TSY MISY MANAIKY ISIKA RAHA TSY TONGA ETO AN-TANINDRAZANA NY FILOHA RAVALOMANANA.

IMG_0031Samy mitondra ny heviny mahakasika ny voalazan’I Hery Rajaonarimampianina tany Etazonia, momba ny fodian’ny filoha Ravalomanana ireo mpitarika izay mikabary etsy amin’ny Magro Behoririka. Ny filoha Ravalomanana hoy  ny Ct teo aloha Patrice dia olona voafidim-bahoaka ary nataony daholo ny zavatra rehetra mba hivoahana amin’ny krizy. Tokony ho fampianarana ho an’ny rehetra ny toetra asehony. Raha olona voafidim-bahoaka no mampiseho fihetsika azo alain-tahaka dia maha te hidera izany. Miandry am-pitoniana ny fahatongavan’I dada ny vahoaka Malagasy. Efa mitotongana ny fari-piainan’ny vahoaka ka ny Fmi  tsy mahavaha olana haingana satria misy pitsopitsony. Noho izany ampodio haingana ny filoha Ravalomanana. Ankoatra izay dia nisaotra ny vahoaka mpitolona eny an-kianja ny tenany. Inareo no herim-ponay any Mahajanga. Ny hafatra avy dia tsy hamela irery anareo eto izahay ary tsy misy manaiky isika raha tsy tonga eto an-tanindrazana ny filoha Ravalomanana.

Hilarion dia nanazava ny mahakasika ny zavamisy eto amin’ny kaomina Antananarivo Renivohitra. Fampidirambolan’ny kaomina hoy izy io fitakiana fakitiora io satria efa niteraka toe-tsaina eto Antananarivo  ny fanonganam-panjakana iny. Io fanaatonana magazay io dia misy fiantraikany ratsy amin’ny vahoaka. Fahefan’ny kaomina no mitaky ny fakitiora fa rehefa tsy manana dia halatra izay. Sahin’ny Ny Hasina hoy izy ny milaza fa alao teo io sarin’omby izay famantarana ny tanan’Antananarivo. Tsy azonao atao ny manapaka izany raha tsy mahazo alalana avy amin’ny mpanolontsaina ny Tanana ianao. Noho izany diamanafatar ireo mpanolontsaina ny tanan’Antananarivo izay movansa Ravalomanana ny tenako hoy Hilarion aza manaiky io ianareo far aha mbola  te hiaraka amin’ny filoha Ravalomanana. Momba ny voazalan’I Hery Rajaonarimampianina dia nambarany fa efa  niteny ny filoha Ravalomanana fa rehefa tsy tonga eto izy dia tsy misokatra ny robinet. Hay hisolelaka ny faladihan’I Ivohasina izay tekinisiana napetrak’I dada ihany I Hery R hoy izy. Nampatsiahiviny ihany koa ny zavatra nanjo ity minisitry Ravalo teo aloha ity, izay notakiana ny fialany tsy ho minisitra sy nenjehin’ny mpanongam-panjakana tamin’ny vavabasy. Tsy misy dikany amin’I dada hoy izy ny mamerina ny Agoa sy ny fanaovana fifampirarahana izany.

 

10 réflexions sur « TSY MISY MANAIKY ISIKA RAHA TSY TONGA ETO AN-TANINDRAZANA NY FILOHA RAVALOMANANA. »

 1. Docteur CELESTIN Robin dit :

  20 mars 2014 à 1 h 26 min

  rajaonarimpianina dia misy eranan ‘ny tanànatana ,feno ny arabe ary na dia any am-piangonana dia hahitanao azy ireny !
  Miseho azy ho vy fanga ,salama hogo ,pataloha velon-drirana , be solomaso ary dia te-handresy lahatra ny sasany fatsy mila lesona na torimarika izy fa avarai hono izy
  Rehefa mandray andraiktra lehibe dia toa mitory fa tsy misy sarotra tsy hay hatao!
  Indrisy !

  « Ny manantena tsy misy no sarotra fa ny mamoy koa toa tsy mora ! »
  « ‘Ty rajao…’ty ve misaina sa mihevitra izy fa ny Malagasy dia tsy misy eritreritra ka hanaiky na hankasitraka izay lazainy !
  Iny fifidianana nampanaovin’ny Communauté internationale tsy fe natao hanavotana na hanampiana ny mpanongam-panjakana na hanamorana ny asa-panjahana ataon’ny frantsay !Ka lasa mihinanam-bolony ‘ty rajap ‘ty !
  Na ny fijeriko an’io fifidianana tsy démocratique io dia tsy nahatsikaritra ny tetik’ireto Communat » internale , izay nifanditra ary nizara roa ireo mpikambana ka
  -ireo nikiry ny hanaovana ny fifidianana : frantsa , ny nosy ao amin’ny ocan indien -maurice-sychelles , comores sy ny am-pahany ao amin’nUA ,ao amin’ny UE ,zay nihaino an’i Chissano
  -ireo nitsipaka ny fanaovana io fifidianana io dia miaraka amin’USA,JAPON ,ALLEMAGNE , GRANDE BRETAGNE sy ireo Firenena » misondrotra ara-toekarena dia BRESIL ,RUSSIE, INDE , CHINE ary ny SUDAFRIQUE (BRIC’S)
  Ireto miaraka amin’ny Américans dia Firenena Matanjaka arak ny isan’ny mponina , ara-toekarena ,ara-boa ary araka ny herin’ny Tafika ananany.Nampitandrina izy ireo fa tsy hanampy an’ny Madagasikara ara-bola sy ara-techniques izy ireo raha toa fitondrana tsy manaja ny démocratie sy tsy misokatra (ouverture) handraisan’ny Rehetra andraikitra no mitsangana.
  Dia natao ihany ny fifidianana.
  Dia io niarahana nahita ny valiny!
  Aiza ny rediredin’ny mpanongam-panjakana fa ho azy ny présidence , ny pm (izay hoe rajoelina no ho tendrena , ary dia hoazy ireo koa Tsimbazaza..
  Dia nandeha ny kaonty boritra;
  –lany noho ny hala-bato » miompampana « i rajao..
  teny Tsimbazaza dia nanantena ny « handresy » ny députés mpanohitra,mapar de malheur,kay izy ireto nampiasa làlana tsy mbola voadinika ary diso koa rizareo ain’ny dikan-teny : majorité dia ny mazo an’isa raha oharina amin’ny isa ny députés isan’antoko misy ao Tsimbazaza !Dia nihevitra izy ireo fa ,satria maro an’isa izy dia izy no haka ny toerana mitantana an’ny Tsimbazaza.Vita ny fifidianana lasa ny mapar ny toerana rehetra !
  Kinanjo nivory ireo antoko vitsy olona ary nifanaraka ny « hiombona » izy ireo ary dia izy ireo NO METY O MARO AN’ISA ARY MARO AN’ISA MITANILA (majorité abslue ),
  Miandry ny valin’ny Fitsaran’ny D
  HCC sy ny Conseil d’état daholo ,stria ireto antoko vitsy an’isa dia miombona ary nametraka fitoriana . dia miandry Isika
  Ka mahita ny fizotran’ny Tantara aho dia sahy mila fa ny Communauté Internationale , izay i chissano no mpaelanela avy ao amin’ny SADC no nitondra ny baolina ary dia nihevtra dahol ny ankamaroantsika fa voavidin’ny frantsay ity chissano it ary noho izany dia miaro sy manampy an-drajoelna sy tariny
  – Diniho tsara fa voafafa i rajoelina ,izay dondrona satria tsy nahatsapa fa ny faniliana azy tsy ho candidat dia nitory biriky lany zoro izy dia niverina amin’ny mahabainga azy ary ho lasa fotaka atsy ho atsy
  –Araho tsara ny sehon-javatra ao Tsimbazaza! Fa raha raha tsarain’ireo Mpitsara fa mitombona ny anton’ny Fitoriana napetray ny députés – n’ny antoko tsy maro députés ka rehefa niombona izy ireo dia mitana ny majorité absolue ao Tsimbazaza (ireo atsasa manila io dia 147/2=1) .efa mahatratra 107 IZY ANKEHITRIO FA NISY IREO NIALA TAMIN5 NY MAPAR §
  Aiza kosa ny fikan-drajao amin’izao fotoana ?
  —-Inona moa nataony taty Frantsa ?
  Tsy fahaizan-draha (fifandraisana-diplomatie izany )satria raha hangataka vola sy fanampiana amin’ny Américains ianao dia TSY MAINTSY MANAJA NY AMERICAINS IANAO KA TANY USA aloha no natomboka ny fitsidiana..
  Ary fandalovana tany Frantsa io dia tena tsy ao ity rajao itymSatria ny USA sy ireo Firenena Matanjaka ao amin’ny CI anie no nanapotika ny programme » françafricain » izay nomena an-drajelina comme prête-nom ,comme écran..
  ‘Ty rajao tsy manana pm ity dia porofo fa tsy izy no mibaiko eto Madagasikara dia izy mba manao cinéma raha milaza fa » raha tia tanindrazana ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia tokony hody hiara -hiasa aminy « »
  Mitory faharesena izany ary tsy misy azo atao afa-tsy ny MILAVO LESONA
  IZAOSEHON-JAVATRA ATREHANTSIKA IZAO DIA TSY TONGATONGA FOANA FA VOKATRY NY ADY
  NATAON’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NIARAKA TAMIN’IREO FIRENENA MATANJAKA TOA NY USA ,JAPON ,ALLEMAMAGNE SY INDE ,CHINE , BRESIL ARY SUAFRIQUE AO ANATIN’NY COMUNAUTE INTERNATIONALE
  LES DIFFERENTES DECISONS SUR LES AIDES FINANCIERES ET TECHNIQUES POUR AIDR MADAGASCAR ONT ETE FINALISEES..LEURS DECAISSEMENT SE FERONT QUAND LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA SERA PRESENT AAU PAYS !

 2. Tena miala tsiny amin’ny rehetra !

  Tsy misy manaiky, tsy misy manaiky !!! Fa inona avy no niseho nandritr’izay dimy taona izay ?
  Nahoana no lasa Filoham-panjakàna ny mpanongam-panjakàna ?
  Nahoana no lasa Filohan’ny repoblika ny Ministra mpitantam-bola, nanohana an’ireo mpanongam-panjakàna ?
  Nahoana no tsy nisy nihetsika rahatoa ka tsy nampihatra arak’izay tokony ho izy, an’ilay tondrozotra ireo mpanongam-panjakàna ?
  Nahoana ireo izay mitonon-tena ho mpiaro ny ara-dalàna no niaraka ary mbola miara-mamahan-dalitra ny vahoaka ?
  ..
  Tssssssss !!!

  Aza miafina ao ambadiky ny Baiboly intsony ê !

  Moa ve tsy tahaky ny tamin’ny andro fahagola izato izy ? Rano ê, rano ê, rano ê !!
  Bala ve hivadika ho rano fotsiny eo ???
  Izao indray mandondona : Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, Andriamanitra ô !!!! Dimy taona miantso azy, mbola tsy hita ny vokany ! Angambany mitsentsina bola ny sofiny, any ka tsy heno akory izy miteny hoe : Kiesy ??

  Sokafy amin’izay ary mba vakio daholo ny kôdy rehetra, ankaotry ny makorelina ê !

 3. Docteur CELESTIN Robin dit :

  20 mars 2014 à 21 h 28 min

  Filoha namboarimboarina , notefitefena tamin’ny tai-boraka ,

  Aiza ‘zato izy fa efa ho telo volana ve no nikotrika ,na atody lamokana aza tsy nilatsaka ?
  Ary mba ahoana sy inona no paikanao ‘ty e? Inona ny vinavina-kasa pandrosoana? inona no setrin’ny fahorian’ny Vakatry ny asa-jiolahy tsy nisy flatohana tao anatin’ny dimy taona nisesy izay ? Na teny fitserana azatoa tsy vitanao !
  Hono hoy aho ; inona no nahatonga anao nanongam-panjakana ? Filamatra ve sa sajm-boto sa tsy fitiavana na fialonana na fitsiririntana ny tsy an’ny tena ? Sa fahantrana ?
  Atao hoe voafitaka inao ! KANEFA NAHARITRA DIMY TAONA IANAO ARY TOA TSY NANKARARY ANAO NY FANAPOTEHANA FANANAN4NY FANANAN’NY FIANAKAVIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA (tranon’asa , camions fitanterana ,ny tranon’ny fandeasana haino aman-jey , sy fahitana fa nisy mpiasa may kila tzo anatin’ireny orin’asa nodoranare ).Amin’izao fotoana izao ve mana toky sy fanantenana ve ianao fa handeha amin’ny laoniny ny fitondrana iadidianao satria toa misy olana na sakana eo ao anolohanao ?:
  –a)ny fanendrena ny pm dia toa porofo ita maso fa tsy manana fahefana ianao na sy manana olona azonao toky na tsy te -hiara-hiasa aminao ,na ny olna atoltrao dia tsy eken’ny hery manodidina anao ?
  –b)Ny isitery ao Tsimbazaza ; ntsinjaka sy nimamo ireo députés » putshistes » fa hoe maro an’isa ( majorité) ka lasan’izy ireo ny birao mitantana ny AN..
  Kanjo ay diso fandinika ilay mpitsara nanome ny « majorité » azy ireo !
  Satria nifampitaona ireo antoko tsy manana députés maro dia nanapaka izy ireo fa hihombona ao anatin’ny fikambanana atao hoe « PLATEFORME »Ary rana natao ny total-n’ireo députés nihombona dia nahatratra 77 , dia natao ny kajy dia nisongadina fa nihaotra ny » majorité absolue « (atsasa manila ) ni san-drozy !B
  ny députés putschistes tsy manana ny majorité absolue fa nihanina tamin’ ilay teny hoe majorité fotsiny dia nihevitra fa azy Tsimbazaza.
  Koa dia nametraka « requête » ny députés mihobmbona ao ami’ny Plateforme ao amin’ny HCC SY NY
  CONSEIL D’ETAT !
  KOA HONO HOY aAHO RY FILOHA NAMBOAMBOARINA : MANTENA INONA IANAO AVY AMIN’IO DIDI-PITSARANA IO ?
  Aleo tokoa angamba miandry ny ivohan’ny didi-pitsarana !
  Monsieur le faisant fonction de président ,êtes-vous convaincu que êtes un vrai président , ayant l’estmi et la coniance des autres Chefs d’Etat des autres pays , notamment des usa du japon , de l’allemagne , de la grande bretagne, de l’ ‘inde ,de la chine , de la sud’afrique Ils représentent les Pays puissants dans la Communauté internationale et ce sont ces Pays et d’autres qui se sont opposés contre l’organisation des élections à Madagascar , car ils ont jugé que ces élections ne respectent pas les règles démocratiques et les dispositions du Droit fr l’Homme !
  Mais les élections ont eu lieu et vous avez été élu grâce à des fraudes massives !
  AUTRE CHOSE IMPORTANTE QUE VOUS MESESTIMEZ !
  Certes le Président de la République élu deux fois au suffrage univerl vit en Afrique du Sud depuis le 17 mars 2009 ! Les Malgaches le considèrent toujours comme le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR ET CE N ‘EST PAS VOTRE COUP D’ETAT QUI ANNULERA SES FONCTIONS !Regardez bien l’état des résultats des élections présidentielles :les opérateurs ont enregistré 50% DES INSCRITS AU PREMER TOUR :CES MALGACHES REPRESENTENT LES PLUS FIDELES INCONDITIONNELS DU PRESIDENT RAVALOMANA MARC !
  NE FEIGNEZ PAS D’IGNORER SA GRANDE CREDIBILITE ? SA NOTORITE QU’AUCUN MALGACHE NE PEUT LE RIVALISER AUPRES DU CONCERT DES NATIONS QUI LE RECONNAISSENT TOUJOUS BOMME LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CONSTITIONNEL !
  Et vous avez Pointé votre nez chez les Américains , aux Nations Unies ?au fmi ?mais chaque fois vous n’avez pas été reçu par les atrons de ces maisons et puis vous ^dtes rentré bredouille sans avoir obtenu n euro d’aides financières §
  est-CE QUE VOUS VOUS ETES POSE LA QUESTION DE SAVOIR POURQUOI ,?
  CES AIDES ONT ETE DEJA DEBATTUES ET FINALISEES ! LEUR DECAISSEMENT SE FERA QUAND LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC SERA PRESENT AU PAYS !

  et les malgaches entonneront la CONTINE :
  « INY TONGA I DADA…MITONDRA NY MOFO..O! »

  Laisser un commentaire

  Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

  Nom *

 4. nY RESAKA ATAO ETO SY ENTINA ETO DIA RESAKA pOLITIQUE ?RESAKA MOMBA NY FITANTANANA NY NY FIAINAM6BAHOAKA §
  sAMY MANDAHATRA AEAKA NY FAHITANY SY NY VOKATR4IZANY FITANTANANA IZANY EO AMIN4NY FIAINANA§
  nY OLOMBELONA TSY NOFO SY RA FOTSINY FA MANAM-PANAHY IZY ARY EO AMIN’NY MALAGASY DIA TSY MANAVAKA AZY TELO IREO FA EFA FITAN’IREO TEO ALOHA NA VAO OMALY NA TALOHA DIA TSY NATAON’NY MALAGASY HO MAIVANA EO AMIN’NY FIAINANY NY HERIN’ANDRIAMANITRA %IHAHY AZY ISAN’ANDRO EFA TALOHAN’NY FITORIANA NY FIVAVAHANA KRISTIANINA IZANY KOA IZY IREO:
  —ISAKA OLOMBELONA MAQMISAVISA FA ANDRIAMANITRA NO MANDIDY !
  —SAROTRA NY MIAINA FA IZAYMAHASOA HATAON’ANDRIAMANITRA !
  —AZA NY LOHASAHA MANGINA NO JERENA NA ATAHORANA FA JEHOVAH AO AO ATAMPON’NY LOHA!
  —ARY MOMBA IREO FAHAVALO DIA HOY NY MALAGASY . »ANDRIAMANITRA TTSY ANDRINAREO HANDRINAY ! »
  ary ny fototry ny fahendrena malagasy DIA: »NY FANAHY NO MAHA OLOMBELONA ! ».

  izany no tsivina dia satria mitomany sy mitady démocraie ISIKA ka tokony HANAJA NY FAHAFAHAN’NY TSIRAIAY(libertés individuelles ° FA NY LEHIB E AMIN’IZY IREO DIA
  « NY LIBERTE DE CONSCIENCE , IZAY MAMATOTRA NY TSIRAIIRAY AMIN’iZAY HEVERINA FA ANDRIAMANINY KA HIVAVAHANY ! »
  NY FA

 5. nY RESAKA ATAO ETO SY ENTINA ETO DIA RESAKA pOLITIQUE ?RESAKA MOMBA NY FITANTANANA NY NY FIAINAM6BAHOAKA §
  sAMY MANDAHATRA AEAKA NY FAHITANY SY NY VOKATR4IZANY FITANTANANA IZANY EO AMIN4NY FIAINANA§
  nY OLOMBELONA TSY NOFO SY RA FOTSINY FA MANAM-PANAHY IZY ARY EO AMIN’NY MALAGASY DIA TSY MANAVAKA AZY TELO IREO FA EFA FITAN’IREO TEO ALOHA NA VAO OMALY NA TALOHA DIA TSY NATAON’NY MALAGASY HO MAIVANA EO AMIN’NY FIAINANY NY HERIN’ANDRIAMANITRA %IHAHY AZY ISAN’ANDRO EFA TALOHAN’NY FITORIANA NY FIVAVAHANA KRISTIANINA IZANY KOA IZY IREO:
  —ISAKA OLOMBELONA MAQMISAVISA FA ANDRIAMANITRA NO MANDIDY !
  —SAROTRA NY MIAINA FA IZAYMAHASOA HATAON’ANDRIAMANITRA !
  —AZA NY LOHASAHA MANGINA NO JERENA NA ATAHORANA FA JEHOVAH AO AO ATAMPON’NY LOHA!
  —ARY MOMBA IREO FAHAVALO DIA HOY NY MALAGASY . »ANDRIAMANITRA TTSY ANDRINAREO HANDRINAY ! »
  ary ny fototry ny fahendrena malagasy DIA: »NY FANAHY NO MAHA OLOMBELONA ! ».

  izany no tsivina dia satria mitomany sy mitady démocraie ISIKA ka tokony HANAJA NY FAHAFAHAN’NY TSIRAIAY(libertés individuelles ° FA NY LEHIB E AMIN’IZY IREO DIA
  « NY LIBERTE DE CONSCIENCE , IZAY MAMATOTRA NY TSIRAIIRAY AMIN’iZAY HEVERINA FA ANDRIAMANINY KA HIVAVAHANY ! »
  NY FANINTSAKITSAHANA IO LIBERTE DE CONSCIENCE NO NAHA BIBY AN’I HITLER §
  ARY AZA ADINOINE FA SCIENCE NA POLITIQUE SANS CONSCIENCE 5SOUS-ENTENDU LE NON RESPECT DE CETTE LIBERTE DE CONSCIENCE ) N’EST QUE RUINE L’AME !
  ET LE FAIT DE STIGMATISER CEUX QUI CROIENT EN LEUR DIEU N’EST QUE DE LA VANITE !
  LAISSEZ LES MALGACHES JOUIR DE TOUTES LES LIBERTES DEMOCRATIQUES !

  DIEU EST SEUL JUGE ET JUSQU4ICI CEUX QUI CROIENT A SA PUISSANCE ? A SON INTELLIGENE ET EN LA GRANDEUR DE SON AMOUR ET DE SA MISERICORDE NE S’EN PLAIGNENT PAS !
  MAIS SOMMES-NOUS POUR LES JUGER ET LEUR JETER L’ANATHEME !

 6. Rajaofanina est en train de régler la teneur du contrat entre la France et la hat avec le témoignage de chissano dont le Pays est aussi intéressé par le pétrole et les gaz du plateau continental au large du Canal de Mozambique !
  Le deal a été d’assurer la victoire aux élections présidentielles à rajoelina contre la facilitation d’exploitation de ces trésors qui se trouvent en grande partie dans le plateau continenta des Iles Eparses.rIEN NE PRESSE ? CAR LE pR2SIDENT ravalomanana marc A OBTENU QUE LES nATIONS uNIES RECONNAISSENT QUE CES iLES APPARTIENNENT G2OGRAPHIQUEMET A MADAGASCAR..
  Seulement hissano,qui a organisé ces élections presque uniquement pour gruger les Malgaches sur ces gisements ? accélère les porparlers des Malgaches et des Français car ce Chissano sait bien que le Président ravalomana marc prépare son retour , ce qui
  entravera leur contrat d’arnaqueurs !Et comme ce Rajao est vulnérable aux flatteries (vous avez été élu démocratiquement , lui écrit Fabius ..Ceci explique la précipitation de rajao à traiter vite ce problème !Car il va certainement empocher..des ROALTIES !il est certes bête mais n’ a pas perdu le nord !

 7. ZAy ndray le resaka fa miverina lety e, za ne efa niteny we tsy resaka afa-tsy fanadalana olona fotsiny sisa ao @ magro ao e, efa mitady ho vitsy ndray nga ny olona ao loha de moudy resahina kely indray ny fodian i Marc ravalomanana le, zany fona, tsy mba manana hevitra hafa mihitsy, Fa nga mou nareo zao tsy efa nandritra ny 5 taona mahery no tsy nanaiky e, fa inona no eo nefa, danin’ny andro sy lenan’ny orana fotsiny ao @ magro ao fotsiny, izy nefa any Afrique du sud manao shopping sy mande manao golf fotsiny, hihi, tena mampalaelo nareo, mba hevitra hafa ndray lou ambara ao @ magro ao e, fa tsy zany fiverenan’ny dadanareo efa tsy ita heverina zany tsouny, de ray mpandositra adidy kou mou le dadanareo kou, hihi, mapme, NY TENANY ary tsy vitany no mampody azy 5 taona zao kou ahoana no mbola avitany hitonda olona 20 tapitrisa zany le, tena nofy ririna marina sisa ny anareo ka, lol, mapme tssssssssssssss

 8. « Sahin’ny Hasina hoy izy ny milaza fa alao teo io sarin’omby izay famantarana ny tanànan’Antananarivo ».

  Le PD Spécial, le non-héros se prendrait-il pour un héraut, un pro de la science héraldique ?

  Qui s’assemble se ressemble !

  Il a tout à fait raison d’essayer, puisqu’une poignée de putschistes a réussi le tour de force d’imposer à tout un peuple une Constitution débile, assortie d’un changement de la devise de la République !

  Il va mettre à la place des boeufs des makis ou indris(y), en train de copuler ! Fitiavana oblige !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *