RAVELONANOSY MAMY TIANA : TSY MANDROSO ITY FIRENENA ITY RAHA TSY TONGA NY FILOHA RAVALOMANANA

IMG_0002Nanomboka androany ny fandaminana vaovao eo amin’ny fanohizana ny tolona ho an’ny vahoaka mpomba ny movansa Ravalomanana eny amin’ny Magro Behoririka. Arakan y nambaran’ireo mpitarika androany dia misy ny fandraisana anarana ho an’ireo olona izay tonga eny an-toerana isan’andro ka arakaraky ny boriborintany misy anao no hanoratana izany. Tsy fanamarinam-pahatongavana akory izany hoy ny fanazavana fa kosa ho fanamasina ny firaisankina eo amin’ny samy mpitolona, satria efa kely sisa dia ho tonga i dada. Fa toy ny mahazatra dia nisy hatrany ny lahateny samihafa nataon’ireo mpitarika teny an-toerana. Anisan’ny nandray fitenenana tamin’izany ny depioten’I Madagsikara voafidy tany Ankazobe Ravaelonanosy Mamy Tiana. Nambarany fa raha ny raharaha 07 Febroary sy ny 26 janoary 2009 dia samy fanapotehana ny harempirenena ary samy heloka eo anatrehan’ny vahoaka Malagasy. Amin’izao fotoana izao hoy izy dia samy tsy eo amin’ny fitondrana na ny filoha Ravalomanana na Rajoelina. Alefaso amin’izay ny fanadihadiana iraisampirenena . Amin’izay hoy izy dia fantatra hoe ranona no nanao zavatra teto. Tabatabaina amin’ny radio fa Rajoelina dia madio tànana tsy nanao inona. Isika hoy ity olomboafidy ity dia tsy hanameloka fa aleo samy handray andraikitra. Matahotra ny sasany hoy izy fa efa tsy eo amin’ny fitondrana ka mifanilaka andraikitra. Be dia be ny manana porofo fa tsy avy ao an-dapa no nitifitra. Momba ny raharahampirenana dia nambarany fa nanomboka hatramin’ny fanonganam-panjakana ka hatramin’ny tetezmaita  dia politika tsy
mari-pototra no nanatao  fa politika baikon’ny voka sy ny fahefana. Izay hoy ny depiote Mamy Tiana no hanaovana antso ho an’ireo depiote tsy miankina. Ny fanaovana politika dia fanasoavana ny vahoaka Malagasy fa raha fitiavantena sy fitiavambola no atao eto dia tsy izy izany. Any amin’ny faritra hoy izy dia misy olona tsy mahita vola afa tsy arivo ariary isankerinandro ka dia fakanjavatra no haniny rehefa tsy ampy ny vola, aty ambony aty anefa misy depiote sahy mividy depiote ary voalazan’ny gazety aza fa 15 tapitrisa ariary.  Eto ihany koa hoy ity mpanao politika ity no hanaovana antso ho an’ny fanarenampirenena. Izaho mino hoy izy fa mangidy tamin’ny filoha
Ravalomanana sy ny vaidny ny niteny hoe manaiky izao fifidianana izao satria isika nahita fa nisy ny bileta efa vita marika mialoha, ny
fangalarana Pv. Ianareo ve hoy izy minoa fa tsynisy nifidy mihitsy ny filoha Ravalomanana tany amin’ny biraompifidianana sasany.
Dikan’izany   ny filoha Ravalomanana mivady dia tia tanindrazana, tia ny vahoaka Malagasy ka te hamerina amin’ny laoniny ny fiainam-pirenena. Nasehony izany hoy ny depiote Mamy Tiana ary mendrim-piderena izany fihetsika izany. Rariny loatra raha ireo sehatra iraisampirenena no andrenesam-peo fa ny fifidianana teto Madagasikara dia tena mifandanja ary tokony hisy ny fifandanjan-kery eto amintsika. Amin’ny herin’ny androany hoy izy no hivory ny depiote ka ao no ahitana hoe aiza ny làlana. Ho an’ny depiote movansa Ravalomanana dia aoka avoaka ny gadra politika, sokafy ny radio nakatona, avereno I dada. Anjarantsika hoy izy no manome hery ireo depiote ireo ka ilaina ny firaisankinantsika. Tonga foana eto fa ity firenena ity tsy mandroso raha tsy tonga ny filoha Ravalomanana.  Aminay hoy ny depiote Mamy Tiana dia mitondra fitoniana politika ny fahatongavan’I dada eto .

21 réflexions sur « RAVELONANOSY MAMY TIANA : TSY MANDROSO ITY FIRENENA ITY RAHA TSY TONGA NY FILOHA RAVALOMANANA »

 1. An3 ka! Na ho tonga eo aza Atoa Ravalomanana Marc, tsy handroso izany ity firenena ity. Hisy ny fiovana ho @ tsaratsara kokoa fa ny handroso mbola tantara hafa.

 2. RAHA RAVALOMANANA NO NITONDRA TEO HATRIZAY , OHATR IZAO ISIKA EFA SUPER DRAGON DE L OCEAN INDIEN. IZAO ISIKA AIZA? AO ANATY ZAORIDIRA MIARAKA AMIN I FERY VAOVAO. LE PLUS PAUVRE DU MONDE E!!!!

 3. RAHA IZAHO NO TEO @ TOERAN’I HERY RAJAONARIMAPIANINA HOE NI TRICHE NY KABARIN’I SARKOZY DIA TSY NIVOAKA NY TRANOKO INTSONY AHO SATRIA MENATR’OLONA. MAHAGAGA HOE TSY MAHALALA MENATR’OLONA IO HERY IO. DIA TSY MENATRA NY ZANANY AO ANTRANONY AKORY VE IZY? DIA TSY MENATRA NY FIANAKAVIANY AKORY VE IZY…COUSIN..COUSINE …TONTON ..TANTINE ..ETS? DIA TSY MENATRA NY VAHOAKA MALAGASY VE? DIA IRENY IZANY NO ATAO HOE LANY HENATRA E!!!!

  MBA MAHALALA MENATRA RY ILAY TSY VANONA TY A!

 4. AOKA LERETSY E ! NY OLONA NITOKISAN’I DADA IHANY NO NAMADIKA AZY FA TSY I ZAFILAHY NA MANOELA NA CONSTANT NA NAIKA !
  ZA ALOHA TSY MANDRARA AN’I HERY FA RAHA I DJ DEVOLY NO HAPETRANY HO PM DIA RAVA NY TSENA !!!! TSY MISY OLONA HANAIKA AN’IZANY !! SADY MAZAVA NY TENIN’I UE CATHERINE ASTHON HOE : RUPTURE DEFINITIVE AVEC LES HOMMES DE LA TRANSITION RAHA MILA FANAMPIANA I FERY VAOVAO !!!

 5. fA ny tediavinareo zany hitondra mandritra ny 20 taona otran »ny deba ravalo sa hitondra mandra pahafatiny otran’i kadafi!!
  2 mandà ihany ny filoha d tokony ahay hionona fa tsy tolona atsy tolona eroa!!

 6. Alidera

  Ravalomanana a été capable d’effacer en deux ans les 25 ans de destruction massive de Ratsiraka :
  CONSTAT !

  Démocratie est et sera une lutte de toujours , un long apprentissage pour ceux qui ne comprennent pas qu’une économie ne peut prospérer que dans un environnement socio-politique stable et démocratique

  Le développement arrive à qui sait prendre le taureau par les cornes.
  Même au moyen age il y avait les « trêves » !
  et quand même la Renaissance après le moyen age …

  Prenons leçon sur les vietnamiens .

  Toutefois ne pas oublier qu’au départ ils avaient l’appui de la Chine : et n ous notre ancien tortionnaire derrière Hery .

  Dans notre ile perdue nous avons nos 22 millions de Malgaches dans une économie de survie et quid du pourcentage de ceux qui acceptent de sortir de leur ronron …ou canigou !

  et je suis gentille !

 7. Rakoto

  la quête de démocratie exclut l’autocratie …

  mais sois de bonne foi: les Malgaches étaient ils plus heureux avec les putschistes affairistes ou avec Ravalomanana ??????????

  QUEL QUE SOIT L’HOMME AU POUVOIR qu’il n’oublie pas que le peuple a su prouver à maintes reprises qu’il ne se laisse pas faire : épisodiquement par des ROTAKAS

  Aux gouvernants de comprendre que la démocratie est le seul remède aux rotakas déstabilisateurs économiques ultimes !
  A faire fuir les investisseurs « bankable » .

  On n’a que les petits hommes d’affaires véreux…de partout !

 8. Raha tonga ve ny Filoha dia hiova tampoka eo ny saina sy toetra ratsy, nitaiza sy nohamafisin’ireo olona mpanongana sy ny « namany » ireo ?
  Sa dia tena anjely marina araky ny filazan’ny foza Ingahy Ravalomanana ?
  Alefa ndaholo izao resaka izao, kanefa iza no tsy mahafantatra ny dilina rehetra atao any ambadika ?
  Malagasy Misaina !
  Ilay ho Super Dragon mihintsy no tena tsy tantin’ny sasany, ary dia ny tena mampalahelo dia malagasy ray sy reny mitovy amin’ny tena, no manampy mafy an’ireo fahavalo isan-kara(na)zany ! Itony RAKOTO itony sûr aho fa tena ao anatin’ilay klioba resahako io !

 9. Fisoratana anarana ?

  Efa ela no fantatray fa misy andian’olona efa leo ny fisian’io Magro io, ary manao izay hanafoanan’azy satria efa fotoanan’ny bizina izao.

  Ny Filoha no tsy manaiky, ary izy irery ihany no tena mahasarika na manosika ny olona ho tonga ao !
  Raha misy fomba iray hanafoanana haingana an’io Magro io, dia izany fisoratan’anarana izany !

  Inty aho eto !

  Handeha mantsy ny tsaho fa hoe ho alefan’ny sasany any amin’ny mpitandro filaminana ny anaran’izay mbola mandeha ao, satria efa TENA FIARAHA-MITANTANA IZAO NO MISY, fa tsy misy hoe fanoherana sy tolona izany intsony !

  Tolona inona marina moa ?

  Efa omena daholo ny éléments rehetra, kanefa toa mitampi-maso fotsiny na mitodi-doha no ataon’ireo tokony hiaro sy hiady amin’ny famerenana an’izany hoe Firenena tan-dalàna izany !

 10. KM

  la bêtise est une maladie incurable pour les arrivistes de tous les coins de Madagascar…ils pavanent un temps jusqu’à ce que nos braves concitoyens en colère brulent leurs biens

  Mais le peuple est aussi une bête terrible lorsqu’elle se révolte….

  Dans notre société de violence : corruption, cyclones, criquets, Peste le plus ravageur du monde !
  Dans une misère violente le peuple ne peut que réagir par pulsion : les rotakas dont on se passerait !

  la violence n’appelle que la violence : la crétinertie est elle aussi profonde pour ne pas comprendre qu’il faut RESPECTER LE PEUPLE , GOUVERNER POUR LE BIEN ETRE DU PEUPLE si l’on veut une PAIX PERENNE ????

  La démocratie est un cheminement voulu politiquement !
  On sait très bien que cela ne tombe pas du ciel.

  Il faudrait obliger les députés et sénateurs à suivre des stages d’EDUCATION CIVIQUE

 11. Misy adino kely : Nahoana no raisina ho « mpitsikilo na fahavalo » akory aza ireo avy ao amin’ny VMNR, rehefa mivory ireo hoe mpitarika ? Tapaka tampoka ny fivoriana na tsy asian raha vao hoe ho avy ny solotenan’ny VMNR ?
  Aiza ilay hoe fanamafisana ny tolona ?

 12. Io fisora2 anarana io no fitaovana mahomby indrindra handravana ny tolona,
  efa hita t@ fomba nampiasain-dry Mėmė io, izay hasavoro2 ilay olona , handefasana SMS sandoka
  mba hankaleo ny vahoaka ary tena nahaomby mihintsy .
  Misy ketrika manara-penitra indray ao e!avelao fa tsisy takona tsy ho hita eo e!!

 13. Marina daholo izany fa tsarovy fa misy zavatra tadiavin’Andriamanitra amintsika vahoaka ao ! matokia azy fotsiny dia rava ny ratsy – ary ho hitanareo anie é ! aoka isika hajanona hatreo ny fifanarantsiana fa tsara koa no mamoaka hevitra é oatran’ny ataonareo izao!

 14. Efa hoe io hosana hosana sy haleloia io no mahatonga an’le lalampanorenana ovain’izay tonga eo ahafahanay mijanona eo ela indrindra!!
  Ravalo zao ra tsy voaongana de mbola teo iz otr’izay nefa nen’ny amerikanina 8 ans max de vita!

 15. Atoa Ravalomanana ,nohon ny fahaizan ri Me Hanitra lalàna sy ny fahaizanireo mpiaradia @ stratégie dia Ny foza noho Praiministra sy ao @ ireo ministétéres hoe  » de souveraineté »hoy Rajoelina izay .
  Koa dia Mirary anao  » bon séjour en Afrique du sud ».

 16. hery foza ne peut et ne doit prendre qu’un PM foza et des ministres foza!

  avec la vision foza …

  ==> ENCHAINEE DANS SA REPUBLIQUE BANANIERE

  ==> ENCHAINEE ET A LA BOTTE DE FRANCAFRIQUE

 17. Vous pouvez crier ce que vous voulez ,Mais les Fza bizarement ne reculent pas plus que les non Foza Hanitra , Mamy , …

 18. manomboko tsy hita tabilao ny ekipany dRavalomanana nohon ny tsy fahatokisany ny pitary tolona sy ny tsy fahaizany politika.Lazainareo hoe foza i MAPAR,zandrikeky io oé sns….,jereo zao ny azy fa efa vita calcul daholo hatramin 2018….Nefa an zanak i dada miseho ho henjana no tena tsy hita akory ny vokatra.Ovay @ zay leretsy ny strategie fa nul eeeeeee,ilaozan dRajoelina lavitra mihitsy nareo,ho lasa filohany senat zao lery(rajoelina)Mitohy folo taona indray zany ny sesitany afrika atsimo

 19. fantatra fa vonona andevoiziny fransafrika , dia manao abonnement aminy rotaka rehefa vendrana !

  akory atao rehefa vendrana laotra

  mila génération firy vao hisokatra ny maso sy ny sainy ramalagasy ???????????

  ny sasany mandroso : Birmanie, Tunisie, Viet Nam

  intsika mihondrika hoatry ny gena i fransafrika !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *