FILOHA RAVALOMANANA NO TENA NANANA NY FOMBA FIJERY MIFANARAKA AMIN’NY TAKIAN’NY VAHOAKA AMIN’NY FAMPIVOARANA NY FIRENENA

Ct ignaceAnisan’ny fanontaniana napetraky ny namana hoy ny depiote Rasoanoromalala Horace androany teny amin’ny Magro Behoririka ny hoe ho entin’ny Mapar ho aiza ity firenena ity. Ny valiny hoy izy dia tsotra ihany, tiany ho entina hiverina any amin’ny tetezamita ny firenena. Ny fihetsika rehetra no mamaly izany. Teo ny fitondran’ny filoha Ravalomanana izay voafidim-bahoaka dia norobahina tamin’ny fomba rehetra ny fahefana. Teo indray Rajoelina nitarika ny tetezamita, ary ankehitriny dia misy filohampirenena voafidim-bahoaka ka tiany haongana indray mba ho tetezamita tsy misy farany satri afantany tsara fa Rajoelina dia tsy hampilamina ny tany. Raha averina ny fifidianana depiote hoy izy dia tsy ahahzo vato eto izy ireo. Fahorian’ny vahoaka tsy misy farany no tian’ny Mapar atao. Tsy te hahita fitoniana, fampandrosoana, fandriampahalemana amin’izao ry zareo ary tsy te hiara hiasa amin’ny movansa Ravalomanana. Izany hoy ity olomboafidy ity no ti atanindrazana sy nirotsahana depiote. Raha tiana ho hivaha ny krizy dia tanterahana ny fampihavanana, ka na tsy tianao, na mangidy no hohaninao dia ekena izany raha tiana ny vahoaka nifidy anao.. Hafatra ho an’ny Mapar hoy izy dia nofidian’ny vahoaka ianareo, nahafinaritra anao ny lany teo noho izany jereo ireo vahoaka an-tapitrisany ireo raha tianao ny handrosoan’ny firenena. Raiso ny fanapahankevitra, aza manilikilika fa dia ny mitambatra no ahitana vahaolana. Andriamatoa Randrimamiarizafy Ignace kosa dia nilaza fa nisy mpandraharaha iray nahazo Ist teto amin’ny firenena. Olona manana raharaha eny amin’ny fitsarana hoy izy izany, ka rah any fahazoako azy dia tsy tokony hiala io Ist io raha tsy misy didy avoakan’ny fitsarana. Na raharaha tsy misy tohiny, na foana maidodio io . Gaga ihany aho hoy izy fa foana sahady ilay izy. Miantso ny Pr Zafy sy ny minisitry ny tontolo iainana ary ny Tangalamena ny tenako hoy Ignace, ianareo ireo no nitabataba tamin’ny andramena koa aiza ianareo fa ny filohampirenena dia efa mamaky ady amin’io ka raha sahy mijoro ianareo dia misy miaro. Ankoatra izay dia nambarany fa hay ve ny Mapar manaja lalàna. Mahatsikaiky hoy izy dia ny andininy iray ihany no hainy , ny andininy faha 54 ao amin’ny lalàm-panorenana fa tsy hainy ny lalàna hafa. Isika hoy izy mpanaraka ny ara-dalàna ary izay no mahatonga antsika iaraha hiasa amin’I Hery. Raha jerena izay dia mba fantatry ny Mpar ve fa mody ny filoha Ravalomanana, rehefa miresaka izany Ravalomanana izany izy ireo dia fanenjehana fotsiny nefa efa lalàna izany. Lazainay anareo Mapar hoy izy fa izahay tsy nifidy an’I Hery fa tsy midika akory izany fa ho mpanohitra, tsy mitovy ny fanohanana sy ny fiaraha miasa. Ho anay dia izay mitady fanoloran-tànana dia omenay fa saingy ny fifanarahana ao ihany. Andriamatoa Iandro Robert dia niantso ny FFKM sy ny Pr Zafy mba hanao ny fampihavanana ary mangataka an’I Hery handrava ny CSC, FFM fa tsy nahavita ny adidiny ireo. Ny antony hindradradradrana ny famerinana ny filoha Ravalomanana hoy Andriamatoa Eric dia izy no tena nanana ny fomba fijery mifanaraka amin’ny takian’ny vahoaka amin’ny fampivoarana ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny filaminana sns. Fitantanana gaboraraka hoy izy no nisy tamin’ny tetezamita ary fanakorontanana ny ray amandreny sy ny zoky, izany dia niteraka toe-tsaina tsy nety sy nanimba zavatra satria niala teo amin’ny vahoaka ny fijerena ny mahasoa. Momba ny fanendrena Praiminisitra dia nambarany fa ny olona noana tsy miandry andraso izany fa tonga dia tairo. Mampirisika anao izahay andriamatoa filoha fa tsy fahavalo politika, fa misy tokony ho jerena amin’ny fampandrosoana izay nahatonga ny movansa Ravalomanana tsy niziriziry tamin’ny heviny.

17 pensées sur “FILOHA RAVALOMANANA NO TENA NANANA NY FOMBA FIJERY MIFANARAKA AMIN’NY TAKIAN’NY VAHOAKA AMIN’NY FAMPIVOARANA NY FIRENENA”

 1. Manahy mafy aho sao Beriziky ihany no ho PM eo.

  Fa na izany aza, ilay visite nataon’i HR tany Manakara, METY…..(METY hoy aho) ho fanambarana fa ho PM i Jules ETIENNE .

  Raha i Beriziky no ho PM dia mazava tanteraka fa dia ny HAT Rajoelina ihany no hanao BIS.

 2. Docteur CELESTIN Robin dit :

  11 mars 2014 à 15 h 53 min

  Ny Tolona dia mandroso ary tsy miala amin’ny fanatratrarana ny tanjony dia tolona ho amin’ny Fahafahan’ny Malagasy Rehetra !
  Dimy taona izao no nifofona ny ain’ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC sy ny ny nanapotehana ny fananany sy ny orin’asany ary nisy tamin’ny mpiasa tao amin’ireny orin’asa ireny no may kila tsy tafavoka noho ny afo.
  Natao ny atsojay nanakanana an’INENY tsy handray anjara amin’ny fifidianana izay ho Fioohan’ny Nosy ;;;
  Dia nihodikodina toa ny angidina ny Tanatraary ity Tanatra ity ia nanao sivana mba hanalana ireo voa ratsy dia ireo plpn-dratsy nanaimba ny FIAINAN’NY MALAGASY Dia ireny tsy takona afenina ireo faikam-boto nnnnnnnnnnihevitra azy ho y fanga nefa aiza izao no
  misy azy ireny ?
  Nanenjika omaly ,tsy mahatelina ny nenina ary mbola mitady izay haminganana ny olona tafavoaka tao amin’ity romemy tsy hanavaka izay mendrika izany !

  Misy koa ireo mifikitracamin’ny hoe ; »IZAHAY KOSAOHA TSY HIFANOME TANANA AMIN’IREO
  mpanongam-panjakana ?fAHAFAHANAREO NY MISAFIDY IZANY ! ISY MITORY IZANYFIHETSIKA IZANY FA MENDRIKA IANAREO !
  IZAHAY DIA MIANATRA IZAY TENY OMENY JESOSY ;KA HOY IY RAHA NAHITA IRETO IOSY NITORA-batp ilay mpivaro – tena » RAHA MISY AMINAREO IREO TSY NOTA DIA AOKA IZY HITORA- BATO EO RAVEHIVAVY IO!SADY TSY MANAMELOKA AZY AHO NU TSY HITSARA AZY ! » »
  hisy ny fitsarana izay hametrana ny saziy mendrika azy !
  RAHAMIFANAIKY HIARA-MIASA ,, MIARA-MIZSA TSARA ARAKA NY HAFATRIN ‘ NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC ,DIA ANJARA SYANDRAIKITSIKA NY MIROSO MANENTANA IZANY FIARAHANA IZANY !TSY FANTANTSIKANY HEVITR’ANDRIAMANITRA ARY TSY TAKATRY NY FISAINANTSIKA NY LALANA HITNDRANY ANTSIKA !
  « MISAORA AN’I JEHOVAH RY FANAHIKO ….AY AZA MISY ADINOANAO NY FITAHIANY REHETRA . »

 3. Raha ny hevitro manokana momba ny voalaza rehetra eo ambony dia tsy mbola hita taratra hoe hiova i DJ sy ny firongony ary noho izany dia tokony ho saziana araky ny lalàna velona eto amin’ny tany.Saingy ny mamaly faty amin’ny faty no tsy fomba ka mila mailo foana fa maro ireo ambodia mitafy hodin-janak’ondry.

 4. Fa ianao angaha nihino Ratsimilaho fa hiova ilay domelina ?

  Ho entin’ny Mapar ho aiza ? Fa iza no maimaika nanaiky an’ireo sy faly miara miosona ao ? Tsy ianareo faly hoe voafidy ve ?
  Tohizo fa ny tantara no hitsara ny tsirairay ê ! Tsy vitan’ny resaka manabe lao-bary ny raharaham-pirenena !

 5. Tsisy zavatra hainareo ry fils à papa afatsy ny mandrevirevy sy mirediredy fotsiny ary maminaviana woe, raha toa ka…, raha mba tanteraka…, kanefa tsisy résultat fa wawawa eto madritra ny dimy taona. Ho antitra fotsiny eo otran’ny mpiandry sy ny andrasana, de mifampiandry lava eo Rainivoanjo sy ny zanany. Aza mba vena raitrano ihany fa de ny tena ro menatsa, hanisa andro mandritra ny 5 taona manaraka indray.

 6. Tsisy zavatra hainareo ry fils à papa afatsy ny mandrevirevy sy mirediredy fotsiny ary maminaviana woe, raha toa ka…, raha mba tanteraka…, kanefa tsisy résultat fa wawawa eto madritra ny dimy taona. Ho antitra fotsiny eo otran’ny mpiandry sy ny andrasana, de mifampiandry lava eo Rainivoanjo sy ny zanany. Aza mba vena raitrano ihany fa de ny tena ro menatsa, hanisa andro mandritra ny 5 taona manaraka indray.

 7. Nisy ary niainantsika ny horohoro , ny vono olona , ny fanaovana didy jadona ary dia niaraha-nahita ireo tra-bony tamin’izany azry tsy azo hodiana tsy hita ankehitriny ny fery sy ny ratra ny sain’izy ireo !
  Tsy maintsy mijoro isika htantana sy hanampy ireny Malalagasy mitondra takaitra ara-tsaina ka tena mbola matahotra ankehitriny !
  Ny fanontaniana mipetraka amintsika ?
  AMIN’IZAO FOTOANA IZAO MBOLA MISY VE IREO ANTONY HAFAHAN-DRAJOELINA SY NAMANA MANOHY NY ASAN’ny FAMPAHOROHORIANA NY VAHOAKA ?
  DIATSYHIHETSIKA VE ISIKA HANOHITRA IZANY ?

  Eo aminny sehatra politique dia EFA MAZAVA NY ZAVA-MISY !
  –rajoelna dia foza tapa-tongotra aman-tanana ,valala bory elatra :alika boka (nanao ratsy be loatra ) ka nilaoza’nireo olona nokaramaina nanao ny asan’ny alika maty noana !
  Jereo fa vao tsy nahazo nilatsaka ho fidiana izy dia nihedinedina toa ny mpitari-tafika mazana , ka nalefa tao amin’ny ady tamin’ny fifidianana ny vola ,satria izy dia resy lahatra FA IO VOLA O IHANY NO HERINY ENTI-MANDRESY NY ANKOLAFY RAVALOMANANA MARC !ARY DIA NINO IZANY IZANY !

  POTOKA DAHOLO NYRAFITRA ,NY KAY NATAO HAKANA NY FAHEFANA REHETRA :
  –ny présidence izay noheverina fa azony satria nihevitra izy fa OLONY i Rajaoharimampihanina !ny fialan’i docteur Robinson jeana louis dia mitory FA NIOVA NY FIZARANA NY KARATRA ,ka nialan’ireo vahiny mpanohana azy rajoelina ary ny CI DIA NANAPAKA FA VITA NY 3MISSION 3 NANKININA TAMIN6DRAJOELINA ? IZAY MBOLA MINO FA TOHAN4NY ci
  iNY FIFIDIANANA SANDOKA INY NO FOMBA NENTINA NANILIKA AN6DRAJOELINA . IZAY LASA VESATRA SY PROBLEME MANAKANA NY FAMAHANA NY CRISE !
  Nihevitra rajoelina sy namazay tsy mahatsikaritra ny fandhan’ny TANTATARA ,KOA DIA NANEZAKA HANDABY VOLA BE MBA HAHAOANA DEPUTES MAROBE HANOME FITAOVANA AN’I Rajaoharimampianana HENTINA MITANATANA TSARA NY TANY SY FANJAKANA !

  JEREO SY DINIHO ARY SAINO TSARA NY ZAVA-MISY AO AMIN’NY ANTENIMIERAM-PIRENENA !
  FITO AMBY ZATO IZAO NY FEPUTES AO AMIN4NY PLATEFORME !RAVA ILAY FIARABE NAMPISEKOSEKO AN4I ZANAKISOA !
  IZA NO HANOHANA NY ASA NY PRESIDENCE , IZA NY PRAIMIISITRA ?
  TSY ANDRAIKITRY ITY PRESIDENT ITY INTSONY NY ‘MIFISY SY MANENDRY O IO PM IO , ary tsy i rajoelina koa :
  NY MITAZONA NY HERY POLITIQUE ETO AMIN’NY FIRENENA DIA NY 107 DEPUTES MIARAKA AO AMIN’NY PLATEFORME AO AMIN4NY AN !
  KOA OVAY NY FIJERY ? NY FANADIADIANA AEY NY FAMINDRA ! TANDREMO AZA SAO DIA VOA FITAK’IREO MILAZA FA HY FRANTSAY NO MIBAIKO !
  TADIDIO FA NY USA NO MITARIKA ITRO FIRENENA LEHIBE NANDA NY FANAOVANA FIFIDIANANA TETO MADAGASIKARA !
  NY USA IZAO NO MAMORY ANY AMINY IREO FITO AMBY EFA POLO AO AFRIQUE ARY I RAJAOHARIMAMPIANINA DIA TSY NASAINA !
  Aza ADINO FA 3 MATCH DE BOXE NY ADY POLITIQUE ,KOA RAHA TSY MAHAY BOXE IANAO AZA MIFANDONA amin4 cassius clay

 8. TRIBUNE DE VEILLE !

  Cette tribune voudrait recevoir toutes les réflexions objectives sur l’évolution de la Politique Générale du ays notament pour la gestion et les idées forces qui protègent le financement des actions urgentes et prioritaires;

 9. cette tRIBUNE £R2TEND AVOIR UN RÖLE DE VIGILANC ET FUSTIGERA TOUT PROPOS AYANT TENDANCE A DESLNFORMER LSW MALGACHES EN INTERPRETANT LES FAITS ET GESTES ET LES DECLARATIONS DE QUI QUE CE SOIT de fa9on tendancieuse et mendsongere !!

  La situation s’éclaircit mais dans nos écrits si nous donnions de la crédibilité aux analyse et aux résultats des démonstratuins des propos tendancieux dirigeants qui dovent avoir la décence et la probité de se tairecar ll ne dispoqjk n’ont plus ce passe-droit qu’ils ont usurpés arbitrairement et abusivement durant cinq ans!

 10. Filoha Ravalomanana efa lany daty zany wa, mba fantatrareo mou zany mihinana zavatra lany daty zany???; nga de tsy misy afats’i Dada miits ao aminareo ao e, tena mampalaelo ka, sady mahonena ny mahita anareo zanany ato, ny sasany mou t@ volohany niseho nilay ery we fery vao e, foza e, pataty patata e, kay zao milelaka ny feriny iany ka, ny vava ny tsy atao be wa ny mamerina azy ny sarotra eeeeeee, de andraso eo dada e, Dada poly ngamba ny anaran’i ka, andraso eo poly , hihi

 11. efa antitra e! efa antitra e! o racelestin a! TSISY MINO NA MAMAKY NY TENINAO ETO!!! FANGARO NY TOUCHE-CLAVIER AN’I BAINA!!! AIZA IANAO RA-ALZHEIMER FA ITO NY ZANAKAO SÉRIE!!! celestin no anarany!!! omeo solomaso i baina!

 12. @kitanaM, ABSOLUMENT D’ACCORD AVEC VOUS! VOUS ÊTES L’INTELLIGENT DE CETTE PERMANENCE… merci!

 13. Ka raselesy dr fôpla ane raha mahafantatra izany tokony midina sur terrain mba mitsabo gratuit raha tena tia tanindrazana e! ny fony fotsiny ity no mivonto; fa de naninona an’ity dr fôpla ity re Rajoelina no tena mila hanapaka lalan-drà anlery mihitsy e!
  Fantatrareo mpizaika eto tsara na ny fanorany, na ny fanehoan-keviny, de tsy dokotera zany mihitsy io, ary dokotera zany koa tsy lany andro manoratra lava reny eto zany fa na de ny patients aza lasa miparitaka na maty tsy voatsabo. Aza de rainihambo otran’ny olona tohananao re radoko fôpla, fa io ihany ane no mahavoa anareo e! tsisy zavatra raisina na tolokevitra sy paikady politika fa lany andro manenjika olona fotsiny. Aza mba mahatoky olona toy itony fa poizina no atsindrony anao a!

 14. Amin’izao fotoanaizao dia misy maro ireo mba te hiteny fa tsy hainy izay ho lazaina dia manaratsy sy mitsikera ny ataon’ny sasany no mba imasoany ;fA IZA MOA ‘ty TOAK4IZAY ‘ty ? manana anarana ve izy io ary inona no mba asany ARY INONA NY BAINGA VOAVADINA HO AN’Ny MALAGASY ?
  Heveriko fa mendrika sy to teny ny olona mizara ny zva-bjtany § FA RAHA FANARATSIANA NY SASANY NO MASAHANA , CIA LONA TSY AZO ANTOKA IANAO,SADY MITSAONTSAONA FOTSINY !
  TSY MAMPANDROSO NY ASA ATAOKO NY MANOHY RESAKA AMINAO !VITA !
  IZANY VE NO MIHAMBO AZY HO TANORA MANAN-TSAINA ?
  HO VERY IANAO RY MADAGASIKARA !

 15. Docteur CELESTIN Robin dit :

  12 mars 2014 à 23 h 28 min

  TSY HANAKANA IZAY OLoNA HO TENDEN PM ISIKA FA KOSA TSY HITLIN BIBILAVA !
  Vita ireo fifidanana sandoka niteraka olona ty nofidiana fa mihambo azy ireo ho nofinidin’ny Vahoaka §
  lany ho mpitondra ny firenena ilay mpanodikodim-bola s nanao ary niaro ireo mpanondrana antsokotso ny harm-pirenena !
  Ho sahirana io Rangahy na amin’ny fanaovanan’asany fa indrindra :
  –eo amin’ny fitadiavany « majorité absolue « vao amin’ny antenimieram-pirenena ,satria io députés putschistes izay miovy filamatra aminy da tsy mahatratra ny atsasa-manila !TENA LESOKA LEHIBE IZANY AO ANATIN’NY REGIME PRESIDENTIEL ! KOA VOATERY IO rANGAHY IO » MIADY VAROTRA AMIN’NY ANTOKO POLITIQUE HAFA ,ROA NA TELO MBA HAHAFENO Y ATSASA -MANILA raha toa KOA FA MANAIKY HIARA – MIASA AMIN’NY DEPUTES PUTSCHISTES IRETO ANTOKO HAFA IREO !
  MISY MILAZA FA FA LASA FITO AMBY ZATO IREO SOLOMBABAHOAKA AO AMIN’NY PLATERFORME !

  TSY MAINTSY MIARA MANDINIKA NY ZAVA-MISY MAMPIKATSO NY FFIFANTENANA IZAY HO PM NY MPITONDRA NY FIRENENA SY IREO DEPUTES MANANA NY ATSASA-MANILA !
  koaireto ny tsy azo ihodivirana ( conditions légales )
  a)- io pm io dia tsy nandray anjara tamin’ny fanonganpam-panjakana ary tsy nanampy ireo mpanonganpam-panjakana !!
  b)– Vaha olAna .MANDROSO NY PROGRAMANY NY PLATEFORME ARY DIA MANAO CONTRAT DE
  GOUVERNEMEN NY PRESIDENCE SY NY PLATEFORME
  IZANY HOE MIFANARAKA HIARA-HIASA NY PRESIDENCE SY NY PLATEFORME ?TOA OHATRA LASA MITOVY NY FILAMATRA ARY ILAY PM DIA TSY MAINTSY MANAIKY IO CONTRAT IO !IO RAFITRA IO NO ATAO HOE « vcohabitation politique »
  c–)raha toa ka voafidy ao anatin’ny deputes-ny plateforme na olOna mitovy firehana ain’ireo députés ireo no voatondro ho pm , DIA MANOLOTRA NY PROGRAMANY NY PLATEFORME
  midinika izany ny deputes-ny plateforme ary raha mifanaraka dia manao contrat de gouvernement
  AIN’NY cnditions b sy c DIA HAFAKA MANONGANA NY ANTENIMIERAM-PIRENENA NY PRESIDENCE

  ARY MISY ANTONY LEHIB MITERAKA TSY FIFAMPITOKISANA EO AMIN’ny mpitondra n
  y firenena sy ny solombavabahoaka majoritaires dia hafaka mangataka ny « empeachment » ireo solombavabahoaka !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *