No comments – Sary Ivato ce 19 novembre

Nitohy hatrany ny fandravana ny olona nivorivory teny an-toerana
Nitohy hatrany ny fandravana ny olona nivorivory teny an-toerana
Nikatona ny tsena
Nikatona ny tsena
Nitohy hatrany ny fandravana ny olona nivorivory teny an-toerana
Nitohy hatrany ny fandravana ny olona nivorivory teny an-toerana
Nikatona ny Otiv
Nikatona ny Otiv
Mihorohoro ny tanana
Mihorohoro ny tanana
Mihorohoro ny tanana
Mihorohoro ny tanana
Lasa tanana Haolo ny manodidina ny Toby
Lasa tanana Haolo ny manodidina ny Toby
Nitohy hatrany ny fandravana ny olona nivorivory teny an-toerana
Nitohy hatrany ny fandravana ny olona nivorivory teny an-toerana
akatona ny trano
akatona ny trano
Nikatona tanteraka ny vavahadin'ny Toby
Nikatona tanteraka ny vavahadin'ny Toby