TSY MIVERINA AMIN’NY TOLONA NATAO ISIKA

MyDago.com-magro 22 Janv 14 (7) copieMiandry isika izay ho Praiminisitra eo hoy Andriamatoa Marcel androany teny amin’ny Magro Behoririka. Ny zavamisy hoy izy dia mampatanjaka ny Pmp dia ny movansa Ravalomanana. Ny movansa Ravalomanana no manana toerana lehibe ao. Matoa ny Mapar manao fifampirarahana dia manomboka malemy. Ny movansa Ravalomanana hoy izy no manaiky an’I Hery ho filohampirenena ary izay no mahatonga ny tany hilamina. Dikan’izany dia manana ny toerany maha izy azy ny movansa Ravalomanana. Nohenjehina ho mpametraka baomba isika ary misy mahita volana alohan’ny biby. Nahoana hoy ny fanontaniana napetrany no mbola tsy hit a ny olona nametraka baomba, hatramin’izao tsy misy tratra. Lazao ny marina hoy izy. Ny tsy fanekentsika ny fanonganam-panjakana no mbola hipetrahantsika eto, mitaky ny ara-dalàna. Niangavy ny mpitarika ihany koa ny tenany, naheno izahay hoy izy fa hanao fifanarahana any ambadika any ianareo hoe tsy mody I dada fa omena toerana ianareo. Mampitandrina anareo izahay , fa mody aloha I dada vao misy fifanarahana izany. Ny filohampirenena hoy izy dia tsy manao ny asan’ny filoham-panjakana fa manao ny asa service, tsy mandray andraikitra.

Gaga ny tena hoy Fenomanjato maheno ny Mapar mitabataba lalàna hoe hajao ny andininy faha 54. F’angaha moa tsy lalàna hoy ny fanontaniana napetrany ny andininy faha 20 ao amin’ny tondrozotra , mody tsy misy fepetra ny filoha Ravalomanana. Tsy misy tanteraka izany hatramin’izao. Ny andininy faha 54 hoy izy dia tsy misy hoe Mapar. Raha misy tsy fanajana ny lalàna dia Rajoelina no nanao izany nandritra ny tetezamita. Mbola misy zavatra ratsy ataon-dRajoelina hoy Feno eto alohan’ny hidabohany farany. Momba ny kaominina Antananarivo dia nambarany fa ny filoha Ravalomanana dia anisan’ny nanaovana antsonjay raha nanao ny asany, ankoatra ny asa ataony andavanandro izay mahavita fotodrafitrasa goavana tsara. Variana ny tena hoy izy maheno fa folo volana no hanalana ny fako, nolazaina fa tamin’izy ben’ny Tanana hono dia nanaovana antsonjay, izay tsy marina velively izany. Ny mahagaga hoy izy dia efa taona izy filoha teo nefa niharatsy Antananarivo. Dikan’izany dia tsy mahay ve sa nanondikodimbola? Tokony hieritreritra isika fa asa efa fanaon’ny kaominina ireo ataony ireo.

Manoela kosa dia nilaza fa rehefa miverina eto ny filoha Ravalomanana dia milamina ny tany ary izay no takiantsika hoy izy. Tsy miverina amin’ny tolona natao isika. Ny tena tokony atao hoy Henri raha mbola hiandry ihany dia ny fitsapan-kevi-bahoaka, ny famerenana ny lisim-pifidianana, izay olana.

11 pensées sur “TSY MIVERINA AMIN’NY TOLONA NATAO ISIKA”

 1. Toa « ahodikodina ny Dinika sy resaka tokony ho atao izy izany ?
  Avily kely atsy, dia aroana aroa indray. 🙂
  D’gaga ve elah fa tsy misy tanjona mazava ???

 2. Ho any @ FMI hono i Rajaonarimampianina. Hery , tokony ho fantany voalohany ; tsy tonga any izy Raha Mandeha sarety , n’y Tiana ho lazaina dia t@ androń ilay Frantsay DSK tokoa nô nisy n’y Fanakianana ny Fividianana ilay air Force one . Izay fitaovana Mety nahazaoan n’y filoha Malagasy nanana Fahana Hitady Ny Vola hentimanana Hanaovana ireo Fanajariana , Ka hafahany Hitady Izany erantany . Faharoa dia ho any Bruxelles tsara ho fantatra fa i eropa dia sahirana ka potikanina nô mety hatolony an i Rajaonarimampianina , kanefa i Eropa dia mibanjina an ity faritra atsimo andrfan i océan indien ity sy ny Zavamisy ao ambanin ny taniny.

 3. Ny nividianan’i Dada ny Force One anie dia ny mba afahana manafaingana ny fitadiavana tahaka izao e!Sady ialana ny fijanonana ao frantsa(izay sady mandany vola,fotoana)isak’izay mivoaka ny filoha Malagasy maka donne sy manao contrendu,izany hoe:tsy ny vola nividianan’azy no olana fa fransa voadingana sady tsy nisy contrendu t@ mission natao ny filoha Ravalomanana(oh:dynatec,qmm,petrole:tsy mba nahazo t@ ireo ny frantsay)
  Sady tsy hitako anie izay tokony andehanan’any e!F’angaha tsy hoe:vita ny technologie avo-lenta @alala ny Ecran lehibe eny Iavoloha.?

 4. Ny Tolona dia mandroso ary tsy miala amin’ny fanatratrarana ny tanjony dia tolona ho amin’ny Fahafahan’ny Malagasy Rehetra !
  Dimy taona izao no nifofona ny ain’ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC sy ny ny nanapotehana ny fananany sy ny orin’asany ary nisy tamin’ny mpiasa tao amin’ireny orin’asa ireny no may kila tsy tafavoka noho ny afo.
  Natao ny atsojay nanakanana an’INENY tsy handray anjara amin’ny fifidianana izay ho Fioohan’ny Nosy ;;;
  Dia nihodikodina toa ny angidina ny Tanatraary ity Tanatra ity ia nanao sivana mba hanalana ireo voa ratsy dia ireo plpn-dratsy nanaimba ny FIAINAN’NY MALAGASY Dia ireny tsy takona afenina ireo faikam-boto nnnnnnnnnnihevitra azy ho y fanga nefa aiza izao no
  misy azy ireny ?
  Nanenjika omaly ,tsy mahatelina ny nenina ary mbola mitady izay haminganana ny olona tafavoaka tao amin’ity romemy tsy hanavaka izay mendrika izany !

  Misy koa ireo mifikitracamin’ny hoe ; »IZAHAY KOSAOHA TSY HIFANOME TANANA AMIN’IREO
  mpanongam-panjakana ?fAHAFAHANAREO NY MISAFIDY IZANY ! ISY MITORY IZANYFIHETSIKA IZANY FA MENDRIKA IANAREO !
  IZAHAY DIA MIANATRA IZAY TENY OMENY JESOSY ;KA HOY IY RAHA NAHITA IRETO IOSY NITORA-batp ilay mpivaro – tena  » RAHA MISY AMINAREO IREO TSY NOTA DIA AOKA IZY HITORA- BATO EO RAVEHIVAVY IO!SADY TSY MANAMELOKA AZY AHO NU TSY HITSARA AZY ! » »
  hisy ny fitsarana izay hametrana ny saziy mendrika azy !
  RAHAMIFANAIKY HIARA-MIASA ,, MIARA-MIZSA TSARA ARAKA NY HAFATRIN ‘ NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC ,DIA ANJARA SYANDRAIKITSIKA NY MIROSO MANENTANA IZANY FIARAHANA IZANY !TSY FANTANTSIKANY HEVITR’ANDRIAMANITRA ARY TSY TAKATRY NY FISAINANTSIKA NY LALANA HITNDRANY ANTSIKA !
  « MISAORA AN’I JEHOVAH RY FANAHIKO ….AY AZA MISY ADINOANAO NY FITAHIANY REHETRA . »

 5. Nisy n’y protectorat 1885 – nisy n’y protectorat 20011 dia n’y fanaovana n’y sonia ny feuille de route n’osera tan ny Frantsay

 6. Randrianiaina
  Manohana 100% @’ilay FANAZAVANA ny momba ilay FORCE ONE .
  Tsy zakan’ny tsenan’i Frantsay mihintsy hoe: ho tafavoaka i Mada fa tsy misy ho zanahany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *