Arahabaina manokana ny filoha Ravalomanana Marc sy ny fianakaviany nahatratra izao taona vaovao izao

Manomboka ny taona vaovao 2017 isika ankehitriny.Arahabaina noho izany ny mpamaky rehetra ny MyDago nahatratra ny taom-baovao. Ho taom-pahombiazana sy hitondra soa antsika rehetra anie ity taona ity. 1111. Ianareo manko no masoandro fanazavana ny andro , sy volana fanazavana ny alina, faka nitsimohana sy loharano nipoirana.Isaorana ilay nahary tamin’ny nitantanany antsika tamin’iny taona lasa iny ka nahatratrarantsika indray izao taona vaovao izao. Arahabaina ianareo nahatsipaka ilay tokam-pihelina tahaka ny volana dia ny taona lasa iny izany.Arahabaina koa ianareo fa nahatratra am-pifaliana ilay toka mahenina toa masoandro dia ity taona vaovao 2017 diavintsika ity izany. Arahaba amin’ny fo feno fitiavana ary tsy ho dilan’ny sambatra sy manajara.Enga anie izao taona vaovao izao mba hitondra ny soa sy ny tsara hatrany ka hotojo ny zato taona hipetrahana sy arivo taona honenana ianareo. Hotoloran-jafikely satroka sy homen-jafiafy tehina. Hiondrika ho voky tantely ianareo ary hitraka ho voky ronono. Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie hanome anareo hery sy tanjaka ary fahasalamana mandritry ny taona, ka hifanatitra amin’ny zanaka amam-para hahatratra ny taona maro mifandimby ka hahatontosa antsakany sy andavany ireo adidy aman’andraikitra izay mbola miandry anareo. Enga anie ianareo mianakavy mba tsy ho rovi-tsarotro fahavaratra, tsy ho vaky vilia fararano na horovin-damba ririnina indrindra indrindra tsy ho folak’angady lohataona.Hangidy lavitry ny faty anie ianareo ka ho mamy tian’ny fahombiazana. Miandoha ity ny taona ary ny fiainam-pirenena tsy maintsy mitohy. Azo lazaina fa ity taona ity dia fiomanan’ireo antoko politika amin’ny fifidiananana filoham-pirenena amin’ny taona 2018. Efa mihetsiketsika avokoa ireo antoko politika hiatrika izany na dia tsy mivantana aza. Ho an’ny antoko Tim dia efa ela no nilaza ny filoha Ravalomanana Marc fa handray anjara amin’ny fifidianana rehetra, ka ho anisan’ireo kandida hifaninana amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ny tenany. Mbola namafisiny hatrany izany tamin’ny fifampiarahabana noho ny asaramanitra teo amin’ireo vondron’ny orinasa Tiko sy ireo mpikambana ao anatin’ny antoko Tim teny Faravohitra ny Alatsinainy 02 Janoary 2017 teo. Noho izany dia mbola ady no atrehina amin’ny fanomanana izany fifidiananana izany. Tohizantsika ny làlana eto amin’ny MyDago dia ny tanjona efa napetraka tany am-boalohany izay tsy miova hatramin’izao dia ny fanohanana sy ny famerenana ny filoha Ravalomanana eo amin’ny fitondrana. Mbola vonona hatrany ny ekipan’ny MyDago hanao izay tratry ny heriny amin’ny fitaovana kely izay eo am-pelantanany amin’izany.Mety hiteny ianao hoe : ianareo aza tsy namoaka vaovao. Marina tokoa izany saingy misy ilay fomba fitenenantsika Malagasy hoe : takatra amorom-parihy ny MyDago , tsy natory akory fa nierim-panahy. Koa dia miray soa antsika mpamaky rehetra.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *