MOVANSY RAVALOMANANA : MANOHITRA TANTERAKA IZAO FITONDRANA MISY IZAO

0008Niova kely tsy toy ny mahazatra isan’andro ny zava-nitranga teny amin’ny kianjan’ny finoana Behoririka androany. Ankoatra ny kabary nifandimbiasan’ny mpitarika isan’andro eny an-toerana dia nisy ihany koa ny tafa natao tamin’ny mpanao gazety an-kalamanjana. Niatrika izany ireo ct sy cst teo aloha mpikabary eny an-kianja niaraka tamin’ireo solontenan’ny antoko politika mandrafitra ny movansa Ravalomanana. Nisy ny fanambarana niombonana nataon’izy ireo tamin’izany. Toy izao izay fanambarana izay :

« Araka ny nambaran’ny filoha Ravalomananna ary iaharantsika rehetra mahalala sy mahita ary mandre fa tsy mahavaha  ny olana sy krizy nisy sy misy eto amin’ny firenena nanomboka ny taona 2009 dia ny krizy ara-politika, toe-karena ary sosialy ny vokatry ny fifidianana nasaina nataontsika amboletra teto ka nahazoantsika ireo mpitondra sy mpitantana ny firenena ankehitriny.

00011Tsy mahatoky izao fitondrana izao mihitsy  hatreto ny iraisam-pirenena izay mpiara miombonantoka amintsika ka ny vahoaka no mizaka ny vokany. Lasa Repoblika-na harontabebaka no misy eto ka lasan-kovavany fotsiny mba hialana bala. Ohatra amin’izany ny tsy fanantanterahana ny fampanantenana natao tao anaty propagandy sy ny fianianana izay nilaza fa hanafoana ny delestage; ny fanondranana antsokosoko ny bois de rose ary hanenjika ireo manao izany, ny fandraisana FRAM rehetra ho fonksionera ny tsy fandriampahalemana

Ho anay movansa Ravalomanana manokana , ankoatr’ireo voalaza eo ambony ireo dia tsy notanterahin’ny mpitondra intsony ny tondrozotra  izay fototra nahatongavan-dry zareo eo amin’ny fitondrana ankehitriny, ohatra ny « article 20 » milaza ny fampodiana tsy misy fepetra ny sesitany politika ka anisan’izany ny filoha Marc Ravalomanana, ny famoahana ny gadra politika sy fanokafana ny haino aman-jery nakatona. Fa vao mainka  ny mifanohitra amin’izany no nataon’ny mpitondra ankehitriny dia ny fanagiazana ny pasipaoron’Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny tsy fanomezan-dalana hanokatra haino amanjery vaovao hoan’ireo izay afaka manao izany.

Koa manambara izahay Movansy Ravalomanana eto amin’ny Magro fa manohitra tanteraka izao fitondrana misyizao ary manaraka  sy mankatoa zato isanjato ny toromarika avy amin’ny filoha Ravalomanana.

Miantso manokana ny rehetra tato amin’ny ankolafy Ravalomanana mpitarika sy ireo izay niara dia tamin’ny filoha Ravalomanana.

Manao antso avo ho an’ireo rehetra manohitra izao fitondrana izao na ankolafy izany na antoko politika na olon-tsotra tsy anavahana firehena ka mahatsapa fa tsy mety intsony ny fitantanana ny firenena ankehitriny ka mila firaisankina mba hanavotana ny tanindrazana iombonana.

0002Ndao ampivondrona sy anambatra ny herintsika

Tongava ato amin’ny  kianjan’ny Magro mbola ity aloha no azo atao hoe kianjan’ny demokrasia ho an’ny mpanohitra ankehitriny satria nogiazan’ny fanjakana tsy mety sokafany ho antsika mpanohitra ny eny Ambohijatovo.

Toy izao kosa ny valintenin’ireo mpitarika raha namaly ny fanontaniana avy amin’ny mpanao gazety.

Efa nisy ve ny firesahanareo tamin’ny depiote ? Izahay tsy misahana ny andraikitry ny hafa fa izahay tsy niala teto dia heverinay fa efa indroa ny filoha Ravalomanana no naneho hevitra teto. Rehefa ny chef de file no mibaiko dia anjaranay tsirairay no mandray andraikiny, tsy misy andraso andraso. Tsy izahay aty no hiteny ny depiote , ny minisitra fa manana andraikitra izy ireo.

Afaka hiara hiasa amin’ny tsy mitovy firehena ve ianareo?

Na minsitra, na depiote, na olon-tsotra ao anatiy movansa dia misokatra ny Magro. Izahay tsy manery olona hanaraka anay fa izahay manaraka ny baikon’I dada. Izahay dia mitaky ny fampihavanana, rehefa hanao fampihavanana dia tsy tokony hisy ny zanak’Ikalahafa, tahaka ny ataon’ny fitondrana amin’izao fotoana izao fa ny nipoiran’ny olana teto dia Rajoelina sy ny filoha Ravalomanana, ka tsy misy fampihavanana eto raha sty tonga eto I dada. Olona “neutre” no hitarika izany. Efa  betsaka ny fifampiresahana f a hoe manaova ianareo ho jerena dia izao ataonay izao, na Tgv aza dia hihavananay.Misokatra ho an’ny rehetra ny kianjan’ny finoana. Porofin’izay fisokafana izay dia ho avy eto ny CRN hanao hetsika lehibe  ho marika izay fisokafana izay.

Raha tsy mandray fanaoahankevitra ny depiote , ny minisitra dia ho esorinareo ve?

Tsy miandry fanapahankevitray ny depiote na minisitra. Tokony hanaraka 100% ny toromarika politika nomeny filoha Ravalomanana satria isika tsy iray petsapetsa amin’io fitondrana io, tsy misy zavatra notanterahainy teto.

24 réflexions sur « MOVANSY RAVALOMANANA : MANOHITRA TANTERAKA IZAO FITONDRANA MISY IZAO »

 1. Je Comprends , si Les députés peuvent se ranger dans l opposition , A l’assemblée nationale.

  Mais Je ne Comprends pas Le Pov con RAVATOMANGA Mamy qui n’avpas encor démissionner .

 2. Ny Ct sy Cst ve Izany ireo Very seza t@ transition Rajoelina Dia Mandeha ho azy lasa Mpanohatra.
  Ireo député tariny I Hanitra sy Rivo indray dia Misalasala sy misabakabaka Tsy milaza Ny Fanoerana Ny Fiemoran Ny Firenena Fa dia Faly toa Kely ao @ Antenimiera ao . Ary RAVATOMANGA T…. Aiza ?

 3. Dimy ianao eo RAVATOMANGA tao @ Gvt Rajoelina Tsy Nahovoka inona , Dia ianao irery Dia havita inona . Miala!!!!

 4.  » Ny nipioran’ny olana teto dia i rajoelina sy ny Filoha Ravalomanana  »

  Ny Filoha Ravalomanana angaha no nanongam-panjakàna ?????

  « na TGV aza dia hihavananay  »

  Fa inona no dikan’izany hoe mihavana ???

  Fampiarana ny Lalàna no tadiavin’ny vahoaka, fa tsy resaka kitranoantrano !! Lasa fiarovana an’ireto jiolahy indrazy ny resaka amin’ny farany !

  Aok’izay ny fanaovan-javatra kitoatoa, fa tsy hisy zavatra vanona eo raha izao foana no mitohy !

 5. Ary azon-javatra koa angah ireto olona ireto fa dia miteniteny foana?
  Aiza moa no tsy hisy hilaza fa very seza ny sasany ka na ny tolona hatrehany aza
  tsy hainy akory .Mahonena!
  Mialà daholo e! tsisy vatomena sy hanitra be eo fa MIALA e! eto vao hipoitra indray
  ny Jodasy k’ity! dada koa aloha tena fetsy e! maranitra.
  Mbola manavaka ny vary sy ny tsiparifary Andriamanitra e!
  mba nantenain-kaniry ity fitondram-poza k’ inanjo vao maika mampivandraka.
  Homba antsika Andriamanitra e! tsy maintsy mandresy ny tolona !DADA MODY !

 6. sady tsy mamaky tsara ny anambara ianareo no tsy mihaino no tsy mandinika koa
  manohitra ny fitondrana misy izahay ka na iza te hiaraka manohitra an io e miaraka fa i dada tsy maintsy mody
  izay angamba sa?

 7. Hiavana amin’ny rehetra izany ianareo, ary hifampiresaka, hitafatafa sy hifampidinika !
  Hanatrika an’ity hoe Convention – convention ity ve ?

  « Rehefa ny chef de file no mibaiko dia anjaranay tsirairay no mandray andraikiny, tsy misy andraso andraso  » ????

  Tsy ianareo CT sy CST ireo ve moa no niantefàn’ilay hoe :  » Hitanareo ny varavarana nihidirana sns…. » ? Chef de file sa de mouvance moa no niteny an’izay ????

 8. Radio Rindra – Vaovao tapatapany 07.10.2014: Hatramin’izao dia tsy mbola nisy ny FANAMBARANA avy amin’ny minisitra sy solom-bavambahoaka avy amin’ny Ankolafy Marc Ravalomanana tao aorian’ny FANANBARANA indroa mihetaona nataon’ny Filohampirenena Marc Ravalomanana teo amin’ny Kianja ny Finoana Magro Behoririka … ! ! ! ? ? ?

  Inona no hendrasanareo. , Hiady hoan ny vahoaka Sy Ny firenena sa hi aloha ao anekelam pékan iRajaonarimampiana Ka hiosina @ maimbo ao ?

 9. DADA = Vola any ivelany azo , AGOA , Misy ny fandrim-pahalemana , Misy ny Asa , Tsy hisy izany déléstage izany , Hilamina ny tany ary misy ny ilaina rehetra

 10. Misaotra ry zalahy! Aleo hianjahanja eo miaraka @ fihtsara-bela-tsihiny eo ireo. Tsy maharitra ela ny fitondrana tsy nahazo ny tso-dranon’Iarivo é.

 11. Ny an’ireo vola no mampifikitra azy eo @ seza sady vola no efa laniny avy tamin’i Dada ka izany no mody mampihanahana azy eo sao votsi-droa, tsy misy fitiavan-tanindrazana izany fa resabe fotsiny. Ny vahoaka no mihinana ny tadiny fa izt voky dia mikorana e

 12. Mba lazao amin’ilay hoe sefon’ny delegasiaona ry zareo, mba asaivo manao kabary kely ao amin’ny Magro izy. Mba liana ny vahoaka hiaino fanambaràna avy aminy momban’io hoe CONVENTION HO ATREHANY IO.
  Raha ny fantatray mantsy, dia olona toa TSY MANÀJA NY FILOHA RAVALOMANANA AKORY, no mikarakara an’io hoe Convention-Convention io.
  Ary mba nitondra inona ho an’ny Firenena ny fivoriana nokarakarain’ny mpanongam-panjakàna sy ireo namany, atramin’ny 2009 ?

  Tsy mahazo miverina hono ny Filoha Ravalomanana, raha tsy efa milamina ny tany, ary mihavana ny vahoaka. Mihavana ny anjely sy ny devoly izany, ary mivady ny zana-paolisy sy ny zanam-pangalatra (mety efa misy aloha ity farany e ).

  Maninona raha tonga dia miteny hoe « Mahazo miverina ny Filoha Ravalomanana rehefa maniry nify ny akoho » ?

 13. Digana iray lehibe izay no vita @ fiantsona ny mpanphitra rehetra. miandry ny fialan’ireo ao anaty fanjakana @ izay ary indrindra ny vokatry ny fiarahan’ireo mpanohitra. Ny bainga mivadika ihany no mariky ny mpiasa tany.

 14. Movansy « R »avalomanana : manohitra tanteraka an’izao fitondrana misy izao

  1) Miangavy re aza fady r’Ingahy Solo Razafy ary raha azonareo atao koa, mba asio kely hajany aloha ilay anarana ê ! Mba ataovy kely « R » maziskila ilay anarana, fa ny foza no manao tsinontsinona an’ilay anaran’ny Filoha tahak’izao.

  2) « manohitra » tanteraka hono ?

  Fa mba tena inona izany fanoherana izany amin’izao fotoana ?

  – Tsy fanekena ny zavatra ataon’ny mpitondra ankehitriny ?

  – Tsy fanekena an’ireo hoe « mpitondra » ireo intsony ? Aza adino fa niainga tamin’ny fanonganam-panjakàna no nahatonga an’ireo teo, ary marina dia marina ny tenin’ny vahoaka fa hoe « Transition bis » io fitondràna io !
  Izany hoe, tena hitan’ny vahoaka fa lasa miray petsapetsa amin’ny mpanongam-panjakàna ny « sasan-tsasany » avy ao amin’ny movansa !

  Inona marina no tianareo ho atao amin’izao fotoana ? Mandeha ny fanontaniana sao dia mba misy azon’ny rehetra atao. Fanambarana ny hery hoy ianareo no tadiavina amin’izao fotoana !!!
  Betsaka no efa vonona hatry ny ela, fa ianareo na ny ataonareo no toa tsy mazava loatra.

  Ny tolona aloha, raha ny anay, dia tsy nijanona mihintsy !

 15. RAVATOMANGA , Ce que tu dois comprendre , que le gouvernement où tu sièges , est un Gvt reconnu , mais il est reconnu aussi non crédible , . Même si tu as la bonne volonté de Travailler , t’iras pas loin , et le peuple Malgache en pâtira . , car ton gouvernement n’aura pas le soutien financier optimal pour l’investissement nécessaire À la relance souhaitée par Les Malgaches. Autrement RAVATOMANGA si tu restes dans ce gouverment , tu est considéré  » comme mange petit, sans vision d’avenir , d’autres vont dire que t es presque Foza  » mitorona « 

 16. HVM, parti richissime hoy Tananews izay. Sa parti « des richissimes » ??

  Parti des riches, mais sans aucun député à l’Assemblée nationale ; sans aucun élu mais la magie de l’argent est telle que la Loi a dû se plier, aussi, nos riches ont pu créer au sein de cette auguste assemblée UN GROUPE PARLEMENTAIRE !

  Qui se ressemblent s’assemblent, et tout est bon pour consolider les liens crées, même s’il faut marier les enfants entre eux. Les héritages bien ou mal acquis se doivent de rester au sein du clan.

  Toa ato ilay mpanolo-tsainan’ilay hoe filoha amin’izao fotoana.

  http://www.tananews.com/2011/10/paris-moulin-folies-et-mialy-rajoelina-elle-a-egalement-paye-200000ar-lentree/

 17. Heveriko fa hilaza hoe » …mange pipi ….  » koa Michel io ambony io.
  Fikiro aho ry sezako!
  tsy maintsy hiseho foana ny marina na ho ela na ho haingana e!
  Misy antony ao matoa mbola tsy misy ny fanambarana avy @’ireo lohandohany ao,
  ao koa ny fifikirana mafy @’ilay seza. Ka seza io kah! hifankahita eto isika e! samià ho ela velona aina.

 18. Tadiavo kely ito ambany ito, dia ho hitanao ny tanora mpanao fety, sy be vola !

  Paris Moulin Folies : et Mialy Rajoelina, elle a également

 19. Mba jereo lesy fa za anie mba manontany an’ lah ary ambadika ary e!
  Tsy navela hiditra indray ve oah elah?ka elah anie vavana be loatra e!(MDR)
  Mba moramora ohatra ahy rehefa mitena fa manjary manohina ny sasany e!
  Ny marina rehetra anie tsy filaza daholo e!aiza ary ianao zany?

 20. Nisy fotoana tsy afaka nihiditra izay ê ! Olana tekinika angamba ???

  Tsy fantatray ny antony, kanefa dia mba nitolona sy nanetsika nandritry ny dimy taona ihany ny tena !
  Ny tompon’ity taloha ( tsy fantatra izay amin’izao fotoana fa tsy quoi ), mba fantatray ihany ! Miarahaba anao, r’Ingahy Nantenaina !

  Moramora amin’inona ê ?

  Mandeha mora sy milamina angaha ny fiainan’ny fianakavianareo amin’izao fotoana ? Ny anay dia maro no sahirana ary niaran’ny mafy mbola tsy nisy tahak’izany !! Tsy misy mpanao paolitika akory na iray aza !

  Raha mbola tahak’izao ny zava-misy , tsy maintsy miteny ny marina izahay. Marina, ary fantatray dia fantatray ny fahorian’ny vahoaka, fa variana amin’ny adim-piainan’izy, ka tsy mahafantatra an’izay mety sy tsia intsony !

  Entschuldigung !!!!

  MDR !!!!!!!!!!!!!!!!!

 21. schon gute ! schon gute ! keine Panik !
  Za ve lesy mba miezaka milamina dia tonga dia gidraina be toy izao a!
  Masika ratsy ery! raha ny fahavoazana no ho tanisaina eto dia ny haneno
  aza ny akoho rahampitso maraina dia tsy ho vita an!

 22. Raha milaza ny tsy mety, ka misy tohina any ho any, dia olona tsy milamina izany !
  Mbô kôzy ê Schöne bavy !!! MDR !!
  Tsy gidra fa somonga ny ahy ê ! Efa ela ihany izay !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *