

  http://www.tananews.com/asides/thierry-rakotonarivo-le-mapar-politique-na-pas-besoin-dun-arrete-de-creation/

  Mapar politique par opposition à quoi ? Mapar, malagasy parvenu ( à son but ) sa, malagasy S partouze ?

  Tsy izany mapar izany no mitady « un arrêté » fa ny vahoaka ; nous demandons à ce qu’ils soient tous mis en examen ! Ce sont les squatters de Tsimbazaza, des illégaux !

 78. Ah ok!’mba mahita zavatra koa elah ity kah!!mahazo manao merci ve na dia tsy azo aza le tenin’ilay hira??MDR

  Efa nilaza anie za teto fa hijanona a@ Berizika hono e!!iny kosa saribakoly bue koh!!
  Aiza indray no ahita ohatra an’iny???
  Hay ve ka fandrika hamandriana an’i dada indray ity mdy cinema @ Mamy Ravatomanga e?
  ohatra ilay nampidirana an’i joely handakana an’i Neny e??MAHONENA!!!izay indray no fika vao2 sady mahaomby.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *