RAJAONARIMAMPIANINA HERY : SAHIA MANAO DINGANA LEHIBE !

heryTany New York no fivoahana voalohany nataon’ny filohan’ny Repoblika fahaefatra. Toy ny mahazatra ireo mpitondra fanjakana manao fitsidihana toy ireny dia atao malaza be amin’ny fahitalavitra sy ny gazety eto an-toerana ny akon’ny diany. Araka ny novoiziny dia voalaza fa hiverina ny famantsiambola avy amin’ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho an’I Madagasikara, hisokatra ny Agoa,  hanomboka indray ny fiaraha miasa amin’I Etazonia sns. Ny ampitso no hamaritra izany na ho kombaka am-bava fotsiny ihany na tena haharitra ny fiarahamiasa.

Nanaitra ny mpanaram-baovao ny filazan-dRajaonarimampianina Hery fa tsy laharam-pahamehana ho azy ny fampodiana ny filoha Ravalomanana fa ny vahoaka 20 tapitrisa aloha. Nambarany ihany koa fa tokony handray anjara amin’ny fampandrosoana ny filoha Ravalomanana. Raha tiana handray anjara amin’izany izy, ny voalohany, ny  lojika amin’izany, dia  mody eto an-tanindrazana aloha izy mba hahafahany mamantatra ny zavamisy eto an-toerana fa tsy ho vinavina na izay telefaonina voarainy any ivelany any no hahafahany manao izany. Ny faharoa  efa niarahantsika nahita fa efa nampiseho fahatsoram-po ny filoha Ravalomanana ary tsy nametraka olana amin’ny famahana ny krizy teto Madagasikara. Anjaran’I Hery Rajaonarimampianina no tokony hanome izay fahatsoram-po izay momba ny fampodiana ny filoha Ravalomanana fa tsy mialokaloka amin’ny vahoaka 20 tapitrisa ny resaka ataony. Tao anatin’izay roa volana nitondran’I Hery izay dia tsapa fa matahotra mandray andraikitra goavana izy. Tsy manana fahavonona sy finiavana handray fanapahan-kevitra lehibe. Hanendry Praiminisitra avy tsy vitany fa tsy maintsy maka toky avy amin’ny mpamatsy vola sy ny firenena vahiny matanjaka vao sahy kanefa ny vahoaka 20 tapitrisa lazainy (satria izy milaza fa filoham-pirenena) dia  efa nanome fahefana azy, na ny lalàm-panorenana koa aza dia manome andraikitra lehibe amin’ny fanendrena ny Praiminisitra. Noho izany raha mihevitra fa filoham-pirenena manana fahefana I Hery Rajaonarimampianina dia sahy mandray fanapahan-kevitra lehibe hampody ny filoha Ravalomanana ary amin’izay fotaona izay dia hiara hisalahy aminy  ireo vahoaka mpiaradia maro an’isa amin’ny filoha Ravalomanana. Raha tian’ny filohan’ny Repoblika fahaefatra  araka izany ny andraisan’ny filoha Ravalomanana ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana ny firenena dia mila tonga eto an-tanindrazany izy fa tsy vitan’ny fakana ny fon’ny mpanaradia  azy akory no zavadehibe, toy ny fampidirana ny movansa Ravalomanana ao anatin’ny vovonana maro an’isa manohana ny filoham-pirenena (Pmp), ny fanaovana pimaso amin’ireo manam-pahaizana mpomba an-dRavalomanana toy ny minisitra teo aloha  izay any Etazonia, Razafimahefa Ivohasina, ny fanatsofohana ny olon’ny movansa Ravalomanana ao anatin’ny governemanta izay mbola ho avy tsy ho ela eo.Noho izany dia tsotra ny resaka, ny filoha Ravalomanana no mila tonga eto hitondrany ny anjara birikiny hampandrosoany ny firenena ary hanaraka izany diany izany avy eo ireo vahoaka mpanaradia azy. Antso araka izany no atsipy amin-dRajaonarimampianina sy ny ekipany : “sahia manao dingana lehibe, ampodio izao dia izao ny filoha Ravalomanana”

37 réflexions sur « RAJAONARIMAMPIANINA HERY : SAHIA MANAO DINGANA LEHIBE ! »

 1. Hiandry an’ilay angady hamadika bainga ve ? Ahitra kely aza tsy vitany ny manapak’azy !

  « Nambarany ihany koa fa tokony handray anjara amin’ny fampandrosoana ny Filoha Ravalomanana » !
  Fampandrosoana amin’inona moa ? Fandrosoana any amin’ny haizina sy krizy mamirifiry ?

  Toa tsy azonareo ny zavatra voalazan’ilay olona, ary mendrika ho azy ny fitenin-dry zalahy hoe mampiesona !
  Ny nolazainy dia hoe raha te-hitsinjo marina ny hoavin’ny vahoaka malagasy ny Filoha Ravalomanana, dia tokony mijanona any amin’izay misy azy any aloha !

  IZANY HOE TSY MIVERINA AO AN-TANINDRAZANY ! ARY IO DIA BAIKO AVY ANY AMIN’IREO ANDIAN’OLONA NIARAKA TAMINY, IREO NANONGAM-PANJAKÀNA, ARY KOA ILAY FIRENENA IRAY IZAY TSY HANAIKY NY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA EO AMIN’NY SEHATRA PAOLITIKA !

  Baiko izany, fa raha tsy manaraka baiko dia tsy mahazo mofo ! Ny mampalahelo dia mofon’ny malagasy ihany no hanambitambazan’azy !

  Ny rediredy hafa tsy ho resahina intsony, fa mba hainoy ny resak’ilay mampiesona momban’ireto atao hoe Îles eparses, izay nosy ao anatin’ny faritr’i Madagasikara !

  Ary ilay O. Realy angaha efa mitily toerana ministra, no dia efa tahak’ireny sefo be ao anatin’ilay delegasiôna ireny ? Ho minisitry ny serasera ? MDR !!!

  Tsy hita marina izy ity ! I Ramatoa Raveloson Eliane izay Directrice-n’ny Pôle Expansion économique tao amin’ny MAE aza ity, lasa « dame de compagnie » hono sisa !

  Dame de compagnie an-dramatoa fa tsy Ingahy Filoha, sao dia misy mihevitra zavatra hafa ! Eny ê, ao anaty zavona isika !

 2. Oadray tena adinoko marina !
  Raha vao vita hono ny fihaonana izay ho ataon’ingahy filoha miaraka amin’ny frantsay, dia hody izy aloha satria tsy maintsy tanterahina ny baiko rehetra !
  Avy eo tonga dia miverina, hanao tatitra sy haka hevitra vaovao rahatoa ka misy ny olana ! Izay ihany koa vao hihaona amin-dry zareo eraopeana !
  Ny vola ve no tsy misy ? Mahay mitady vola anie io filo vaovao io ê !

 3. « hisokatra ny agoa » !!!!!!!!!

  Ravalomanana s’était éreinté à multiplier les surfaces protégées ( forêts, sites remarquables)

  La HAT s’était évertué à couper le BOIS DE ROSE dans les réserves naturelles ou parc naturelles….

  Hery faisait partie de cette HAT

  Que va t il faire de CONCRET maintenant ????

  laisser complètement impunis les RESPONSABLES ???
  ou CEUX QUI EN AVAIENT PROFITE ????

  Le trafic cesse t il vraiment ????

  Le bois de rose met 500 ans pour avoir une taille correcte

  Le bois de rose est PROTEGE COMME L’IVOIRE !!!!!!!

  J’ai des doutes sévères…..quant à la

 4. « hisokatra ny agoa » !!!!!!!!!

  Ravalomanana s’était éreinté à multiplier les surfaces protégées ( forêts, sites remarquables)

  La HAT s’était évertué à couper le BOIS DE ROSE dans les réserves naturelles ou parc naturelles….

  Hery faisait partie de cette HAT

  Que va t il faire de CONCRET maintenant ????

  laisser complètement impunis les RESPONSABLES ???
  ou CEUX QUI EN AVAIENT PROFITE ????

  Le trafic cesse t il vraiment ????

  Le bois de rose met 500 ans pour avoir une taille correcte

  Le bois de rose est PROTEGE COMME L’IVOIRE !!!!!!!

  J’ai des doutes sévères…..quant à la sincérité du personnage (erreur de manipulation de clavier : sorry)

 5. Ny sokatra sy boa ???

  Des milliers de tortues et serpents exportés illicitement !
  Des trafiquants qui paradent, affichent de manière ostentatoire les résultats de leurs méfaits, et qui puis est narguent la justice quand cette dernière n’est pas de mèche !
  Des soi-disant prisonniers politiques non libérés !
  Organes de presse muselés !
  Corruption et abus de biens sociaux ? Niveau jamais atteint !

 6. Mody adala mihanahana eo ireo Foza ireo fa manao « Fandiovana ny Adalana » vitan’izy mianakavy t@ fitondrana HAT teteza-mita no mahamaika azy mianakavy ‘zao.
  « Ovay ny vola » mba hivoahan’ireo nafen’elahy isany any andava-trano-poza rehetra any.

 7. Ny asam-poza eo ihany, fa ireto miseho azy ho avara-pi ireto no tena fositra sy tsy mpamahan-dalitra vahoaka !

  Mba diniho anie ny fanambaràna nataon’ity hoe Ralison avy ao amin’ny SEFAFI ( video io ambony io ) ity ê !
  Mitaraina mafy satria hoe misy « majorité » roa ao amin’ny Assemblée !

  Raha mba olona misaina sy « nianatra marina » io olona io dia tokony ny fandàvana an’ireto Mapar ireto no tokony ataony laharampahameana !! Mamahan-dalitra vahoaka no atao isan’andro izao !

  Tahak’izany koa ireto andian’olona vaovao hoe « Union Nationale Malagasy des Droits Humains » izay tarihin’izany hoe Hanitra Rafolisisoa izany ! Hanitra ????

  Omeko sopapa ry zareo rahatoa ka vonona ny hiaro ny zoan’ny vahoaka malagasy !
  Asa, iza aminareo no mahafantatra an’io olona io, fa asaivo kely mamaky ny zavatra ato, dia asaivo manoratra any avy eo !

  Asaivo mangataka ny fanaovana ankety miaraka amin’ny vondrona iraisam-pirenena, mahakasika ny raharaha 7 février 2009 ry zareo, dia ho hita eo daholo ny marina rehetra !

  Marihina fa io raharaha 7 février io no mbola mampikatso ny RAHARAHA REHETRA !

  Miangavy an’izay milaza ny tenany ho tia tanindrazana koa, hanoratra sy hangataka an’io fanaovana ankety io !

  Ilay prezidà vaovao no tokony ho loha-laharana SATRIA MILAZA AZY HO TENA TIA TANINDRAZANA !

  http://www.fidh.org/fr/afrique/Madagascar,642/La-FIDH-appelle-a-la-mise-en-place

 8. [ Le 7 février, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des manifestants qui « tentaient » de s’approcher du palais présidentiel pour contester la destitution du maire d’Antananarivo, M. Andry Rajoelina. ]

  Avy eo dia nangataka fanaovana ANKETY.

  AVY EO, DIA TSY NISY TOHINY INTSONY ! DIMY TAONA LASA IZAY !

 9. Fa in iany ary no dingana lehibe andrasan’lisany e, ny hoe tonga de ampodio dadanay ve? lol, andraso eo poly ra zany no izy, tsy lahara-pahamehana wa ny fodian’iny olona mpamono olona sy mpangalatra ankolaka iny, manafi-tay an-tsalaka iny lesy e, tsy aleo ve tonga de miseho mivantana otran’reo mpitondra tao @ HAT reo le, tonga de mangalatra direct sy hita maso zao miitsy, nefa dadan’ny lisany moudy mitapy (fahamarinana sy fahamasinana e ») nefa kay mpangalatra be vava e, lol, ny dikan zany lesy de trotra an, n’iza fidian lisany eo, ary na iza tonga eo de tsy maintsy hangalatra doly , lisany ary zao moudy any an-dafy any de moudy mangalatra kou, ny sasany mangalatra hou dokotera, ny sasany mangalatra hou kintana ne kay devoly manan-drambo, hahahahha, mapme eeeeeeeee, tohizo fona ny magro lou e, AFAKA 5 ANS NAREO METY MAVITA DINGANA LEHIBE E, hihihi

 10. Tsy zakan’i Marary (saina) marina ny toe-draharaha sy ny marina ! Lol !! Mdr !!!
  Tohizo ny fanohanana an’ireo mpamono olona sy mpanongam-panjakàna ireo, satria izany no hitanareo foza fa hampandroso ny firenena ê !
  Hipoaka ny raharaha tsy ho ela woa ! Mahaiza miandry tantana, ary aza mandihy tsy afa-tavony !

 11. Hery se permet de déclarer qu’il n’y a « PLUS » de prisonniers politiques :
  ==> ALLELLUIA !!!

  l’ex putschiste continue le foutage de gueule !

  Prisonniers politiques : toujours !
  Ravalomanana toujours interdit de retour!ou menacé d’emprisonnement dès son retour !
  ===> ALLELUIA : rétorsion d’ex putschiste toujours !

  Seul retour autorisé : Raztsiraka le plus gros prédateur politique de Madazgascar !

  foutage de gueule à tous les étages!!!!!!!!!!!!!!

  Merci la C.I. pour la ronde des aveugles et des malentendants …comme pour lqa Crimée , comme pour la Syrie !!!

  ================> ORGIE B D’HYPOCRISIE

 12. Je ne critique guere la veracité de tout ce que tu ecrit GBD ! Tiens-le pour dit !!!
  Je ne defend guere, NON PLUS, les nouveaux dirigeants, car nous ne sommes qu’en debut d’une nouvelle gestion du pays !
  et…..JE NE PEUX soutenir les nouveaux dirigeants, jusqu’ à ce que de nouvelles mesures annoncées et d’autres que j’attends desesperment, soient EFFECTIVEMENT MISES à executions.
  Ex: – Liberation des prisonniers de l’Affaire BANI (qui ne sont pas effectivement
  des prisonniers politiques, à moins que je me trompe)
  – Ouvertures des differenetes Radiodiffusions et TELEVISIONS FERMEES PAR rAJOELINA
  – Jugements de Razanamahasoa de Ratsirahonana, et tous ceux qui , de près ont ppoussé le Rajoelina.
  A partir de ces quelques eclaircissments, je me permets de dire que :
  Vu et lu comme tu l’ecris t ,
  LE GRAND PARDON pour avancer , ne sera que vains mots. Et l’on peut etre sur, que même le retour de Ra8 n’y fera rien. .
  Or, il faudra bien qu’un jour, « quelqu’un » prenne les devants et COMMENCER à donner l’exemple necessaire pour…que ce pays s’en sorte, sans que la France s’y interpose.
  A ce jour,….pour moi…., il n’ a fait que des jugements NEGATIFS à la HAT, par ses paroles, ses kabary, et ses agissements, bien qu’il ait eu des entretiens avec le Rajoelina. Personne , oui PERSONNE ne sait comment s’est terminé leur entrevue.
  L’on se pose même des questions plutot evocatrices comme celle ci, sortie dans un journal :
  « Rajoelina veut il vraiment faire la guerre ? ».
  PERSONNE NE PEUT DIRE, NON PLUS, qu’il est peut etre bien l’homme que le vahoaka attend pour changer la donne.
  Tout ce que l’on sait, c’est qu’il est favorable, à l’immiscion de la France dans les affaires malgaches.
  Mais qui peut dire s’il veut que Mcar soit mis sous tutelle francaise ?
  Il est normal que la France fasse sa politique, ET VICE VERSA, mais maintenant, c’est ….à lui, Rajaoxxx, que revient le devoir de defendre les interets de son pays.
  Malheureusement, pour l’instant, Mcar n’est nullement capable de s’en sortir tout seul, sans les aides exterieures, et la France fait partie de ceux qui peuvent venir en aide (en travaillant pour ses interets bien sur). A moins que Mcar peut s’en passer, ou fera l’effort de s’en passer.
  Des questions se posent, dès lors :

  Le retour de Ra8 pourrait il resoudre ce probleme du GRAND PARDON ?
  et
  – Qui pardonner, et Qui ne pas pardonner ?
  – Lutterions nous pour l’avenir ou plutot ressasser infiniment nos malheurs d’avec Rajoelina ?
  – et ….Qui sera à meme d’etre le ou la meilleure personne politiquement correcte ?
  Est ce Ra8 ? Est ce HR Rajaoxxx ? Est ce un ou une autre à venir ? Bien entendu le Rajoelina est à bannir, à eviter, à exclure d’avance !

  J’espere que mes dires ne susciteront qu’auto-critique !!!!

 13. ce Ra8 n’est pas un sain

  cependant, jusqu’ici et … que m’importe si l’on va me ENCORE juger un point de vue tel que mien -comme aime à le dire un admin de tnn « fanatique »- (qu’au final le type ne sait pas ce qu’est la définition exacte jusqu’à ce que qq’un se lève pour le contrer etc…)

  et jusqu’à mon dernier souffle je maintiens
  celui qui a oeuvré pour le développement écon de mada

  depuis NAHAVORY SAINA AHY
  jusqu’à aujourd’hui

  seul le passage durant lequel le président élu Marc Ravalomanana a présidé le pays

  a amelioré ma vie notre vie la vie économique a rehaussé le MOI NATIONAL fier d’être gasy aux yeux du monde entier

  c’est notre essence (peut-être pas le vôtre à vous ci-dessus)

  Ra8 oui les vieux les agés c’est leur messie

  la grande erreur d’Andry Rajoelina sous le haut patronage de Ratsirahonana
  (et france qui sait bien manipuler ses esclaves modernes en ces personnes
  ses prostitués …)
  c’est d’accepter de jouer sous plagiat

 14. Njara change pour un temps son pseudo , et pour cause : BLOCAGE ou CENSURE des posts
  à plusieurs reprises. !

 15. a MCAR ! nous sommes MAINTENANT divisés en 3 parties :
  1) Ceux qui sont cons et restent OBSTINEMENT doza et cons !
  2) Ceux qui essaient de voir autrement, et essaient de suivre les evolutions !
  3) Ceux qui comptent rester dans une periode qui leur semble idyllique avec Ra8 !

  « Je » veux etre de ceux du 2eme categorie : vigilant ! anti-foza ! anti- colonialiste !
  A chacun sa façon de voir les choses !

 16. permettez
  je suis à mada

  et encore
  le nom de ra8 ressurgit

  surtout dès qu’il s’agit de faire des comparaisons
  justement en tant que simple citoyens civil gasy

  ce qu’il de plus réaliste: désolée vraiment ==> « any amin’i dada8 ny lakilé!! »

 17. misy manao mouvements betsaka

  HOAIZA ity fHeryvao2?

  (km il m’est impossible d’accéder à ce lien – voaHaisotra tao ve?)

 18. Manonofy foana ve ry HoAiza a! tsy nofidian’ny gasy ny olon’ny dadanareo na depiote io na filoha. Tsy nahazo nihoatra ny 20 @ depiote 168. Efa naloham-bahoaka ilay mpitazona lakile, ary trano magrobaka sisa no mihidy lakile. Any @ lery marina ny lakile ô! antsôôô! mampalahelo ane reto zanak’i dada e!

 19. Manonofy foana ve ry HoAiza a! tsy nofidian’ny gasy ny olon’ny dadanareo na depiote io na filoha. Tsy nahazo nihoatra ny 20 @ depiote 168. Efa naloham-bahoaka ilay mpitazona lakile, ary trano magrobaka sisa no mihidy lakile. Any @ lery marina ny lakile ô! antsôôô! mampalahelo ane reto zanak’i dada e!

 20. Tsy voahaisotra tao ê !
  Nataoka fanahy iniana satria lotoin’ny sasany ny anaran’ny Filoha Ravalomanana !

  http://www.tananews;com/2014/03/alliance-avec-le-mapar-la-mouvance-ravalomanana-sest-vendue/

  Nampian’ny foza indray angaha ny isan’ny depiote fôpla ? Tsy mahagaga satria mpanongam-panjakàna no miseho ho filohan’Antenimieram-pirenena, izay avy ao amin’ireto hoe MAPAR ( Malagasy Arrivistes, Putschistes, Anarchistes et Revanchards ) ireto !

 21. Il n’est pas defendu d’aller faire la fête au retour de Ra8 !
  Qu’il fasse de la politique s’il le veut, mais je crois qu’il ne fera plus le poids à ce niveau. Je dirais qu’il serait mieux dans le monde ECONOMIQUE ou FINANCIER.

  Cela dit :
  – Pourquoi Rajaoxxxx n’aurait pas le droit d’aller le consulter au niveau economique et financier ?
  Apparemment, « on » lui reproche de consulter Ra8 (qui ne dit rien …consent ! )
  Ce serait même une bonne chose POUR LE PAYS. A Ra8 de savoir ce qu’il veut !
  je remets un peu une couche : Y a ceux qui sont c.ons, et continuent OBSTINEMENT à soutenir le Domelina. Perso, je souhaite vivement, que Hrajaoxxx CESSE SES RELATIONS AVEC cet abruti de Rajoelina.
  Mais « politiquement »…j’ai déjà exprimé mon point de vue là dessus .

 22. peu m’importe
  à quoi ça sert de forcer les gens: que ça soit moi ou les haineux-OryHavaManana

  madinina ny teny ny asa mipetraka (fa indrindra voaraikitra ara-tsoratra ny tantara): inona hono ry km no mba notaronin’ilay détourneur de deniers publics atao hoe fHERYvao2 io tamin-dry Ivohasina Haja (nohenjehina resaka force one sns)…

  ireo no tena atao hoe réfugiés politique au sens propre nanao vy-very ny ainy
  nitsoaka mba tsy ho voatifitra basy & nalevina fosse commune

  hoe: nday hiara-hiasa amiko ry dernier fidèle au dada8?

 23. Une personne coupable de faux en écriture et d’usage de faux, incapable de gérer un ministère, incapable de sortir en mars 2014 le bilan 2012 d’Air Mad dont il a été aussi à la fois le PCA et Commissaire aux Comptes, n’est pas digne de diriger ce pays !

  Son pseudo parti politique n’a même pas un seul député, dans cette Assemblée merdique !

  N’en déplaisent à ceux qui voient en cette personne aussi louche que tortueuse, un nouveau messie !

  Air nouveau et ère nouvelle, ne signifient pas du tout Hery vaovao !

 24. hoy ny namana
  efa lasa ambOny ny ambAny identique au propos de rajoelina

  « hampanana ireo tsy manana (lavage de cerveau typique ommuniste) – démokratia volom-boasary:
  midika hoe « mitatatata daholo ny ambany tsena – ny ambany tanàna ataotsika fitaovana »

  izahay efa tsy menatra intsony
  raha misy gasy toa an’ireo sasany eo ambony ireo
  TSY MIVOATRA fa vao maika aza sempotra anaty poulailler ankehitriny

  ny ray amandreny ao ambohitra koa efa ren-tany ren-danitra fa i fHeryVao2:
  AIZA hono io nantenain-dra france io tsy maka RESPONSABILITE ê?

 25. Tany USA : Nampiesona, nangataka tso-drano sy vola fa…..!!
  « Mahaiza mijery fitaratra, fa tsy ampianarina manao tarehy ratsy ny gidro antitra » !
  Tao Paris : Idem !

 26. eo foana ny « prédateurs de la démocratie » dixit les USA !!!!!!!!!!!!!

  La Françafrique FABRIQUE des présidents en Afrique et Madagascar !!!!!!!!!!
  Créant la democraCIRQUE !

  La France de Hollande , socialiste parait il , se perd en torticolis divers devant Poutine , (affaire Crimée, affaire Syrie !!)

  Humanisme où es tu ???

  LOL………. LOL……… LOL…………

 27. RECONNAISSANCE ET SOUTIEN.
  La réaction de la mouvance Ravalomanana qui a 20 députés à l’Assemblée nationale n’a pas tardé. Hier, son porte-parole Guy Rivo Randrianarisoa de préciser : « La Mouvance Ravalomanana ne demande rien. Jusqu’à présent, nous n’avons négocié aucun poste ministériel avec le président Hery Rajaonarimampianina. D’ailleurs, la question n’est pas encore là. »
  Le Député élu dans le Ve Arrondissement d’ajouter :

  « La mouvance Ravalomanana a pris la décision de soutenir le nouveau président de la République. C’est tout jusqu’ici. »
  En tout cas, il faut rappeler que la Mouvance Ravalomanana, bien qu’elle ait soutenu le candidat Jean Louis Robinson, figure parmi les premières entités politiques qui ont reconnu l’élection de Hery Rajaonarimampianina. Le vice-premier ministre Botozaza Pierrot était présent à la HCC lors de la proclamation du résultat officiel du 2e tour des Présidentielles. Cette présence polémiquée d’une personnalité modérée de la mouvance Ravalomanana a été suivie lors de la cérémonie d’investiture du nouveau président de la présence massive des membres de la mouvance, dirigés par le ministre Roland Ravatomanga.

  Quelques jours après, c’est Marc Ravalomanana en personne qui a fait une déclaration de reconnaissance.

 28. cela ne dénonce en rien la situation NON démocratique et on ne peut que le regretter !

  C’est participer à la démocracirque quand on est dépassé par les évènements.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *