Fankalazana ny 29 martsa : MENATR’OLONA RAKRISY

xsy2 copieToy ny mahazatra dia nankalaza datin’ny 29 martsa 1947, tolom-panafahana nataon’ireo Malagasy  tia tanindrazana, ny Malagasy ny andron’ny 29 martsa .  Lasa fahazarana fotsiny ny fankalazana izany fa ny fototry ny tolon’ireo razam-bentsika dia ny hiady amin’ny tompomenakely, voanjo frantsay mpanjanaka tsy hita taratra akory. 67 taona mbola voazanaka hatrany ny Malagasy. Dimy taona lasa izay dia mbola io tompomenakely io no mandidy sy manapaka ny fitondrana ny firenena, na amin’izao ambara fa repoblika faha efatra izao aza tsy takon’afenina fa mbola laFrantsa no mibaiko ny mpitondra.Tsy maintsy mandalo ao ny mpitondra maka fanapahankevitra sy miera.

Fa nanaitra ny mpanara-baovao ihany koa ny fihetsik’ireo parlemantera vehivavin’ny Mapar omaly. Nanao akonjo fotsy manjopika ary nihogahoga sy nitondra banderole izay tsy misy idiran’ny fankalazana ny fetin’ny mahery fo mihitsy. Ataon’ireo voahongana tao Tsimbazaza fitaovana politika ny fankalazana ny andron’ny 29 martsa, izay voararan’ny lalàna ny fanaovana izany. Aiza ny mpitandro filaminana tsy mba nanenjika azy ireny?

Amin’ny maha andrim-panjakana mpanao lalana azy ireo, dia tokony hanaja ny lalana izy ireo. Tsaroana etoana ny fanerena ny filoha Ravalomanana tsy handray anjara amin’ny fifidianana na ny « ni…ni » izay mifanipaka amin’ny fenitry ny demokrasia aza izany, nanaiky ny filoha amin’ny maha olonkendy azy,  toy ny nahazo ny kandidà ho filoham-pirenena nesorin’ny CES voalohany dia nanaiky izy ireo noho ny tombontsoa ambonin’ny firenena na dia hita fa fitsarana politika no natao, toy izany koa ny kandidà filoham-pirenena resy tamin’ny hala-bato nataon’ny CES faharoa , nanaiky resy ihany koa ity farany ho fanajana ny lalana . Noho izany dia tsy maintsy manaiky ny didy navoakan’ny HCC ihany koa ry « Rakrisy » sy ny forongony . Fa ny nanaitra ny mpanao gazety omaly  ny fihetsik’ity farany to miondrikondrika tsy mahasahy mitraka toa ireny olon-dratsy ireny izany Rakrisy omaly, inona no antony? Matahotra ny vahoaka ve izy sa menatr’olona ? Aleo tokoa aloha halan’andriana toy izay halam-bahoaka e ! Ny tody tsy misy hoy ny Ntaolo fa ny atao no miverina e !

xsy3 copie xsy2 copie xsy copie

16 pensées sur “Fankalazana ny 29 martsa : MENATR’OLONA RAKRISY”

 1. 29 MARS 1947–29 MARS 2014 !

  67 TAONA IZAY NO NANODIKODINANA NY FAHALEOVANTENAN’NY MALGASY ARY
  NOVIRAVIRAINA SY SY NAKORONTANA KA NAHATONGA IREO MPANJANAKA SY NY MPOMBA AZY IREO NITENY HOE: » JEREO IRETO MALAGASY FA MIADT AN-TRANO !TSY POROFO VE IZANY FA TSY MBOLA MATOTRA ARY TSY HAHAZAKA NY FAHALEOVANTENA IZY IREO ? »
  Izay ilay fiteny rehefa tiana ho vonoina ny alika
  Romotra io ka vonoy !Izany dia anisan’ireo alibis » entina hanazavana ny faharetan’ny fanjahana ny Tany tsy an’ny tena !

  « RY MALAGASY MPIRAY TANINDRAZANA HAJAINA !
  MiaraHAba Antsika Rehetra mahatratra amin’ izao ANDRO FAHATSIAROVANA IREO MALAGASY NIADY ARY MIADY MBA HANAFAKA TANTERAKA NY TANY AMIN’NY MPANJANAKA !
  Ny teny entiko Aminareo dia tena fahatsirovana ireo namoy ny ainy tamin’ireny TOLONA ireo atrami’ny mars 1947 ka atrizao ary ho fisaorana ireo mola mitolona mba ho MAZAVA NY FIANDRIANAM-PIRENENTSIKA fa tsy takotakonana amin’ny voka-pifidianana halatra izay mifandraika amin’ny politika nataon’ireo mpanongam-panjakana ary mbola tadiavina hanamora ny mbola hitondrana ny Firenena ,ka izay no hilazana fa ireny fifidianana ireny dia natao mba haharitra eo amin’ny fitondrana ny Tany sy ny Fienena ireo nanongam-panjakana ireo !
  Amin’izao fotoana hanaovantsoka ireo hetsika maro ezahantika hatao amin’ny fitsingerenan’ny TOLON’IREO MAHERY FO REHETRA NANDRITR’IZAY 67 TAONA IZAY DIA MISY TSIO-DRIVOTRA MAMAFA NY VOKA-DRATSY NATERAKA IRENY FIFIDANANA TSY NANAJA NY ZON’OLOMELONA ARY INDRNDRA TSY NANAJA NY HASINA SY NYFIANDRIANAN’NY MALAGASY:
  —NY TSY FANEKENA NY FANDRAISAN’INENY RAVALOMANANA LALAO NANDRAY ANJARA TAMIN’NY FIFIDIANANA IZAY HO FILOHA-PIRNENA
  —NY NANAIKENA ( NY HCC TSY NANDINIKA TSARA NA TY NANAZAVA TSARA TAMIN’IREO MPANOGAM-PANJAKA NY ATAO HOE « MAJORITE ASBSLUE-ATSASA MANILA ILAINA MBA HAFAKA HANAO NY ASANY IREO DEPUTES MANANA IZANY MAJORITE ABSOLUE IZANY ) NY SEKOSEKON’NY DEPUTES AVY AO AMIN’NY MPANONGAM-PANJAKANA NAKA NY FAHEFANA AO AMIN’NY AN NA TSY MANANANA NY ISA MIFANARAKA AMIN’IO ATSASA MANILA IO ! NY ISAN’IZY IREO DIA TSY MAHAFENO NA MAHATRATRA NY ATSASA MANILA IZAY NY 147/2 +1 !ja
  –NY FIFIDIANANA TAMIN’NY HALA-BATO MIAOMPAMPANA SY NY FIvIDIANANA NY VATON’IREO MALAGASY IZAY IARAHA MAHALALA FA SAHIRANA ,KA TSY HANDA VOLA IZY IZY IRENY (ESCROQUERIE INTELLECTUELLE SY ABUS DE POUVOIR IZANY ) HO FILOHAN’NY FIRENENA OLONA NANONGAM-PANJAKANA ,NANGALATRA S NANODINA NY VOLAM-BAHOAKA !
  NY VOKA-DRATSY AMIN’NY MAHA FILOHA NY FIRENENA AN’IO RAJAO..FANINA O DIA INDRINDRA NY TSY FANEKENA NY USA SY IREO FMI SY BN ANOME FANAMIANA ANTSIKA !NY DIKAN’IZANY MAZAVA DIA MIALA AMIN’IO FITONDRANA IO ‘TY RAJAO..FANINA ‘TY FA MBA HO ELA VAO HIOVA ZANAK’ONDRY ITY ALIKA DIA ‘TY..RAHA VAO TAFATSANGANA NY MAJORITE ABSOLUE DIA TSY MAINTSY SAKAN’IZY IREO HANOHY NY ASA MAHA FILOHA AZY IO RANGAHY SATRIA :
  —HO TORIANA MIARAKA AMIN’IREO MPANONGAM-PANJAKANA IO RAJAO IO
  –MIFANTOKA AMINY NY FEPETRA AO MIN’ny ACCORDS DE COTONU
  DIAHIFIDY NY « IMPEACHMENT » IREO DEPUTES MANANA NY MAJORITE ABSOLUE !
  KOA AOKA HO DIOVINA NY FIRENENA ARY HIFIDY IZAY HO ILOHAN’NY FIRENENA ISIKA !HIFIDY AM-PAHALALANA SY AMIN’NY FANAJANA NY ZON’OLOMBELONA SY NY DEMOCRATIE !
  ARY NY MALAGASY RHETRA IZAY MIZAKA NY ZO-PIRENENA MALAGASY DIA HO HAFAKA HILATSAKA HO FIDIANA !
  KOA NY 29 MARS 1947- 29 MARS 2014 IZAY TSAROVANTSIKA ANIO DIA HITONDRANTSIKA IO « IMPEACHMENT » io EO AM6PELATANAN’IREO SOLOMBAVABAHOAKA-N’NY MADAGASIKARA MAHEFA SATRIA MANANA ISA MAHAFENO NA MIHAOTRA AZA IO ATSASA MANILA IO !
  ENTINTSIKA AM-BAVAKA NY FIRENENA SY NY MALAGASY MANONTOLO ! »
  Docteur CELESTIN Robin
  Paris

 2. Booof ! Io eo i Omer hiaro azy !
  Fantany ihany hoe iza no foza malefak’i TGV ,hiaro azy !
  Fantany ihany hoe iza no namany e !;
  Ampio indray izy ry Omer…da hiverina ho Prezidan’ny ANP a ! PM tsy hanao n’inon’inona ity !

 3. Tsy mahafantatra an’izany fahamenàrana izany io ramatoa io ! Mety ho vitan’io ny miboridana eny an-dàlana.

  Aiza ve ka efa tondron’ny olona molotra fotsiny sisa !

  La Banque mondiale épingle la Justice malgache !

  ……
  [« Il n’existe pas une Justice qui fait suivre la Loi », a affirmé Haleh Bridi. Dans cette optique, la Justice malgache est donc complice des trafiquants de bois de rose.]
  ……

  http://www.lanation.mg/article.php?id=10305

  En d’autres termes, l’ex-ministre ainsi que « ses chefs » sont pointés du doigt, et accusés de complicité dans tout ce qui est trafic et pour le moins d’incompétence !

 4. Quid des emprisonnements arbitraires, vols, braquages, meurtres et assassinats non élucidés durant ces 5 ans de « transition » ?
  Le général plus rapide que son ombre pour trouver les faux-coupables a-t-il retrouvé les meurtriers de ces militaires ou officiers de gendarmerie, assassinés dans leur domicile ?
  Et la vingtaine de personnes qui avait fait passer de vie à trépas ce pauvre monsieur, dont le seul tort était de s’être mariée avec une femme innocente également ?
  Ce général qui est en train de crier un peu partout que dorénavant l’impunité sera de mise, qu’adviendra-t-il de son frère dont le nom est cité dans certaines affaires de trafics ?

  http://www.tananews.com/faitsdivers/alarobia-amboniloha-ils-sy-sont-pris-a-25-pour-attaquer-une-maison/

  (commentaires à lire)

 5. Inona moa izany « fitiavan-tanindeazana « izany !
  Tatoato noho ny fitsingerenananny TOLONA NATREHAN’IREO MAHERY FONTSIKA !Tsara ary mahasoa izany tsiahy izany Mahasoa satri a ao amin’io tsiahy io no anovozantsika hery sy kiry ary fahasahiana entintsika miatrika ny sarotra misy eo amin’ny fianana an-davan’andro ary eo mpitolomana sy eo aminny fanarenana sy fampandrosoana ny Firenena !
  Io fitivantanindrazana io tsy natao ifirana indrindra rehefa feno lonto ny fiainanao teo amin’ny fitantanana ny Volaa-bahoaka ,izay nangalarinao sy nahodikodina indrindra ny vola nateraky ny fanondranan’ny harena any ivelny(volamena ,hazo bois de rose..,mecure snss ,sns…Ary raha nofidiana ho fimatr(ity fitsingerenana ny tabataba tamin’ny 47 ,izay namoizana efa 100000 Malagasy mahery dia azo heverina ho teny tsiambina izany satria tao anatin’ny dimy farany izao dia mifanohitra amin’izany filamatra izny ny asa ratsy vitanareo mpanongama-panajakana :
  —nanongana ny Filohan’ny Firenena nofidian’ny Malagasy in-droa nisesy tamn’ny fanajana ny Lalam-panorenana
  —nanaptika sy nandoro ny fananam-bahoaka sy ny fanan’ny Filoha nesorinareo teo ammin’ny fitondrana ny tany sy ny Firenena
  –nangalatra ,namono olona sy nangalatra sy namono ny omby tany Atsimo
  –nanao didiko fe lehibe ary nampiatra ny làlana tsy ara-drariny sy ny hitsiny ary tsy tamim-piheveranafa nampiasaina toa ny herim-pamoretana ireo Malagasy mankina sy sahy nitory am-pahibemaso fa diso ianareo ,dia nogangandraina fotsiny ,tsy misy fandikan-dàlana nataon’ireo olona nogadragadraina ireo !
  Very tadidy ve ‘tyrajao..fanina ‘ty sa mihevitra fa vendrana ny Malagasy ,mety ho marinaizany ; fa nitehaka mafy ireo Malagasy tany MORAMANGA raha sahy ny teny fitiaan-tanindrazana io rajao… fanina io §
  Mify olona raha miteny ka maka tahaka ny olona madio fo ,madio tanana ,madio eritreritra ary manam-panahy dia dia io mpaka tahaka io dia manimba teny ,miteny ratsy ilay tny toa ny Fitivan-tanindrazana : boloky i rajao..fanina fa mamerimberina teny tsy hainy akory ny dikany !
  Ry Malagasy ,misy fotoan’andro tokony hanginana indrindra raha toa ianao fa menrikany hitondra ny feon’ny Vahoaka, izay mitomany mahatsiahy IREO TIATANINDRZANA NAMOY NY AINA !
  Tsyolona tsy valahara toa ity lasa filoham-pirenena noho ny tsy fitiavan-tanindrazana, ary napetraka eo amn’ny fitondrana satria nihevitra ireto mpanongam-panjakana fa hafaka hanoy ny itondrany nandritr’izay dimy taona izay ( jero ange fa rajoelina nitomany hopraiministra efa talohan’ny fifidianana ,ary nomena an’ razanakisoa Tsimbazaza izay toerana fanaovan-dàlana :)..
  Ehiny herin’ny fanahy dia tsy resin’ny mpanao ratsy eo amin’ny Firenena sy nanao tsinontsinona ny Làlana ombonana izay nanjary fanasaziana sy fampihorohoro ny Malagasy ! !
  Mba ts manana-tsaina sy maty eritreritra satria mihedinedina ery’ty izy mitafy fihatsarambelatsihy .!
  Izahay tsy menatra fa matahotra ny vesatry ny adidy masina hateraky izany rehefa mihira hoe;
  « HO TIAVINAY MANDRANKIZAY MADAGASIKARA…! »

 6. Ny hataon’itony vehivavy maivan-doha itony anie no manjary mahatonga
  ilay fanavakavahana fa tsy inona e!!voatery ihany ianao miteny fa: » lohana …………….. » Mahonena!!!
  ny tena mampalahelo dia Baiboly no lanjain’io olona io ary ny any @ fiangonany any ve tsy misy mba
  mahateny azy io e??? dia manala-baraka izay fiangonana hivavahany mihitsy io vehivavy TSY FAKA
  TARANAKA IO.
  Ratsy ohatra azy ihany n fanahiny.

 7. Tsy ho adino ny 29 mars 1947 !
  Vita ny ftsingerenana azy io !
  FA KOSA
  « AKORY HATAONTSIKA ? ARY HO AIZA ISIKA IZAO NY GO TSY AM-PAOSY ?

  « AKORY HATAO ? ART HO AIZA ISIKA ?
  Efa ho telo volana izao ny nametran’ireo mpajanama miloka amin’ny fitondrana ny fianana politique eto Madagaskara mba hafhany manao ny fandrobana ny harehantsika moramora ,tsy an-kiteniteny , nefa toa tsy ny « fihaingan’ity rajao…fanina » fa fisehosehoana no hainy ary mitenteny foana no entiny mameno ny lavaka nametrahana ny mpanongam-panjakana ny Firenena !
  Sarotra ny hanototra izany lavaka izany:,u teny anie rivotra e !
  Mila tanjona ho tratrarin’ny fampandrosoana !
  Ary izany dia mila vinavinan-kasa mba mba hanoritra ny lalan-kaleha arahina mba hanantaterana izany !
  Mila asa ,mpiasa sy trano-fiasana sy fitavana enti-miasa izany !
  Nefa toa tsy isy tombatombana na soritr’asa fantara vy amin’ity mpitondra napetraky ,fa tsy nomen’ireo nametrak’azy andraiktra na dia kely aza ity rajao..fanina izay tsy manana « initiative psonnelle » fa miandry baiko sy daka vody angamba vao hihetsika !
  Izay toetra indry ho fahanana toa ny basy izay io rangahy..io ary izany dia avy amin’ny fitsikerakerana sy fanaovana am-paosy ny vola tsy an’ny tena !
  Koa akory hatao ?
  Mbola tsy nipaoka ilay tsipaopaoka ,dia efa maty ny lahany !
  TSY MISY VOLA INTSONY AO AMIN’NY TRESOR SATRIA EFA NANGALIN’IREOMPANONGA -PA?JAKANA
  Tsy misy vola avy any ivelany (fanampiana) satria satria tsy manaj ny Zon’olombelona ,tsy mihevitra ny hametraka ny démocratie ary mandaha ny faloiarana y état de droit io fitondrana tandrametaka io ,tarihana mpangaltra !
  Diso paika ireo mpanjanaka niloka amin’ny toetra sy ny fahaizan’y rajao…tena.. fanina ‘ty !

  MITRAKAHA ,MIJOROA ,TOHIZO NY TOLONA !

 8. Fa tsy ilay nilefitra tamin’ny Frantsay nilaza am-pahabe maso fa avelao ny 29 marsa homba ny lasa fa aleo ny ho avy no banjinina fa na izaho aza tsy mbola teraka tamin’izany. Tsy io olona io ve no tena tokony ho menatra ary ny mpanaraka azy ve tsy menatra miresaka ny tolona tamin’ny 29 marsa? Aza mora manadino ry Malagasy fa i Ravalomanana no nantenaina hanala ny malagasy tamin’ny fanandevozan’ny Frantsay kinanjo tamin’ny namoahany an’io teny io no nivarotany antsika tamin’ny Lafrantsa!
  Tsy tokony hiresaka 29 marsa ianareo Rajoelina sy i Ravalomanana sy ny forongony rehetra fa manompa ny MDRM raha mbola miara-miasa amin’ireo taranaka PADESM maro be ireo!
  Mitsangana ry Malagasy fa mila anao ny Firenenao!!!!!

 9. Fa tena milay be angaha izato izy ry kotomandimby-DENISE no dia tsy menatra ??? Fa angaha rehefa rano fa tsy taratasy dia hoe tena madio io zavatra io, ka dia maka fy ery ?
  TTssssssssssssssss !!!

  Près de 100 000 malgaches s’étaient sacrifiés, avaient perdu la vie, afin de défendre l’honneur de leur patrie, la terre de nos ancêtres.

  Afin de rappeler et transmettre aux nouvelles générations ce qu’est le patriotisme, le 29 mars fut déclaré Jour férié.

  Jour férié, mais de commémoration et de recueillement. La date du 29 mars n’a jamais été une journée festive mais une journée de méditation, et que même la consommation de boissons alcoolisées est interdite ce jour-là.

  Mais alors, pour quelles raisons ceux qui sont au pouvoir actuellement ont-ils fait la fête samedi dernier ?
  Est-ce le retour du néo-colonialisme qu’ils ont célébré, au point de ternir autant l’image de cette danse propre aux malgaches, et qui est l’afindrafindrao ??

  Commémorer ne signifie obligatoirement pas : Fêter et faire la noce, et se goinfrer de gâteau !!! Bande de nuls et de vendus !!

  http://www.madagascar-tribune.com/67-ans-deja,19784.html

 10. AKORY HATAO ? ART HO AIZA ISIKA ?
  Efa ho telo volana izao ny nametran’ireo mpajanama miloka amin’ny fitondrana ny fianana politique eto Madagaskara mba hafhany manao ny fandrobana ny harehantsika moramora ,tsy an-kiteniteny , nefa toa tsy ny « fihaingan’ity rajao…fanina » fa fisehosehoana no hainy ary mitenteny foana no entiny mameno ny lavaka nametrahana ny mpanongam-panjakana ny Firenena !
  Sarotra ny hanototra izany lavaka izany:,u teny anie rivotra e !
  Mila tanjona ho tratrarin’ny fampandrosoana !
  Ary izany dia mila vinavinan-kasa mba mba hanoritra ny lalan-kaleha arahina mba hanantaterana izany !
  Mila asa ,mpiasa sy trano-fiasana sy fitavana enti-miasa izany !
  Nefa toa tsy isy tombatombana na soritr’asa fantara vy amin’ity mpitondra napetraky ,fa tsy nomen’ireo nametrak’azy andraiktra na dia kely aza ity rajao..fanina izay tsy manana « initiative psonnelle » fa miandry baiko sy daka vody angamba vao hihetsika !
  Izay toetra indry ho fahanana toa ny basy izay io rangahy..io ary izany dia avy amin’ny fitsikerakerana sy fanaovana am-paosy ny vola tsy an’ny tena !
  Koa akory hatao ?
  Mbola tsy nipaoka ilay tsipaopaoka ,dia efa maty ny lahany !
  TSY MISY VOLA INTSONY AO AMIN’NY TRESOR SATRIA EFA NANGALIN’IREOMPANONGA -PA?JAKANA
  Tsy misy vola avy any ivelany (fanampiana) satria satria tsy manaj ny Zon’oolombelona ,tsy mihevitra ny hametraka ny démocratie ary mandaha ny faloiarana y état de droit io fitondrana tandramztaka io ,tarihana mpangaltra !
  Diso paika ireo manjanaka niloka amin’ny toetra sy ny fahaizan’y rajao…tena.. fanina ‘ty !

 11. oadray le..gôna â !
  Hay va re ka tao amin’ny tranon’ny miaramila mihintsy, izay tsy lavitra amin-dry dry zalaha sasany ato indray, no nanao sakafo sy fety be ireto maivan-doha ireto tamin’ny asabotsy ê ?

  Maty hasina hoy aho izany hoe miaramila izany, satria ao amin’ilay atao hoe Mess indray no mandihy ny sasany ho fahatsiarovana an’ireo namoy ny ainy, niaro ny Tanindrazany !!

  Tao amin’ilay trano fanaovan’itony alim-pandihizana !

 12. Le fankalazana ny 29 martsa tontosa araka ny fieritreretana fa ny fiainam-pirenena tontosa ve sa aona? Matoa isika gasy mbola tsy tafavoaka @ tunel dia ao ny antony. sao dia ny vavaka ataontsika no tsy mety. sao de sous forme koa na ny vavaka ataontsika fa tsy tena izy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *