TSY SAKANA AMIN’ NY FANENDRENA PRAIMINISITRA ISIKA

IMG_0009Mitohy hatrany etsy amin’ny kianjan’ny finoana Behoririka ny hetsiky ny mpomba ny movansa Ravalomanana. Nisy fandraisam-pitenena ataon’ireo mpitarika toy ny mahazatra. Anisan’ny nandray fitenenana tamin’izany ny depiote Horace Rasonoromalala.Misy kisarisary maneho ankehitriny hoy izy fa very seza Magro satria lasan’ny Mapar ny sezan’ny antoko mpanohitra.Satria ve tsy ara-dalàna ny fifidianana birao maharitra tao Tsimbazaza ka tsy maintsy miala, ary satria ve Haja Resampa tsy ekena dia ho lasa mpanohitra ianareo. Maivana izany hoy izy raha izay no heverina ho mpanohitra. Mpanao lalàna ny depiote ka rehefa tsy manaraka ny lalàna ny fanendrena dia manaiky. Ny any ivelany aza hoy izy mahalala fa tsy ekena izany Haja Resampa izany ka hanohitra ianareo. Matoa izahay hoy ity olomboafidy ity manohitra misy filoha notoloranay io fahefana io taon amaro lasa izay. Tianay hiverina aminy izany ka izay no nahatonga anay hanohitra. Nanohitra izahay hoy izy fa mbola tsy nandroba sy nanao fihetsika mamoafady. Fa inona kosa hoy ny fanontaniana napetrany no nitoloman’ny Mapar. Izy ireo ihany no nandany an’i Hery ho filohampirenena. Hanohitra ve sa tsy ekenao ny hanolorana ho Praiminisitra. Ekeo hoy izy ny fifandaminana fa matoa ny olona manohitra dia tao anatin’ny fahamtorana.
Mbola ny filoha Ravalomanana hoy Manoela no hitako fa afaka mampandroso an’I Madagasikara. Manankarena isika ary zaraina mitovy
tsara izany. Momba ny ady tany eny Nanisana dia nambarany fa tanin’ny minisiteran’ny fambolena io fa Raholdina tsy mpiasan’ny ladoany fa nisolo ny dadany izy. Dikan’izany dia tsy fantatrao ny ao amin’ny ladoany.

Andriamatoa Iandro Robert dia nilaza fa isika Malagasy dia tokony hiaro ny maha Malagasy antsika. AMin’izao fotoana izao hoy izy dia olona milaza fa ampiditra sinoa roa arivo eto Madagasikara hanao soudure. Ny asa tokony ho an’ny gasy ve hoy izy dia omen any sinoa. Ankoatra izay dia nambarany fa hatramin’ny nialan-dRajoelina teo amin’ny toerany dia ho fafana ny anarany. Ny Malagasy vonona hanangana firenana vanona.
Misy ny sakana amin’ny fanendrena Praiminisitra hoy Marcel. Rah atena hanao fampihavanana marina ianao andriamatoa Hery dia mba manaova fihetsika politika toy ny nation-dRajoelina, izaynamoaka ny Gadra toa an-dry Pety sy ny namany. Teny indraim-bava dia mivoaka ireo. Mila miteny mivantana  ihany koa ianao amin’ny fanokafana ny radio mbs, mada. Aza mihatsaravelantsihy eto isika hoy izy fa tsy milamina ny tany raha tsy ny movansa Ravalomanana.
Malahelo aho hoy Moussa amin’ny harempirenena satria misy voalavo avy any ivelany mangalatra ny fananana. Mitsangana ianareo vahoaka hoy izy hiaro izany, manaova toy ny nataon’ny vahoaka Japonais izay tena tia tanindrazana. Ny tetezmaita hoy izy no nampahantra antsika teto. Anjarantsika ny miaro ny firenana ary mila olombavovao isika hitantana ny firenena. Misy tetika maloto ataon’ny Mapar hoy Hilarion amin’izao fotoana izao amin’ny fanendrena ny Praiminisitrafa isika tsy sakana amin’izany. Ny radio Free-Fm hoy izy dia efa mahazo any amin’ny faritra izay misy ny depiote Mapar. Dikan’izany dia hampiady ny samy  Malagasy izy ireo,
tsy tantin’ny any amin’ny faritra ny ataon’io radio io.

16 réflexions sur « TSY SAKANA AMIN’ NY FANENDRENA PRAIMINISITRA ISIKA »

 1. Ity mba misy vao2 tsara ray olona a!
  Nisokatra ny lalana eo anoloan’i Lapan’ny tanana .
  nosokafan’i PDS vao2 androany.

 2. sommes nous coutumiers du fait PDS ????

  statut politique NON ELU ,
  ==> NON démocratique ,
  ==>devenu institutionnalisé à Madagascar,
  ==> pour remplacer le préfet seul garant (théorique en démocratie) de la continuité de l’Etat en cas de CARENCE De MAIRE ELU DEMOCRATIQUEMENT …

  L’esprit s’accoutume au système de républiquez bananière….

 3. GBD,
  Ce n’est pas le système en tant que tel qui est mauvais ! Ce sont les hommes qui l’appliquent n’importe comment, d’où cette fameuse notion de république bananière.
  Exactement comme le cas d’un magistrat qui a oublié ce qu’est une loi !

 4. la PDS ???

  ==> cela reste une NOMINATION POLITIQUE
  ==> qui occulte le principe même de « continuité de l’Etat » telle que le conçoivent les constitutions démocratiques et le droit administratif de « gestion du territoire » qui en découle juridiquement

  Restons LEGALISTES avec raisonnement légaliste .

  In magistrat qui oublie ce qu’est une loi , c’est autre chose : il s’agirait alors d’ un incapable et on le sanctionne professionnellement (avertissement, mise à pied, blame etc) ou on le « révoque » en conséquence .
  C’est un problème personnel , non un problème institutionnel.

 5. 45 Jours SANS GOUVERNEMENT…

  …../… Et l’actuel gouvernement (Gvt omer..de) demeure à sa place avec tous les dégâts qu’il entraine, notamment la poursuite des trafics de tout genre, l’insécurité inquiétante, la corruption grandissante, les trafics d’influence, l’économie en très mauvaise posture. Aucune rupture avec le passé n’est jusqu’à présent perceptible en mesurant l’initiative menée par le régime…/…
  http://www.lanation.mg/article.php?id=9985

  NAHOANA NO TOHANANA NY HVM ?

  Hatramin’izao aloha dia voatery ny vahoaka HANAIKY fa izy no PRM : Raha ny fahantrana mianjady amin’izao fotoana, na mbola tsy tsy hita misoritra tsara aza ny lala-kombàna, dia tsy misy làlana azo aleha aloha izao, hafa tsy ny manohana azy mba hialàna @ fahantràna.
  Fa na manohana aza, TSY AZO ADINO, fa hitsangana ny Movansy Ra8, na tsy ho eo aza Ra8. Ary mety hikorontana ny noheverina hilamina SATRIA tsy ho adino koa fa be ny hala-bato nahalàny azy. .

  Raha ara-politika aloha ) i Ra8 (miala tsiny aho ) dia angamba tsy ho lasa intsony, fa ny foto-kevitra MAP no ho entin’ny Movansy ho arovana sy tadiavina ho tanterahina.
  Izany hoe ny Toe-karena no ilaina ho velomina.

  Ary raha tsy hanohana sy tsy hanampy an’i HR moa, Inona no ho azo atao ? Tsy afaka ny hitazana fotsiny, na hiandry fotsiny.
  Amiko manokana, manohana FA MAILO no mety atao aloha izao : ny ao hafara tsy fantatra raha tsy efa fantatra izay ho PM.

  Handalo ao Paris indray i HR na efa nadalo tao aorian’ny Fifidianana aza, ka eo no TENA OLANA amiko manokana, satria miha-misoritra ny FANJANAHANA, ka raha tsy hanaiky i HR dia ho olana ny Fampivoarana ara-toe-karena, noho i Mkara efa zatra niankina t@ Mpanjanaka.Rah tsy hoe, manome toky HANAMPY ny Firenena manaraka an’i Etazonia ara-politika.
  Izay no mba redirediko ra-Alidera a !

  ho an’ny Economie.

 6. KM,

  le PDS ???

  ==> cela reste une NOMINATION POLITIQUE
  ==> qui occulte le principe même de « continuité de l’Etat » telle que le conçoivent les constitutions démocratiques et le droit administratif de « gestion du territoire » qui en découle juridiquement

  Restons LEGALISTES avec raisonnement légaliste .

  In magistrat qui oublie ce qu’est une loi , c’est autre chose : il s’agirait alors d’ un incapable et on le sanctionne professionnellement (avertissement, mise à pied, blame etc) ou on le « révoque » en conséquence .
  C’est un problème personnel , non un problème institutionnel.

 7. HVM ?

  s’il avance il tombe….
  s’il recule il glisse….

  Problème de mal élu

  mividy ny loha , fa matahotra ny maso !

 8. Mba iza re no ho PRM azo atokisana ankoatr’i HR sy Ra8 izao e ??????????
  Ni…Ni…amin’ireo, sa ????? Tsy misy e ! Leo politika gasy ny aty 🙁
  Ny vola no Maha-PRM. 🙁

 9. Radio Rindra – Vaovao Hariva 12.03.2014: Mikatso tanteraka ny fiainampirenena …Lasa any ivelany izany ilay natao lany ho „filou“, angady tsy mahatapak‘ahitra … ary praiminisitra efa LANY DATY no navelany hitondra !!!

  I N D R I S Y ry MADAGASIKARA „BON PAYS“ hoy ny sasany izay !!! … ANEFA ianao ity MATY MAHIA ! ! !

  http://ti1ca.com/ulyh893u-vif-10-140312-Vaovao-Rindra-Hariva-vif_10_140312_Vaovao-Rindra-Hariva.mp3.html

 10. TSY HANAKANA IZAY OLoNA HO TENDEN PM ISIKA FA KOSA TSY HITLIN BIBILAVA !
  Vita ireo fifidanana sandoka niteraka olona ty nofidiana fa mihambo azy ireo ho nofinidin’ny Vahoaka §
  lany ho mpitondra ny firenena ilay mpanodikodim-bola s nanao ary niaro ireo mpanondrana antsokotso ny harm-pirenena !
  Ho sahirana io Rangahy na amin’ny fanaovanan’asany fa indrindra :
  –eo amin’ny fitadiavany « majorité absolue « vao amin’ny antenimieram-pirenena ,satria io députés putschistes izay miovy filamatra aminy da tsy mahatratra ny atsasa-manila !TENA LESOKA LEHIBE IZANY AO ANATIN’NY REGIME PRESIDENTIEL ! KOA VOATERY IO rANGAHY IO  » MIADY VAEOTRA AMIN’NY ANTOKO POLITIQUE HAFA ,ROA NA TELO MBA HAHAFENO Y ATSASA -MANILA raha toa KOA FA MANAIKY HIARA – MIASA AMIN’NY DEPUTES PUTSCHISTES IRETO ANTOKO HAFA IREO !
  MISY MILAZA FA FA LASA FITO AMBY ZATO IREO SOLOMBABAHOAKA AO AMIN’NY PLATERFORME !

  TSY MAINTSY MIARA MANDINIKA NY ZAVA-MISY MAMPIKATSO NY FFIFANTENANA IZAY HO PM NY MPITONDRA NY FIRENENA SY IREO DEPUTES MANANA NY ATSASA-MANILA !
  koaireto ny tsy azo ihodivirana ( conditions légales )
  a)- io pm io dia tsy nandray anjara tamin’ny fanonganpam-panjakana ary tsy nanampy ireo mpanonganpam-panjakana !!
  b)– Vaha olAna .MANDROSO NY PROGRAMANY NY PLATEFORME ARY DIA MANAO CONTRAT DE
  GOUVERNEMEN NY PRESIDENCE SY NY PLATEFORME
  IZANY HOE MIFANARAKA HIARA-HIASA NY PRESIDENCE SY NY PLATEFORME ?TOA OHATRA LASA MITOVY NY FILAMATRA ARY ILAY PM DIA TSY MAINTSY MANAIKY IO CONTRAT IO !IO RAFITRA IO NO ATAO HOE « vcohabitation politique  »
  c–)raha toa ka voafidy ao anatin’ny deputes-ny plateforme na olOna mitovy firehana ain’ireo députés ireo no voatondro ho pm , DIA MANOLOTRA NY PROGRAMANY NY PLATEFORME
  midinika izany ny deputes-ny plateforme ary raha mifanaraka dia manao contrat de gouvernement
  AIN’NY cnditions b sy c DIA HAFAKA MANONGANA NY ANTENIMIERAM-PIRENENA NY PRESIDENCE

  ARY MISY ANTONY LEHIB MITERAKA TSY FIFAMPITOKISANA EO AMIN’ny mpitondra n
  y firenena sy ny solombavabahoaka majoritaires dia hafaka mangataka ny « empeachment  » ireo solombavabahoaka !

 11. « Ankaotra izay dia nambarany fa hatramin’ny nialan-dRajoelina teo amin’ny toerany dia ho fafana ny anarany. Ny malagasy vonona hanangana firenena vanona » !

  Miala tsiny fa tena any amin’ny fanjakan’ny baroa no hitondrànareo azy, miaraka amin’ny mpanongana ! Raha izao no tohizinareo foana, dia asa izay hanjoa an’io firenena io !

  Ilay mpanongana tsy nihira an’ilay hiran’i Tpklahy Zerôma mihintsy hoe : « Vonoy ny anarako » !

  Ireny plaky napetrapetrany ireny izany ho endahanareo daholo koa ?

  Izahay tsy miraharaha an’izay plaky any, fa ao Tsimbazaza feno plaky sy « planke », ary mitondra ny anaran’ilay olona izay tianareo ho fafàna ny anarany !

  Alaivo ny kifafa, dia ireo MAPAR ( Miaraka amin’ny PREZIDÀ ANDRY RAJOELINA ) aloha fafàna !

  Ho tanterahanareo ve izany mba fanirianay izany ?

 12. 14 mas 2014
  LE REGLEMENT DES COMPTES AU SEIN D LA COMMNAU
  TE INTERNATIONALE : dissenssion entre les tenants de l’oganisation des élctions à MADAGASCA et ceux qui s’y opposent !
  Ceux qui s’y sont opposés (les USA, le JAPON , l’ALLEMAGNE ,l’ANGLETTER ET LES PAYS COMPOSANT LE BRIC’S et qui s’obstinent jusquà ce jour
  Avant que n’ont commencé la préparation de et l’organisation ces électoins annoncées truquées , manipulées des grandes Nationns et puissantes économiquement , militairement démogphiqument , flnancièremen , grands contributeurs des Nations Unies et gros investisseurs du FMI ET DE LA BANQUE MONDIALE!
  Avant ces élections ils ont exprimé leurs points de vue sur cette ces élecions non démocratiques et ont déclaré sans aucune ambiguité LEUR REFUS D ‘OUVRIR LES AIDES FINANCIERES ET TECHNIQUES POUR LA POURSUITE DUDEVELOPPEMENT A MADAGASCAR :les aides fonancières et techniques pour le développement !
  Voilà le résumé de notre relation avec les financiers du Monde :
  Je pose la question suivante qui me travaille : » Ces élections reconnues d’avance non démocratiues n’ont-elles pas été quand même effectuées ,en ayant pris ldes mesures qui éliminent rajoelina qui a bénéficié des ingérenes et du lobbyng français et de rendre inopérantes ces activités de la françafrique pour trafiquer les élections àMADAGASICAR dans le but d’empêcher les Malgaches de faire gagner la mouvance RAVALOMANANA MARC que des ordonnances « scélérates « ont disqualifié la candidatur de INENY RAVALOMANANA LALAO !
  L’obstination et la sagacité et la colère provoquée par le double jeu e chissano , du Président RAVALOMANANA MARC ont permis grâce à un subterfuge accepté la TROIKA / SADEC lors d’une réunion extraordinaire à NAMIBIE , le Président RAVALOMANANA MARC a obtenu la particpation de sa Mouvance aux élections!
  Nous connaissons la suitela Mouvance RAVALOMANANA MARC a pu être présente aux électons!
  Nous connaissons la suite ..qui s’est achevée sur le désistement du Dr Robinson Jean Louis /sans commentaire pour l’instant !
  Les résultats ont mis du temps pour tomber après le 1er tour et shrtout après le 2ème tour !
  — le candidat des putschistes est élu faisant fonction de président du Pays ,avec paraît-il le soutien de rajoelina et lesle sudoiement massif des électeurs appauvris parl crise donc heureux de recevoir de l’argent facile
  —à l’Assemblée Nationale ont obtenu une soixantaine de voix ,cetes les plus nombreux mais grâce à une erreur de la ces(cour spéciale pour les élections qui a ) cela a été une erreur intentionale car il aa attribué aux putschistes la majorité bsolue qui est de 147/ 2+1 et les putschistes ne sont qu’une 60taine ! Les élections au sein de l’AN et tous les bureaux de l’AN ont été raflés par les putschistes
  Une semaine après ,des groupes de de députés indépendants ont formé avec la les députés de la Mouvance RAVALOMANANA MARC dont le total s’élève à 107 députés!
  Une plainte auprèss du Conseil d’Etat a été déposée par cette nouvelle majorité abslue ,qui porte le nom de plateforme majoritaire présidentielle !
  —la désignation du premier ministre est la quadrature du cercle devant cette situation politique très loin des calculs de chissano qui a vendu une grosse tête de chat à ses complices françafricains , d’une partie de l’Unin africaine , une paartie de l’Union européenne e des gropuscules de PAYS DE L4océan Ind ien. car ce faisant fonctionde président , comme tous les députés putschistes ont tous participé de près ou de loin au coup d4état dy 17 mars 2009 et qui tous « pénalisables  » en vetu des dispostions du Droit de l4hommet des dispositions des accords de COTONOU et sont spécialement visés par les Grands Pays s’étant opposés l’organisation des élections à MADAGASCAR , qui certainement ne vont pas se dédire et vont maintenir leur refus de donner un penny pour les aides financières à Mcar
  Cette défaite de la politique d’usrpation qui a véhiciulé les hommes pionniers d’une nouvelle annexion de MADAGASCAR et de l’asservissement des MALGACHES
  NOUS MALGACHES NE SAURONT COMMENT REMERCIER DE TOUT NOTRE COEUR ET DE TOUTE NOTRE AME
  LE PRESIDENT DE LA REPUBLIUE RAVALOMANANA MARC POUR LES SACRIFICESQU’IL A CONNTIS ET LES VEXATONS DE CERTAINS MALGACHES JALOUX ET HAINEUX JUSQU4 A VOULOIR LE SUPPRIMER!
  NOMREUX SONT CEUX QUI NE SUIVENT PAS LA DEMARCHE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LORS DES NEGOCIATIONS ET LUI EN VEULENT D’AVOIR MANQUE DES OPPORTINUITES..SEULEMENT AU FUR ET A MESURE QU4iL AVANCE DANS SA STRATEGIE IL DECOUVRE LA PROFONDEUR DU GOUFFRE OU NOUS NOUS TOUVONS ! ALLORS IL A FALLU QU’IL CONTNE COMBATTRE CEUX QUI NOUS EN VEULENT TANT ET C’EST LORS DE NOTRE GAN DE NOOTRE CAUSE QE LES GRANDS PAYS DEFAVORABLES AUX ELECTIONS ONT MIS LEURS DANS LE PLAT T LE PA A VOLE EN ECLATS …
  LE SMMET AFRICAIN QUE LES USA ORGANISENT CHEZ EUX ILLUSTRE LEUR VOLONTE D’ETRE DVANT ET EN TETE …AUTRMENT DIT ILS PRENNENT LE /EADERSHIP EN AFRIQUE !
  CE N’EST PAS LE MMNT DE CRIER VICTOIRE MAIS DE CONSOLIDER NOS ACQUIS ET NOS AVACEES !

  D’autant plus que le faisant fonction de président a des grosses dificultés de « monter » une équipe gouvernementaleIl se trove selonle raisonnement des putschistes le ffp ne disose pas de majorité putschiste à l’ANIl n’ a pas de premierminisre !
  QUESTION ?
  La majorité absolue (107 députés / 147) de la plateforme serait-elle disposée moralement et politiquementà travailler avec le ffp ?
  Les députés n’ont pas à répondre à ces questions de morale et de conscience politiques !
  Il revient aux état-mjors de discuter de l’opportuité ou des inconvénients de cette
  COHABITATION,qui met en présence un président sans députés majoritaire dansl l’AN et les députés de la plateforme groupeés autour des députés de la Mouvance RAVALOMANANA MARC pourraient
  choisr LA SOLUTION DU MOINDRE MAL POUR LEUR CONVICTION MAIS SUTION QUI DEBLOQUERA LA CRISE !
  MAIS UN MARCHANDAGE SERIEUX , CONSTRUCTIF POUR LE PAYS NEST PAS A EXCLURE AVEC LES PREALABLES QU’EXIGENT LES MALGACHES PRO-RAVALOMANANA MAR ;LE RETOUR DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AVANT TOUTE DISCUSSION ET DECISION !
  CETTE INTRANSIGEANCE SOUTENUE PAR LA MOUVANCE RAVALOMANANA MARC EST POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ETAT ET POUR LA « VE ACTIVE  » DU PAYS DOIT LOGIQUEMENT ,EN CAS D’ACCORD DE GOUVERNEMENT ,DOIT ETRE SUIVIE LOGIQUEMENT PAR LA DESIGNATION DUN PREMIER MINISTRE ISSU O PROCHE DE LA PLATEFORME !
  AINSI UNE COMPATIBILITE DU PREMIER MINISTRE AVEC LES 107 DEPUTES DE LA PLATEFORME CO?STITUE UN GAGE DE STABILITE POLITIQUE DU PAYS QUI VA BENEFICIER :
  –DE LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
  –AVEC REPRISE DES NEGOCIATIONS SUR LES AIDES FINANCIERES ET TECHNIQUES POUR LE DEVELPPEMENT ET L’AMELIORATION URGENTE DES CONDITIONS DE VIE DES MALGACHES ,GRANDES VICTIMES DE CE COP D’ETAT DU 17 MARS 2009…
  PRESENTEMENT ,ICI ET MAINTENANT , DONONS A MANGER ? A SE LOGER ? A S’HABILLER A NOS COMPATRIOTES PAPERISES !
  ET QUAND J’EXAMINE L’OUTRECUIDANCE ,LA NITE DES PROPOS MENSONGERS DE FFP ET LA LEGERETE DE SA CONDUITE VIS AVIS DES MALGACHES , JE NE NE PENSE PAS QUE LES MALGACHES SE LAISSEONT BERNES PAR DE TEL PRODUI D’ELECTION TRUQUEE !
  CET HOMME PEUT-IL VOIR HONTE DEVANT LA GRANDE INDIGNATION DES MALGACHES COMMENT UNE PARTIE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE A OSE SOUTENIRLA CANDIDATURE D’UN TEL HOMME SANS FOI NI LOI !
  QUE LE PREIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC RENTRE VTE AU PAYS ET QUE NOUS CHANTONS ENSEMBLE ET A TUE-TETE :
  « INY DADA O MITONDRA MOFO.. O….!  »
  « HITAHY SY HOMBA ANTSIKA ANIE NY TOMPO »
  MITOHY NY TOLONA
  Docteur CELESTIN RDBIN
  Paris

 13. Give me one of those coins!!! The debt ceiling limit shulod just go away so Dems and Repubs will stop grandstanding and using fear as a tool to scare most people. I tried to explain to my mother and almost got slapped, when I was explaining to her the USA could not go broke. Of course she is 85.Geitner probably already knows this but perfers to fearmonger as well. This debate is all about presidential platforms for the 2012 election. The debt ceiling is going to be raised, but you have to feed the media so they can scare the uneducated and those too lazy to even check their facts.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *