29 MARTSA 1947 : NISY NY NIADY HO AN’NY TANINDRAZANA ARY NISY NY NANDROBA FANANAN’OLONA

IMG_0001Mitohy hatrany etsy amin’ny Magro Behoririka ny hetsika ny vahoaka mpomba ny movansa Ravalomanana. Toy ny mahazatra dia misy ny lahateny samihafa ataon’ireo mpitarika izay tonga eny an-toerana. Andriamatoa Alfredy dia nilaza fa miandry ny fanendrena izay ho Praiminisitra izahay andriamatoa filohampirenana. Aza atao ela loatra izany, raha izao no fandehany dia taraiky ny firenena.

Raha misy mahangona olona marobe hoy Ignace dia ny 29 Martsa any Moramanga. Maro ny zavatra tsy fantattro ny mahakasika azy io fa ny nolazain’ny dadako ahy dia tena nisy ny niady ho an’ny tanindrazana ary nisy kosa ny nandroba fananan’olona. Ny mpitondra tetezamita nilaza fa hanao fanovana kanefa nandroba izy ireo. Mitombina izany fa mitovitovy tamin’ny 29 Mratsa 1947. Mampihomehy ity raharaha 29 martsa 1947 ity , hanao fety nefa tsy misy mahazo misotro zava-pisotro mis alikaola kanefa rehefa hariva ry zalahy mamo sy mitsinjaka avokoa.

Mankadilosofina ny mandre hoe hajao Andriamatoa filoha ny lalàmpanorenana. Fa Rajoelina taminareo  Mapar nanaja sa tsy nanaja lalàna? Tsy misy manaja io lalàmpanorenana io fa karnem-pokontany no nofidianana azy. Ny 80% ny Malagasy aza tsy mahafantatra io akory. Nanjain’ny Mapar ve ny lalàna andininy faha 54, ny antoko politika mahazo izay mahazo afahazon-dàlana ihany no manakery, ka nanjainy ve izany. Efa lasa lalàna ny hoe mody ny sesi-tany politika any ivelany , f’angaha nisy nanaja izany, fa rehefa metimety amin’ny Mapar dia ataony.

Manoela dia nilaza fa efa manomboka miteny ny olona hoe tsy lasa intsony ity Andriamatoa filoha Hery. Mihazohazo fotsiny izy ka manolo olona no ataony. Ho sahirana ianao Andriamatoa filoha rehefa tezitra ny Malagasy. Tanteraho izay azo tanterahana. Ravao fa efa rava ny teetzamita, ary aza matahotra ny Mapar izany.

8 réflexions sur « 29 MARTSA 1947 : NISY NY NIADY HO AN’NY TANINDRAZANA ARY NISY NY NANDROBA FANANAN’OLONA »

 1. RY MALAGASY MPIRAY TANINDRAZANA HAJAINA !
  Miaraba Antsika Rehetra mahatratra amin’ izao ANDRO FAHATSIAROVANA IREO MALAGASY NIADY ARY MIADY MBA HANAFAKA TANTERAKA NY TANY AMIN’NY MPANJANAKA !
  Ny teny entiko Aminareo dia tena fahatsirovana ireo namoy ny ainy tamin’ireny TOLONA ireo atrami’ny mars 1947 ka atrizao ary ho fisaorana ireo mola mitolona mba ho MAZAVA NY FIANDRIANAM-PIRENENTSIKA fa tsy takotakonana amin’ny voka-pifidianana halatra izay mifandraika amin’ny politika nataon’ireo mpanongam-panjakana ary mbola tadiavina hanamora ny mbola hitondrana ny Firenena ,ka izay no hilazana fa ireny fifidianana ireny dia natao mba haharitra eo amin’ny fitondrana ny Tany sy ny Fienena ireo nanongam-panjakana ireo !
  Amin’izao fotoana hanaovantsoka ireo hetsika maro ezahantika hatao amin’ny fitsinerenan’ny TOLON’IREO MAHERY FO REHETRA NANDRITR’IZAY 67 TAONA IZAY DIA MISY TSIO-DRIVOTRA MAMAFA NY VOKA-DRATSY NATERAKA IRENY FIFIDANANA TSY NANAJA NY ZON’OLOMELONA ARY INDRNDRA TSY NANAJA NY HASINA SY NYFIANDRIANAN’NY MALAGASY:
  —NY TSY FANEKENA NY FANDRAISAN’INENY RAVALOMANANA LALAO NANDRAY ANJARA TAMIN’NY FIFIDIANANA IZAY HO FILOHA-PIRNENA
  —NY NANAIKENA ( NY HCC TSY NANDINIKA TSARA NA TY NANAZAVA TSARA TAMIN’IREO MPANOGAM-PANJAKA NY ATAO HOE « MAJORITE ASBSLUE-ATSASA MANILA ILAINA MBA HAFAKA HANAO NY ASANY IREO DEPUTES MANANA IZANY MAJORITE ABSOLUE IZANY ) NY SEKOSEKON’NY DEPUTES AVY AO AMIN’NY MPANONGAM-PANJAKANA NAKA NY FAHEFANA AO AMIN’NY AN NA TSY MANANANA NY ISA MIFANARAKA AMIN’IO ATSASA MANILA IO ! NY ISAN’IZY IREO DIA TSY MAHAFENO NA MAHATRATRA NY AATSASA MANILA IZAY NY 147/2 +1 !ja
  –NY FIFIDIANANA TAMIN’NY HALA-BATO MIAOMPAMPANA SY NY FIvIDIANANA NY VATON’IREO MALAGASY IZAY IARAHA MAHALALA FA SAHIRANA ,KA TSY HANDA VOLA IZY IZY IRENY (ESCROQUERIE INTELLECTUELLE SY ABUS DE POUVOIR IZANY ) HO FILOHAN’NY FIRENENA OLONA NANONGAM-PANJAKANA ,NANGALATRA S NANODINA NY VOLAM-BAHOAKA !
  NY VOKA-DRATSY AMIN’NY MAHA FILOHA NY FIRENENA AN’IO RAJAO..FANINA O DIA INDRINDRA NY TSY FANEKENA NY USA SY IREO FMI SY BN ANOME FANAMIANA ANTSIKA !NY DIKAN’IZANY MAZAVA DIA MIALA AMIN’IO FITONDRANA IO ‘TY RAJAO..FANINA ‘TY FA MBA HO ELA VAO HIOVA ZANAK’ONDRY ITY ALIKA DIA ‘TY..RAHA VAO TAFATSANGANA NY MAJORITE ABSOLUE DIA TSY MAINTSY SAKAN’IZY IREO HANOHY NY ASA MAHA FILOHA AZY IO RANGAHY SATRIA :
  —HO TORIANA MIARAKA AMIN’IREO MPANONGAM-PANJAKANA IO RAJAO IO
  –MIFANTOKA AMINY NY FEPETRA AO MIN’ny ACCORDS DE COTONU
  DIAHIFIDY NY « IMPEACHMENT  » IREO DEPUTES MANANA NY MAJORITE ABSOLUE !
  KOA AOKA HO DIOVINA NY FIRENENA ARY HIFIDY IZAY HO ILOHAN’NY FIRENENA ISIKA !HIFIDY AM-PAHALALANA SY AMIN’NY FANAJANA NY ZON’OLOMBELONA SY NY DEMOCRATIE !
  ARY NY MALAGASY RHETRA IZAY MIZAKA NY ZO-PIRENENA MALAGASY DIA HO HAFAKA HILATSAKA HO FIDIANA !
  KOA NY 29 MARS 4947- 29 MARS 2014 IZAY TSAROVANTSIKA ANIO DIA HITONDRANTSIKA IO « IMPEACHMENT  » io EO AM6PELATANAN’IREO SOLOMBAVABAHOAKA-N’NY MADAGASIKARA MAHEFA SATRIA MANANA ISA MAHAFENO NA MIHAOTRA AZA IO ATSASA MANILA IO !
  ENTINTSIKA AM-BAVAKA NY FIRENENA SY NY MALAGASY MANONTOLO !
  Docteur CELESTIN robin
  Paris

 2. marina zany an!mpanajanaka hono ara-tantara,mba lazao eto hoe ny tany tsy vao njanaka,ny frantsay ary azo atao efa zanatany ny Allemagne na dia taona vitsy fotsiny aza,ny Allemagne koa hotran’izny @américaina dia américaina koa t@anglisy ra ara tantara no jerena sns…na asia zany na africana,feno sacrifice n’olombelona eto an-tany t@ androany colonisation,mada tsy exception mihaotra ny tany hafa,tena important be no manao commemoration ny reo vahoaka namoy ny ainy nitady fanafahana nefa tadidio fa tsy vaotery hitovy hevitra ny vahoaka ,raha mbola tsy nisy aza ny mpanajakana dia efa niady ny foko samy afa teto mada mba anjakana ary betsaka ny olona maty,ireo vazimba maro be maty novonona ireo immigré tany@tany afa mba hitondrany ny nosy mada,samy gasy ihany no famono t@izany dia zao mody mihatsaravelatsy haotrany mpanajanaka.T@androny colonisation dia gasy sy senegaly ihany no baikoana hamono gasy,zany hoe tsy hitovy hevitra zany ny malagasy,misy pour sy contre foana,ary samy te hitondra fitondrana daholo.Ravalo contre ny vozongo frantsay hono fa pour vozongo anglisy nefa samy vozongo daholo ireo vozongo mody miady sady allié de guerre no mitovy ara-tantara,ny asiaitique mbola ny anglisy na américaina no manajanaka azy na economique na stratégique sns…na dia 2eme puissance economique aza hono ny kely maso mangery mikipy @photocopie.


 3. Monsieur le President Hery !

   » Si tu ne connais pas ton »passé », L’avenir ? Tu ne le connaitras pas !!!! »
  Que ces luttes contre le Colonialisme t’eloigne des mauvaises frequentations, telles l’O.I.F et la C.O.I .
  Sinon !!! Brasses l’argent, mais Ton Honneur, tu le pietineras ….à JAMAIS !

 4. saody dia tokony ianao io no atao président fa tsy hery,satria ianao miconnaitre ny passé composé,c’est bien de critiqué quand t on est un simple citoyen comme louis et jean,mais si j’etais ou tu étais président Est-ce que tu pourras faire plus que les autres ou je suis ou tu es un rêveur qui veut tout faire en 3jours ,construire des tours de babel sur la capital et des autoroutes partout mada comme la chine et le quatar, selon moi tout les présidents du monde pensent et conscient du passé mais on peut rien faire ni faire le miracle d’epargner au colonialisme,la modialisation d’aujourd’hui c’est comme un colonisation à la 20 eme siécle.exemple de certain pays qui accepte que leur pays soit l’usine du monde car la main d’œuvre est moins chere ,le travail est plus penible et l’intêret vient à qui….ohatra ny sino fotsiny 2eme puissance economique ry zareo nefa feno sino sans papier erakiny europe ,France,allemagne,angleterre sns ..tsy lazaina intsony firenena hafa haotrany australie,america,canada.tsy aleo ve clossard any @tany tena toy izay any@hafa nefa mivaotra be ny tany nao.zany hoy ny intêret zany tsy any vahoaka mahantra fa any vahoaka mpanakarena(rehefa membre ny communiste ianao dia mety anisany le sino afaka mi-investir mividy château any france sy angleterre sns..rehefa mahantra dia mijanona mahantra foana na manankarena aza ny tany nao rehefa tsy aide social manarapenitra.

 5. zozefa,

  on peut se passer de l’oif et de la coi. C’est aussi simple que ça. Avec la coi, on ne paeut pas appeler ça mondialisation. Avec l’oif, c’est la colonisation mais pas la mondialisation.
  Maintenant, un pays comme Madagascar a bcp d’atouts mais c’est la culture qui manque pour contrer la mondialisation. Ms c’est sur qu’il n’y aura aucune victoire à esperer si dès le départ on pense que l’on n’y peut rien.

 6. Diniho tsara ny Tantara izay nampiseho ny fomba fanao ny mpanjanaka teto Amintsika ,izay notohizana tamin’ny 17 mars 2014 mba hafahantsika manadio ny saintsika ,mba hazava Amintsika fa tsy ireo frantsay ireo no mitondra izao Tontolo izao..Misy arymaro no mbola be tohika fa ny frantsay dia matanjaka ka hanao toa ny voay izy ka tsyhamotsitra ny remby ao am-bavany .Ifikitra mafy izy satria fantany fa MATAHOTRA AZY NY MALAGASY no vonoiny lolo , ary IFIKITRA IZY satria misy ireo hery ampiasaina mampihorohoro ny Firenena na an-tanan-dehibe na any ambanivohitra dia ny miaramila ,ny zandary , ny polisy !

  Niova be ny tarehin-javatra satria tsy misy Fitondrana intsony eto Msikara fa sarisary sisa ,rajao..fanina ? Inona ny zava-bitany atrizao ? Moa ve tena tsy mahay raha izy sa foafatotra tongotra aman-tanana ,
  Jereo tsara ny ezaka ataon’ny Amérikanina izay nanohitra ny nanaovana io fifidianana tsy manaja ny Zon’olombelona sy ny état de droit ary ny démocratie !
  (ho tohizana )

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *