17 MARTSA 2009 : NANOMBOKA TEO NY FANAPOETAHANA NY FIRENENA

IMG_0010 Feno dimy taona androany ny datin’ny 17 Martsa 2009. Nanamarika izany teny amin’ny Magro Behoririka ny movansa Ravalomanana androany. Fotoam-pivavahana ho fahatsiarovana ireo namoy ny ainy sy ny nitondra takaitra nandritry ny tolona izany natao nanoherana ny fanonganam-panjakana no nanombohana ny hetsika tamin’izany. Naharitra oray iray sy sasany ny faharetan’izany fivavahana izany. Rehefa vita izay dia nisy ny kabary nifadimbiasana nataon’ireo mpitarika ka fohy dia fohy izany fandraisam-pitenena izany. Andriamatoa Ignace dia nilaza fa raha ny vanimpotoana tahaka izao dia tsy tokony hiteny ny tenako fa raha ny tokony ho izy dia isika no mivimbina saina mainty amin’ny andro manjombona. Tsy ampifaliana hoy izy ho an’ny movansa Ravalomanana ny 17 Martsa fa andro manjombona, nanomboka teo ny fanapotehana ny firenena nankany amin’ny tany tsy tan-dalàna. Isika rehetra hoy izy dia tokony samy handalina sy hamakafaka ny hiram-pirenena Malagasy satria mifona zavadehibe ny voalaza ao.

IMG_0015Andriamatoa Fenomanjato dia nilaza fa fotoana tokony hanehoantsika ny firaisankina izao hahatsiarovantsika zavatra maro izay isaky ny misy korontana eto dia misy maratra, na namoy ny ainy. Raha tsiahivintsika ny tantara hoy izy dia tamin’ny 1975 no nahafaty ny kolonely Ratsimandrava , izay novoin’ny GMP tamin’izany, ary rehefa nitsoaka izy ireo dia notifirina. Ny tiana ambara amin’izany dia misy fifamelana tokony atao eto satria misy niady tao. Nisy amin’ireo taranaky ny Gmp ireo anefa hoy izy tomponandraikitra ambony ka fotoanan’ny fifamelana anavotana ny firenena izao. Isika movansa Ravalomanana dia efa niteny foana ary nivoy ny fampihavanana.

Andriamatoa Eric dia nanambara fa nisy krizy politika teto amin’ny firenena izay niseho tamin’ny fanenjehana ny filoha Ravalomanana ary izay no niteraka krizy ara-tsosialy dimy taona izany. Ekena hoy izy fa misy ny Repoblika fahaefatra nitsangana fa ao anatin’ny fampandrosoana dia tsy maintsy misy zavatra alamina. Noho izany dia ny alaminao Andriamatoa Filoha dia ny tondrozotra ary indrindra ny fampihavanana, ny famoahana ny gadar politika, ny fanokafana ny radio nakatona, ny famerenana ny sesi-tany politika satria tsy misy mahavita ny vitan’ny filoha Ravalomanana teto. Betsaka ny zavatra potika n any fanabeazana, ny teo-karena sns.

Samy misaintsiana ny Malagasy hoy Manoela nandritra izay dimy taona aty aoriana. Ny tantara tsy fanadino fa hanamboarana ny zavatra tsy nety tahaka ireny. Sempotra ny Malagasy amin’izao fotoana izao ary sahirana amin’ny zavatra rehetra, tsy misy ny filaminana. Noho izany diamivavaka isika ho an’ny filoha Ravalomanana ho ela velona.

 

15 pensées sur “17 MARTSA 2009 : NANOMBOKA TEO NY FANAPOETAHANA NY FIRENENA”

 1. Tena marina izany, nanomboka ny 17 mars 2009 no nitsitotongana ny firenena. Saingy kosa, vao ny taona 2008 de efa hita taratra fa nisy fikasana hikotrika korontana teto saingy de nohamaivanina izany sy noheverina fa tsy hakaiza eo satria mafy be loatra ny mpitondra ary sahy nanangana vava mihitsy hoe: « tsapao ny herinareo vao mitsapa ny ahy »!!!

  De nisy nitsapa tokoa ilay hery saingy tsy nisy voa ara batana direct izy roa nifanenjana fa ny firenena sy ny vahoaka no nibaby ny vokany rehetra. Tao ny maty nodorana, tao ny maty voatifitra, tao ny nigadra, tao ny naratra, tao ny very asa, tao ny lasa kamboty, sns.

  De izao sisa isika rehetra ity, miaraka an’i hery vaovao eto indray izay toa tsy fantatra izay tena ao an-dohany sy ho avoakany nefa toa notohanan’i dada8 teo imason’i magro sahady!!

  Efa nanenjana ny ekipan’ingahy mpikosoka kapila kely aloa de efa mba tsara izay saingy izay ve no anohanana azy imason’ny magro sy ny haino aman-jery??? Mbola aiza ny làlan-kalehany sy ny fitaka mety mbola ho avoakany avy eo ???

  politika politisianina sisa no mandeha fa ny tena fanarenana ny rava, potika sy simba toa lasa secondaire. Ny minoa fotsiny ihany an’ i dada8 ve mbola mamely sa efa lany vanja e???

 2. Aiza no hisy zavatra manjary rahatoa ka ianareo tokony hitarika ny tolona sy hanoro lalana ny vahoaka indray, no manaiky an’izany repoblika fôpla izany ! Dia inona indray koa amin’ny manaraka no ho ekena ?

  Aiza marina ilay fitiavan-tanindrazana ???

  Tsssss !!!!!!!!! Samia misaintsaina marina !

 3. -à Monsieur le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC – Prétoria
  -à Madame INENY RAVALOMANANA RAKOTONIRAINY LALAO- Faravohitra
  -à Monsieur le DELEGUE GENERAL DE LA MOUVANCE RAVALOMANA MARC – Bel’Air
  -à Monsieur le Secrétaire Général du TIM RAKOTOARIVELO MAMI-Bel’AirLettre pour TOUS

  -à Mesdames et Messieurs MEMBRES DE LA MOUVANCE RAVALOMANA MARC ET DU TIM MADAGASCAR
  TOMPOKO ,

   » Faly ary tena faly  » aho miarahaba Anareo namana sy tapaka mpikambana ao amin’ny Mouvance RAVALOMANANA MARC !
  Indro atolotro Anareo am-panajana ny Tantara fohy niainantsika ary nianarantsika izany fitondrana nangalarina , tsy misy fanahy ary tsy vofehin’ny Làlana .
  Nandraisantsika lesona izany , eny fa ny soa fianatra , fa fahitana ny ratsy miasa toa ny biby mamotika ny sany noho ny tsikombakomba ny mpanjanaka sy ny andevony izay nampian’ireo miaramila ,zandary ary poiice .
  Koa raha tsy eo intsony ireto mpanohana ireto nirehareha fa hanova ny fiainan’ny Malagasy , dia tomano tsara izay heverin’izy ireo fa hery manampy azy mba hafahany manohy ny fitondrana tsy manaja ny démocratie sy ny zon’olombelona !
  Lehibe ny aandraikitry ny MALAGASY VANONA SY VONONA HANARINA NY HAJA SY HASINA ARY NY FIANDRIANAM(PIRENENA §
  Dia misaotra Anareo noho ny fanentana hafanainareo ao amin’ny ser&sera ny ao amin’ny kianjan ‘ny Finoana !
  Isika mikambana ato amin’ny mouvance RAVALOMANANA MARC ,manaraka ny politique an-kapobeany nosoritan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ary nampiarantsika teo amin’ny fampanosoana ny Firenena niaraka tamin’ny Filoha nandrry ny valo taona dia tsy mitabataba na be rehaka satria ita maso sy azo notsapain-tana ny bainga voavadika na dia bonga aza ny akamaroany noho ny asan(ireo mpanogam-panjakana !
  Na teo aza ny sedra mafy niantefa tamintsika dia indreto Isika mbola velom-bolo , vonon-kanohy ny Tlona ary vonona handray ny andraikitra hankinin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC antsika !
  Kpoa aoka Isika tsy voa rembiky ny teny tsara lahatra na taitra ny fahitana volabe ka tsy haharesy ny fakam-panahy sy ny mena miraviravy !
  Namana sy Tapaka Mpiaradia ,hitodio maso vetivety ny omaly naharitra dimy taona , tsikerao tsara ny atsipirian’io asa-iolahy nitady namono ny FilohaRAVALOMANA MARC sy ny namotika ny orin’asany nanome asa an’olona 150000- 200000 izay namelona sy nanatsara ny fiainan’olona tanora , olon-dehibe , ankizy nianatra Ireo fianavian’ireo mpiasa mandray ny karamany tsy tapaka dia miisa eo amin’ny olona (150000-200000 X PAR 100000062000000 ,tSY ANATIN4IO TAREHY MARIKA IO NY VIDIN’NY SAKAFO !
  Koa aoka Isika tsy ho menatra na matahotra ny vava sy ny eson’ireo tsy tia ,fa izany tsiaro izany dia raiso ho fampaherezana fa ay nisy izany heri-pitivana namokatra izany tao Amintika !Mbola ao izany ary miandry ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC HITONDRA FAHARUSIANA SY FILAMINANA IZAY HAFAHANTSIKA MANDROSO EO AMIN’NY TOEKARENA SY HANATSARA NY FIARAHA-MONINA TONY SY MAMPIVELATRA NY SAINA AMAM-PANAHINTSIKA IZAY NIKOMBONA NOHO NY FAHORIANA LEHIBE
  ARY IZANY DIA MIFADRAIKA TSARA AMIN’NY ANATRA SY NY TORO-NEITRA AVY AMIN’ NY RAYAMANDRENINTSIKA
   » NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC SY INENY MALALA RAVALOMANANA RAKOTONIRAINY LALAO » ,IZAY TSY MITAHATRA MANANATRA ANTSIKA MBA IRAY HINA , HIARA-MIASA TSARA ARY HINO LALANDAVA NY FITONDRAN’ANDRIAMANITRA !
  NYTOMPO ANIE HITAHY ANTSIKA ARY HANAMPY ANTSIKA EO AMIN’IZAO FOTOAN-TSAROTRA HILANA NY FAHENDRENTSIKA SY NY FAHAVAVAN-TSAINA NITANTANA ANTSIKA NANDRITR’iZAY DIMY TAONA MAIZINANIJOROANTSIKA MBA HO MENDRIKA NY FANANTATERANA NY TOLONA NILOFOSANTSIKA DIA NY FIVERENANY ETO ANTANINDRAZANA !
  DOCTEUR CELESTIN ROBIN
  Paris

 4. Ekena ny voalazanao ry « Ilay  » raha tena fitiavan-tanindrazana no
  hilazanao azy ary tsy musy Zo kianina fa tsy henjika sanatria na fandatsana.
  Tsy nsy nanam-po ny habibiana tsy roa aman-tany toy izao ary TSY GASY no hanao izao faharatsiana izao
  fa sendra izay TAIM-BAZAHA TONTOM-BITANA ny firenena ,koa aoka mba tsy dia hafafy manontolo any @
  dada ny riatra.TSY NISY NANAM-PO IZAO FISEHON-JAVATRA IZAO MIHINTSY raha ny tena marina.
  Ekena koa fa efa nahafaka PARASY Rajao fa kosa amiko dia tsy tokony ho maika hanindraindra azy be loatra
  isika avy aty @ dada izay tratry ny ala-bato bevata.ALEO NY ASA VITA NO HIFAMPITSARANA.
  Ny zavatra tsy azo lavina koa dia BE LOATRA NY MPAMADIKA ary aoka rė tompoko mba hijery ny antony akaiky
  fa aza dia mifanome tsiny fahatany a!
  Ary farany dia nahatoky tena be loatra i dada fa NAHAVITA IZY TOMPOKO Ô!!!saingy isika Gasy mihintsy no tena
  MAHALAILAY FONOSANA, NIHINANA INONA ISIKA T@ ANDRON’i DADA moa , ary @’ izao inona no HO HANINA??
  MAHONENA!!!MAHONENA!!!Raorihavamanana, Rabefialonana,Ramatikely tsy mahalala hafa afa tsy anio sns …..
  Izany no tena fositr’izao fahavoazana izao , hadinoko ny MPISOLELAKA ny MPIVARO-TENA etsy an-daniny sns e!
  TSY MIFANOME TSINY e!!!

 5. Tena 17 martsa ve no nanomboka ny olana sa tamin’ny nifidianana an-drajoelina bo ben’ny tanana? ary ny filazan’ny papa benoa fa voageja ny katolika?

 6. Efa milay ry KM raha efa afaka mikritika ny dadanareo a!
  Tena dokotera marina ve Raselesy io e! tsy menatra ve lery mba te hanao lettre administrative kanefa mapme be vary @nanana be, ny fanoratana frntsay hafahafa, ny teny gasy diso tsipelina ny ankabeazany, ny sorabaventy sy zanatsoratra tsy mipetraka araka ny tokony ho izy; De tsy menatra ve lay rangahy io, izay misoratena ho dokotera, kanefa hita be hoe, tsy nandia fianarana lavitra. Zay foana hoy aho no nahavoa an-dreto hatra@zay rainihambo na ny tohanana na ny mpanohana, kanefa rehefa tairina de mifori-drambo mandositra, sy izao misolelaka hatramin’ny dadany izao.

 7. atraminy raovina i marti/denizy be lasa akademisiana ??? MDR !

  hevitra no ilaina eto ry kala denizy be â , fa tsy rediredy lava

 8. Tsy mbola nanonona ny anaran’ny Filoha Ravalomanana mihintsy eo ! Ny fantatro hatry ny ela dia nisy ny famafazan-dainga, izay tsy hitondra voka-tsoa ho an’ny firenena !!

  Raha ny foza namotika ny Firenena nandritry ny dimy taona koa aloha, dia tsy ho tafa eo na handeha amin’ny lohany aza !

  Tsara ho fantatry ny foza fa tsy hisy raharaha ho vanona eo raha mbola tsy avela miverina an-tanindrazany ny Filoha Ravalomanana.

  Mino aho fa nahita sy nandre tsara ny « reality » ity Onitiany Realy’ty, ary hilaza ny tena marina amin’ny vahoaka fa tsy hamahan-dalitra toa ireo mpanao gazety namany !!

  Nahazo ny anjarany koa ilay be taimbava sy be kRabary, niteny hoe « Les chiens aboient, la caravane passe » fa izay tianay atao ihany no ho ataonay !

  Hery vs Power, Force …
  est de constater que les putschistes ne sont plus en odeur de sainteté même à Rome, malgré les interventions d’un Odon !

  Le peuple malgache n’a nullement besoin de voleurs, prédateurs économiques, ni prédateurs de la démocratie ! Les américains l’ont encore redit ! Hugh !!!

  http://www.madagascar-tribune.com/Pas-de-predateurs-de-la-democratie,19741.html

 9. Isan’ireo Karana nanampy an-dRajohelo t@ zany fotoana izany no tompon’ity site ity, dé izao koa de mihezaka ny hamita-bahoaka indray satria dia ARNAQUE tsy roa aman-tany daholo ny zavatra tanisainy ato, ampitampitao ho fantatry ny malagasy rehetra ry ireto a! http://www.bazar.mg

 10. Ary aiza daholo ireto radio fa tsy hitako izay hienoina azy ry Zareo?
  sa natao ho jerena fotsiny ???azafady fa fanina bavy!

 11. Inona zao ny arnaque ao aminio site http://www.bazar.mg io ry @Fancy ? 🙂
  Tena tsy azoko sah zah mitsy ve ny tsy maharaka. Mba alefaso eto lé arnaque mba hiarahantsika mandinika eh 🙂
  Aza dé mamafy lainga hoa eh.
  Zah alou mahita hoe mafinaritra lé site kou.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *